Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 04/07/2020 22:05:31   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
KC.08.22/06-10 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước. CN ĐT/DA: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh

Đề tài: KC.08.22/06-10 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước.

- Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Thủy lợi Việt nam

- Chủ nhiệm đề tài/dự án: PGS.TS Nguyễn Văn Hạnh

- Các cơ quan phối hợp chính: Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Môi trường, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 04/2008 đến tháng 09/2010

- Mục tiêu đề tài/dự án:

1.     Xác định dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - Thái Bình đảm bảo cho sự phát triển bền vững tại hạ lưu của lưu vực nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

-          Duy trì dòng chảy đảm bảo cho sự sống của hệ thống sông

-          Đảm bảo khả năng tự làm sạch nguồn nước trong sông không bị ô nhiễm phục vụ phát triển kinh tế xã hội

-          Đảm bảo khả năng tự làm sạch nguồn nước và số lượng nước cho các hệ thủy sinh phát triển

-          Đảm bảo cho hạ lưu hệ thống sông không bị xâm nhập mặn

-          Đảm bảo nguồn nước cho các ngành kinh tế xã hội khác như nông nghiệp, điện, giao thông thủy...

2.     Đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước với các nhóm giải pháp như sau:

-          Giải pháp công trình như xây dựng các hồ chứa tăng khả năng trữ nước trong hệ thống sông sử dụng để đảm bảo dòng chảy môi trường trong mùa kiệt...

-          Giải pháp phi công trình như rà soát và đề xuất qui trình vận hành hệ thống liên hồ chứa, đặc biệt là qui trình mùa kiệt đảm bảo cho dòng chảy môi trường.

-          Giải pháp quản lý ô nhiễm bằng cách kiểm soát các nguồn thải vào hệ thống sông.

-          Giải pháp về thể chế: Qui định về trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc duy trì dòng chảy môi trường, bổ sung các nhiệm vụ đảm bảo dòng chảy môi trường cho các hồ trong hệ thống sông (các hồ Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà, Sơn La,...), ...

a. Kết quả nghiên cứu chủ yếu: (Nêu tóm tắt kết quả nghiên cứu và triển khai theo nội dung đề tài/dự án trong 1-3 trang)

- Tổng quan nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường và các biện pháp duy trì dòng chảy môi trường trên thế giới và Việt nam

- Xây dựng phương pháp luận phục vụ nghiên cứu dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng sông Thái bình.

- Báo cáo kết quả: Thu thập, điều tra, khảo sát bổ xung, cập nhật và xử lí các dữ liệu địa hình, khí tượng thủy văn, chất lượng nước, đa dạng sinh học phục vụ xác định dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng - sông Thái bình

- Xây dựng công cụ phục vụ tính toán đánh giá về dòng chảy môi trường hệ thống sông Hồng sông Thái Bình.

- Nghiên cứu, tính toán, đánh giá mức độ đảm bảo dòng chảy môi trường với hiện trạng các giải pháp quản lý nước trong lưu vực.

Xác định dòng chảy môi trường đến giai đoạn 2020 cho hệ thống sông Hồng - Thái Bình.

- Đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường của hệ thống sông Hồng - Thái Bình phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước và môi trường của khu vực và xử lí thông tin của đề tài

 b. Tiến bộ kỹ thuật công nhận: (Nêu tên các công nghệ, quy trình,... được công nhận và đưa vào thực tế (Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ kỹ thuật, ...)

- Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên về dòng chảy môi trường tại Hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình.

- Kết quả của đề tài sẽ góp phần phát triển hệ phương pháp luận đánh giá, xác định dòng chảy môi trường và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường.

c. Kết quả ứng dụng, triển khai TBKT: (Nêu tóm tắt quy mô, địa điểm, thời gian áp dụng vào thực tế; cơ quan hoặc địa phương tiếp nhận, hiệu quả kinh tế xã hội môi trường,...)

- Kết quả của đề tài được sử dụng để làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng khung thể chế về dòng chảy môi trường trên đồng bằng hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình. Các giải pháp về quản lý và sử dụng nguồn nước có hiệu quả sẽ đóng góp cho việc sử dụng hợp lý, giải quyết các mâu thuẫn và xung đột trong việc chia sẻ nguồn nước giữa các ngành kinh tế góp phần phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững.

 
 
Các bài liên quan
 Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm quản lý và phát triển bền vững hệ thống công trình Dầu Tiếng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. (KC 08.16/06-10). CN ĐT/DA: TS. Đinh Công Sản (08/09/2011)
 Nghiên cứu cải tạo các trạm bơm loại 4000m3/h trục ngang. CN ĐT/DA: TS. Phạm Văn Thu (08/09/2011)
 Thuỷ lợi phí và chính sách thuỷ lợi phí trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. CN ĐT/DA: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi (08/09/2011)
 Hợp tác Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý lưu vực sông- áp dụng cho lưu vực sông Thạch Hãn. CN ĐT/DA: PGS.TS. Nguyễn Văn Bản (08/09/2011)
 Nghiên cứu chế tạo một số thiết bị đo nước trong hệ thống kênh tưới. CN ĐT/DA: ThS. Nguyễn Quốc Hiệp (08/09/2011)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 70
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,892,325
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR