Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 25/05/2020 14:31:05   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Điều kiện dự thi của NCS theo Đề án 911
 
 
Điều kiện dự tuyển đối với Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các Đại học, học viện có đào tạo đại học, trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là trường)
 

1.1. Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp chưa có bằng thạc sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại khá trở lên, ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Chuyên ngành dự tuyển tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành Thạc sĩ phù hợp

Thủy văn học

-        Nhóm ngành: Khoa học Trái đất;

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

-        Nhóm ngành : Kiến trúc và xây dựng ;

 

Kỹ thuật  tài nguyên nước

 

-  Chuyên ngành : Khoa học đất ;

-  Nhóm ngành Xây dựng;

Môi trường đất và nước

- Nhóm ngành: Khoa học Môi trường;

-        Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường;

-        Thủy văn học;

-        Hóa môi trường;

-        Kỹ thuật môi trường;

Địa kỹ thuật xây dựng

-        Nhóm ngành: Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa;

-        Nhóm ngành: Xây dựng.

1.2. Có một bài luậnvề dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển:

Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một số hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu …). Bài luận gồm những nội dung chính sau đây:

a. Lý do la chọn đề tài,lĩnh vực nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu, tổng quan và dự kiến kết quả đạt được.

b. Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

c. Lý do la chọn cơ s đào tạo(nơi thí sinh đăng ký dtuyn).

d. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

e. Kinh nghim (về nghiên cứu, về thc tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến thc, shiu biết và những chuẩn bị ca thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trưc đây và nhng kinh nghiệm đã có. Lý giải về những  khiếm khuyết hay thiếu sót(nếu ) trong hsơ như kết quả học đại học, thạc ca cao…

f. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tt nghip.

g. Đề xuất ni hưng dẫn (nếu có).

1.3. Điều kiện về công trình đã công bố:Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành gần; Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành đăng ký dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển.

1.4. Có 2 thư giới thiệu của các nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ  cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a)   Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp ;

b)   Năng lực hoạt động chuyên môn ;

c)   Phương pháp làm việc;

d)   Khả năng nghiên cứu;

e)   Khả năng làm việc theo nhóm;

f)    Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g)   Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h)   Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

1.5. Trình độ ngoại ngữ : Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây :

a.   Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục II)trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

b.   Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c.   Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

1.6. Kinh nghiệm công tác:Người dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày trưởng cơ sở đào tạo ký quyết định công nhận tốt nghiệp, đến ngày đăng ký dự tuyển).

1.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

1.8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

1.9. Có cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa NCS và trường cử ứng viên dự tuyển khi ứng viên trúng tuyển NCS (Mẫu cam kết tại mục I và III của Phụ lục I kèm theo).

1.10. Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.

II. Điều kiện dự tuyển đối với người có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên tại các trường:

2.1. Đối tượng:

- Người mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ (trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển);

- Nghiên cứu viên đang làm việc tại các Viện nghiên cứu khoa học;

- Những người có năng lực và chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường;

2.2. Điều kiện dự tuyển:

2.2.1. Về văn bằng: đáp ứng một trong các trường hợp sau

- Có bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp chương trình tiên tiến, kỹ sư chất lượng cao, cử nhân tài năng có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại khá trở lên.

- Trường hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài thì việc đánh giá loại tốt nghiệp, kết quả học tập theo quy định về đánh giá và thang điểm của cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc xét tương đương theo đánh giá xếp loại của Việt Nam.

- Ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

- Các ngành, chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển:

 

Chuyên ngành dự tuyển tiến sĩ

Ngành/Chuyên ngành Thạc sĩ phù hợp

Thủy văn học

-        Nhóm ngành: Khoa học Trái đất

Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy

-        Nhóm ngành : Kiến trúc và xây dựng

Kỹ thuật  tài nguyên nước

-  Chuyên ngành : Khoa học đất

-  Nhóm ngành Xây dựng;

Môi trường đất và nước

-  Nhóm ngành: Khoa học Môi trường

-  Nhóm ngành Môi trường và bảo vệ môi trường

-        Thủy văn học;

-        Hóa môi trường;

-        Kỹ thuật môi trường;

Địa kỹ thuật xây dựng

-        Nhóm ngành: Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa.

-        Nhóm ngành: Xây dựng

 

2.2.2..Có một bài luậnvề dự định nghiên cứu của thí sinh dự tuyển:

Bài luận về dự định nghiên cứu cần phản ánh trí tuệ, những điểm mạnh và tích cực của người viết, trình bày bằng một văn phong trong sáng, rõ ràng, qua đó cung cấp một số hình ảnh rõ nét về thí sinh, với những thông tin mới mẻ (không lặp lại những thông tin có thể thấy trong hồ sơ như kết quả học tập, nghiên cứu …). Bàiluậngồmnhữngnộidungchínhsauđây:

a.   Lý do la chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu, tổng quan và dự kiến kết quả đạt được.

b.     Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.

c.   Lý do la chọn cơ s đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dtuyn).

d.     Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.

e.   Kinh nghim (về nghiên cứu, về thc tế, hoạt động xã hội và ngoại khóa khác); kiến thc, shiu biết và những chuẩn bị ca thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ảnh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trưc đây và nhng kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót(nếu ) trong hsơ như kết quả học đại học, thạc ca cao…

f.    Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tt nghip.

g.   Đề xuất ni hưng dẫn (nếu có).

2.2.3. Điều kiện về công trình đã công bố:Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển đối với người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành gần; Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí khoa học trước khi nộp hồ sơ dự tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy đúng ngành đăng ký dự tuyển. Nội dung các bài báo phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng ký dự tuyển.

2.2.4. Có 2 thư giới thiệu của các nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ  cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Những người giới thiệu cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

a.   Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;

b.   Năng lực hoạt động chuyên môn;

c.   Phương pháp làm việc;

d.   Khả năng nghiên cứu;

e.   Khả năng làm việc theo nhóm;

f.    Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển;

g.   Triển vọng phát triển về chuyên môn;

h.   Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

2.2.5. Trình độ ngoại ngữ : Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây :

a.   Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo khung tham khảo châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục II)trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1;

b.   Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

c.   Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

2.2.6.. Kinh nghiệm công tác:Người dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ cần có ít nhất hai năm làm việc chuyên môn trong lĩnh vực đăng ký dự tuyển (kể từ khi tốt nghiệp đại học, tính từ ngày trưởng cơ sở đào tạo ký quyết định công nhận tốt nghiệp, đến ngày đăng ký dự tuyển).

2.2.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2.2.8. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

2.2.9. Được một trường ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp.

2.2.10. Cam kết thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa NCS, bố, mẹ hoặc người bảo lãnh của ứng viên và trường cử ứng viên dự tuyển (Mẫu cam kết tại phụ lục I kèm theo).

2.2.11. Có công văn cử đi dự tuyển của trường nơi ký hợp đồng cam kết tuyển dụng làm giảng viên sau khi tốt nghiệp.

2.2.12. Không quá 45 tuổi tính theo năm đăng ký dự tuyển.

 

PHỤ LỤC I - MẪU CAM KẾT

PHỤ LỤC II - TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ KHI DỰ TUYỂN NCS

PHỤ LỤC III - ĐƠN XIN DỰ TUYỂN NCS

PHỤ LỤC IV - LÝ LỊCH KHOA HỌC

PHỤ LỤC V - BÀI LUẬN DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU CỦA NCS

 

 
 
Các bài liên quan
 NCS Nguyễn Quốc Đạt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (16/12/2013)
 NCS Nguyễn Quốc Đạt bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (12/12/2013)
 Cấp chứng chỉ giảng viên PIM (11/12/2013)
 Trích yếu luận án của NCS. Nguyễn Quốc Đạt (06/11/2013)
 Bảo vệ luận án tiến sỹ cấp Viện (31/10/2013)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 110
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,081,336
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR