Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ ba 26/05/2020 06:41:55   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Trích yếu luận án Tiến sỹ Kỹ thuật của NCS Nguyễn Thành Lệ
 
 

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa dẻokéo dài thời gian đông kết đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn sử dụng cho đập trọng lực. Chuyên nghành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã Số:62 58 02 02
 

 

Họ và tên NCS: Nguyễn Thành Lệ

 

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Hoàng Phó Uyên

 

Người hướng dẫn 2: GS.TS. Vũ Thanh Te

 

Cơ sở Đào Tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

Tóm tắt những kết luận mới của luận án

 

1. Luận án đã xác định được ảnh hưởng của ba loại phụ gia đại diện cho ba thế hệ phụ gia hoá dẻo kéo dài thời gian đông kết đến các tính chất cơ lý cơ bản của BTĐL gồm: Tính công tác, thời gian bắt đầu và kết thúc đông kết, cường độ kháng kéo, nén, tính chống thấm của BTĐL.

 

2. Cung cấp cơ sở khoa học cho việc lựa chọn loại và lượng phụ gia hoá dẻo kéo dài thời gian đông kết phù hợp với từng yêu cầu cụ thể về chất lượng và tốc độ lên đập.

 

3. Lựa chọn được các loại và lượng dung thích hợp phụ gia HK cho BTĐL đập, phân loại theo mức độ. Lợng dùng hợp lý của phụ gia TM25 là 2,0 của Rheoplus 26 RCC (A1) là 1,2, của ADVA 181 là 0,8 lít/100 cho 100kg CKD.

 

4. Phụ gia HK ảnh hưởng tới thời gian thi công đầm nén lớp trên để BTĐL lớp dưới không bị giảm cường độ nén. Thời điểm thi công đầm nén phù hợp cho thi công đập: phụ gia TM 25, thời gian thi công BTĐL lớp trên tính từ khi rải lớp dưới là trước 36 giờ hoặc sau 60 giờ;phụ gia Rheoplus 26 RCC (A1), thời gian thi công BTĐL lớp trên tính từ khi rải lớp dưới là trước 30 giờ hoặc sau 54 giờ;phụ gia ADVA 181, thời gian thi công BTĐL lớp trên tính từ khi rải lớp dưới là trước 24 giờ hoặc sau 54 giờ.

 

5. Phụ gia HK trong thành phần cấp phối BTĐL làm giảm lượng dung xi măng, từ đó làm giảm nhiệt trong BTĐL: phụ gia TM 25 giảm được 0,9 oC; phụ gia Rheoplus 26 RCC (A1) giảm được 2,3 oC; phụ gia TM 25 giảm được 4,7oC.

 

6. Thí nghiệm tại hiện trường 70 m3 BTĐL M20B6R90 sử dụng Rheoplus 26 RCC.Chọn được thời điểm đầm nén thích hợp:Đầm nén BTĐL trước kết thúc đông kết không làm ảnh hưởng đến các tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn;sau khi kết thúc đông kết đến khi BTĐL đạt cường độ nén đạt khoảng 3 MPa làm ảnh hưởng xấu đến các tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn;sau khi BTĐL đạt cường độ nén đạt 3 MPa không làm ảnh hưởng đến cường độ nén và khả năng chống thấm nước của BTĐL.


HIGHLIGHTS OF THE THESIS

Name of thesis: Esearch on  influence of chemical plasticity admixtures for  increasing setting time on mechanization characticities of RCC in Hydro Dam.

 

Specialization:  Hydraulic Engineering  Code:  62  58 0202

 

Name  of PhD  candidate:  Nguyễn Thành Lệ

 

Scientific  supervisors:

 

1. Assoc.Prof.Dr. Hoàng Phó Uyên/ Mr -Vietnam Academy for Water Resources

2. Prof. Dr.Vũ Thanh Te/ Mr – Univerisity of Water Resource

 

Training facilities: VIET NAM  ACADEMY FOR WATER RESOURCES

 

Summary of new contributions  of the  thesis

 

1. Thesis results  coulddetermind an influence of three admixtures generation of MINERAL CHEMICAL ADMIXTRURE on basic mechanization charaticities of RCC as followings: workabilities, starting time and finishing time of settings, strength of tension, compression, water proofing of RCC.

 

2. To Supply the background of  choosing types and volume of MINERAL CHEMICAL ADMIXTRUREadmioxtures to respond to any actual request of  quality and period of RCC construction.

 

3. Admixture type and reasonable volume should be significantly choosen for RCC and decided by level of grade. Reasonable volume of  TM25is  2,0; Rheoplus 26 RCC (A1) is 1,2; ADVA 181is 0,8 litres/100 for  100kg cement.

 

4. Mineral chemical admixture influenced on construction time of compacting the heigher layer in order to lower layer is not decreased the compression strength. The period of compaction is suitable to dam construction progress: for TM 25, the construction time of heigher layer from period of pouring lower layer is before 36 hours or after 60  hours; for Rheoplus 26 RCC (A1), the construction time of heigher layer from period of pouring lower layer is before36 hours or after 54 hours; for ADVA 181, the construction time of heigher layer from period of pouring lower layer is before24 hours or after 54 hours.

 

5. Mineral chemical Admixture in the proportion of RCC will be reduced the volume of cement, so the heating inside RCC would be reduced:TM 25reduced 0,9oC;phụgiaRheoplus 26 RCC (A1) reduced 2,3 oC; ADVA 181reduced 4,7oC.

6. Site experiment for  70 m3 RCCM20B6R90 used Rheoplus 26 RCC. To decide the suitable momment of compaction: Compacting RCC before setting time would not influence on mechanization characticities of RCC; compaction between finishing setting time to moment that RCC strength is 3 MPa would be reduced mechanization characticities of RCC ; compactionafter Stength is over 3 MPa would not be influenced on compression strength and water proofing capacity of RCC.

 

Xem chi tiết tại đây:

 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

 

 
 
Các bài liên quan
 Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Đoàn Thị Minh Yến (08/06/2017)
 Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Hiệp (31/05/2017)
 Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện của NCS. Nguyễn Chí Thanh (15/05/2017)
 Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Huy (09/05/2017)
 Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Xuân Lâm (08/05/2017)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 58
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,093,209
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR