Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ ba 15/10/2019 03:22:46   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Mục lục các bài báo giới thiệu tại Hội thảo KHCN Thủy lợi phục vụ phát triển bền vững vùng Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 55 năm 2019 
 Hồ sơ các ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 
 
  Phần mềm Quản lý KHCN  
Trích yếu luận án Tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Đức Việt
 
 

Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tại vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Mã số:62 58 02 12.

 

Người hướng dẫn:      

GVHD 01: PGS.TS. Nguyễn Văn Tỉnh           GVHD 02: PGS.TS. Đoàn Thế Lợi

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu xây dựng phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tại hệ thống thủy lợi liên tỉnh Quản Lộ-Phụng Hiệp thuộc vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp.

Đối tượng nghiên cứu:

- Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

- Mối liên hệ giữa hiệu quả khai thác công trình thủy lợi (CTTL) và nhận thức về CTTL của người sử dụng nước (NSDN) tại thời điểm nghiên cứu và sau khi phân cấp (theo kịch bản giả định).

- Các công trình thủy lợi và các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, khai thác các công trình đó; tập trung đối tượng là người sử dụng nước.

Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

- Phương pháp giả thuyết: nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu đã được đặt ra.

- Phương pháp điều tra: thu thập thông tin định tính và định lượng nhằm tạo cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu khám phá.

- Phương pháp toán học: để phân tích số liệu điều tra để khám phá ra mối tương quan giữa nhận thức về CTTL và hiệu quả khai thác CTTL của NSDN.

- Phương pháp mô hình hoá: nhằm đơn giản hoá tính phức tạp của nghiên cứu.

- Phương pháp dự báo: áp dụng các thuật toán tối ưu đa mục tiêuđa biến dự báo xu thế vận động nhận thức về CTTL của NSDN.

- Phương pháp chuyên gia: nhận định và giúp định hướng giải pháp tối ưu cho vấn đề tồn tại cần tiếp tục giải quyết của nghiên cứu.

Các kết quả chính của luận án:

Ý nghĩa khoa học:

- Đã luận chứng được mối quan hệ giữa hiệu quả khai thác CTTL và nhận thức về CTTL của NSDN thông qua chỉ số Pearson (r) từ 0,65-0,68; kết quả tương quan thể hiện qua các phương trình toán học cụ thể và có độ tin cậy cao.

- Đã phát triển được 02 bộ chỉ số áp dụng tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp, cụ thể là: (i) Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả khai thác CTTL (gồm 07 chỉ số); (i) Bộ chỉ số đánh giá nhận thức về CTTL của NSDN (gồm 14 chỉ số).

- Đã xây dựng được 01 phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác CTTL cho các tổ chức thủy lợi cơ sở dựa trên các bộ chỉ số và thuật toán tối ưu.

Ý nghĩa thực tiễn:

- Phương pháp hỗ trợ sẽ góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đề xuất phân cấp cho các tổ chức thủy lợi cơ sở tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp;kết quả đề xuất được các địa phương đánh giá là phù hợp với thực tiễn sản xuất tại vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp.

- Ma trận hỗ trợ phân cấp là kết quả đầu ra sau khi áp dụng phương pháp hỗ trợ phân cấp, đây sẽ là một cơ sở tin cậy giúp các cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, ban hành những chính sách phân cấp ở vùng Quản Lộ-Phụng Hiệp tại thời điểm nghiên cứu và góp phần xây dựng lộ trình thúc đẩy thực hiện IMT cho các tổ chức thủy lợi cơ sở trong những năm tiếp theo.

Đóng góp mới của luận án:

- Đã xây dựng 01 phương pháp hỗ trợ phân cấp quản lý, khai thác CTTL cho các tổ chức thủy lợi cơ sở; áp dụng phương pháp trên tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp đã luận chứng được có mối tương quan giữa hiệu quả khai thác CTTL và nhận thức về CTTL của NSDN thông qua chỉ số Pearson (r) từ 0,65-0,70.

- Đã đề xuất 01 bộ chỉ số đánh giá nhận thức về CTTL của NSDN, thông qua việc kiểm định độ tin cậy, tính khách quan và hợp lý đã lựa chọn được 10/14 chỉ số đánh giá nhận thức về CTTL của NSDN phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp tại HTTL Quản Lộ-Phụng Hiệp.


1. Name of PhD candidate: Nguyen Duc Viet

2. Title of thesis: Research on building support methods for decentralization of management and exploitation of irrigation works for water user organizations in Quan Lo-Phung Hiep area.

3. Speciality:Water Resources Engineering; Code:62 58 02 12.

4. Supervisors:             Supervisor 01: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Van Tinh

Supervisor 02: Assoc. Prof. Dr. Doan The Loi

5. Name of Training center: Vietnam Academy For Water Resources

6. Purpose andsubjects:

6.1. Purpose of the thesis:

The research supposes methods to support the decentralization of irrigation management and exploitation of irrigation works for WUOs in the inter-province irrigation system of Quan Lo-Phung Hiep.

6.2. Research subjects:

- Decentralization of management and exploitation of irrigation works.

- The correlation between the efficiency of the irrigation system and the perception of hydraulic works of water user at the time of this research and after decentralization (according to assumed scenario).

- Hydraulic works and entities directly managing and exploiting such works; the focus is on water users.

7. The used research methods:

- The hypothetical method: to solve the research problem.

- The method of investigation: collecting data, information.

- The mathematical method: to discover the correlation.

- The modeling approach: to simplify the complexity of the study.

- The prediction method: to predict the cognitive tendency.

- The expert method: identifying, helping guide optimal solution.

8. The main results of the thesis:

8.1. Scientific significance:

- The relationship between the effectiveness of irrigation works and the perception of water users has been shown through Pearson coefficient (r) ranging from 0.65-0.7, the correlation result have been expressed by specific mathematical equations with high reliability.

- Has been developed 02 the sets of indicators regarding the effectiveness of exploiting irrigation works (07 indicators) and the set perception of hydraulic works of water users (14 indicators).

- Has been developed a method to support the decentralization of management and exploitation of irrigation works (including methodology, approach method and specific method) for grassroots irrigation organizations based on indicator sets and multi-objective optimization algorithm (multi-variable).

8.2. Practical significance:

- Contributing to solving problems and obstacles in the process of assigning tasks of management and exploitation of the irrigation works in Quan Lo-Phung Hiep irrigation system.

- Contributing to the development of Irrigation Management Transfer (IMT) roadmap for WUOs in the coming years based on a matrix supporting the decentralization of management and exploitation of irrigation works.

9. New contribution of the thesis:

- Building a new method to support the decentralization of management and exploitation of irrigation works for WUOs; application of the above method to Quan Lo-Phung Hiep irrigation system has shown a correlation between the efficiency of exploitation of irrigation works and the perception of hydraulic works of water users through Pearson coefficient (r) from 0.65-0.70.

- Proposing 01 set of indicators evaluating awareness of irrigation works of water users; Through the reliability, objectivity and rationality check, 10/14 indicators from the set of indicators evaluating awareness of hydraulic works of water users are appropriate to the agricultural conditions in Quan Lo-Phung Hiep irrigation system.


Toàn văn luận án NCS. Nguyễn Đức Việt

Tóm tắt luận án của NCS. Nguyễn Đức Việt (VN)

Tóm tắt luận án của NCS. Nguyễn Đức Việt (ENG)

 
 
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện [08/08/2019]
 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (UV PGS Hồ Việt Cường) [22/07/2019]
 Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (UV PGS Đỗ Hoài Nam) [22/07/2019]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 415
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 37,143,479
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR