Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 25/05/2020 14:07:31   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Hiệp
 
 

Tên Đề tài: Nghiên cu xây dng hthng qun lý và htrợ điều hành hthống tưới theo th

 

Họ và tên NCS: Nguyn Quc Hip

Người hướng dẫn 1: TS. Nguyn Viết Chiến

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyn Thế Qung

Cơ sở đào tạo: Vin Khoa hc Thy li Vit Nam

I. Những đóng góp mới của luận án

1. Đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết, đề xuất thiết lập được mô hình cấu trúc thành phần, nguyên lý làm việc của hệ thống tích hợp các phần mềm (VNIMS) để quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực một cách hiệu quả. Đây là một công cụ ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực thông tin và tự động hóa, phục vụ quản lý điều hành hệ thống tưới theo hướng hiện đại, đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí vận hành và tiết kiệm nước trong quản lý khai thác hệ thống thủy lợi.

2. Trong hệ thống VNIMS, đã có đóng góp khoa học mới chi tiết như sau:

- Đã đề xuất được gii pháp công nghệ giúp người dùng có thể xác định din tích gieo trng (diện tích đổ ải, diện tích làm đất, din tích gieo cy) tng ngày ca các cng lấy nước mt cách thun tin trên nn bản đồ GIS trên các thiết bị di động (điện thoi smart phone, máy tính bng,..) phc vcho vic tính toán nhu cu tưới ca các cng lấy nước.

- Đã nghiên cứu được gii pháp công nghệ để tích hp các phn mm:

+ Phn mềm MIKE 1 để tính toán xác định đường mực nước trên kênh theo chế độ dòng chy không ổn định trên kênh h;

+ Phn mềm IMS để qun lý các công trình thy li, diện tích tưới ca hthống tưới da trên công nghWebGIS, tính toán nhu cầu tưới, lp kế hoạch tưới và lên phương án vận hành h thống tưới theo thi gian thc.

+ Phn mm dch vmáy chủ để kết ni gia các trm thiết bngoài hiện trường với cơ sdliu máy ch. Kết ni giữa người dùng và các trm thiết bngoài hiện trường giúp người dùng có thra lệnh điều khin vn hành hthng txa thông qua các máy tính PC, thiết bị di động có kết ni Internet.

II. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1. Ý nghĩa khoa học

Luận án đã xây dựng được công thc tổng quát và các sơ đồ thuật toán để tính toán nhu cu tưới theo tiến độ gieo trng thc tế và theo thi kỳ sinh trưởng ca tng cây trng ca tng

ô tha cho các cng lấy nước phc vcho việc tính toán xác định nhu cầu dùng nước ca các cng lấy nước chính xác hơn.

Luận án đã xây dựng được cơ sở khoa hc cho vic thiết lp bài toán và xây dựng được hthng VNIMS. Hthng bao gm: các trm thiết bngoài hin trường (các trm thiết bkim soát từ xa lượng nước phân phi trên hthống kênh tưới; trạm đo khí tượng; đo mưa tự động; trạm giám sát điều khin trạm bơm đầu mi); phn mm IMS; trung tâm dliu máy ch. Hthống đã giải quyết được các vấn đề tng thtrong công tác quản lý, điều hành hthống tưới, bao gm: Qun lý hthng công trình, diện tích tưới da trên công ngh

WebGIS, tính toán nhu cầu tưới, lp kế hoạch tưới, htrợ điều hành hthống tưới theo thi gian thực, điều khin vn hành hthống tưới txa.

2. Ý nghĩa thực tiễn

Người dùng có thể tương tác với hthng VNIMS trên giao diện WebGIS, giúp người dùng thun tin trong quá trình sdng. Hthng này sẽ làm thay đổi phương thức điều hành h thống tưới. Người dùng bt cứ nơi nào cũng có thsdụng điện thoi smartphone, máy tính bng hoc máy tính xách tay (có kết ni Internet) truy cp vào hthng thông qua các trình duyệt web theo địa chhttp://vnims.vn để quản lý và điều hành hthống tưới.

Kết qunghiên cu ca lun án có tháp dng ngay vào thc tế cho các dự án có đầu tư hng mc xây dng hthng SCADA do Bộ NN&PTNT đang triển khai như: dự án WB7, dán ADB6, dán JAICA 2 nhm nâng cao hiu quả đầu tư công trình.


 

THESIS’ ABSTRACT

Thesis title: Study in developing irrigation system operation support and management

system in real time

Major: Water Resources Engineering

Code: 62 58 02 12

PhD student’s full name: Nguyen Quoc Hiep

Science Instructor 1: Dr. Nguyen Viet Chien

Science Instructor 2: Associate Professor, Dr. Nguyen The Quang

Training Institute: Vietnam Academy for Water Resources

I. Thesis’ new contributions

1. Researched theoretical foundation, proposed to establish component structure model,

operating principles of integrated software system (VNIMS) to manage and support

irrigation system operation in real time effectively. This is a tool applying scientific and

technological advances in the field of information and automation to serve modernizing

irrigation system operation management for higher quality services, lower operating cost,

and reducing water loss in irrigation system exploitation management.

2. VNIMS has new scientific contributions listed below:

- Proposed a technical solution allowing users to identify planted area (soaked, soiled, sowed

area) daily for each intake conveniently on GIS map platform on mobile devices

(smartphones, tablets, etc.), serving to calculate irrigation needs of each intake.

- Studied technological solutions to integrate the following software:

+ MIKE 11 for computing on-canal water level line in unstable flow mode on open canal;

+ IMS for managing irrigation works, irrigation system’s irrigated area based on WebGIS

technology, calculating irrigation needs, planning irrigation schedules and irrigation system

operation methods in real time.

+ Server service software to connect between field device station and server database.

Connecting users and field device stations allows users to give commands to operate the

system remotely via PCs, mobile devices with Internet connection.

II. Thesis’ scientific and practical values

1. Scientific values

This thesis has developed the overall formula and algorithm map to calculate the actual

irrigation needs according to growth periods of each crop on each parcel for intakes, serving

to calculate the intakes‘ water needs more accurately.

The thesis has developed the scientific foundation for establishing the problem and

developed the VNIMS system, which includes: field equipment stations (remote control

equipment station for controlling water distribution on irrigation canal system;

meteorological measuring station; automatic rain gauges; head pumping station’s

monitoring and controlling station); IMS software; server’s database. The system has solved

the overall problems in irrigation system operation and management, including: managing

irrigation works system, irrigated area based on WebGIS technology, calculating irrigation

needs, creating irrigation plans, supporting irrigation system operation in real time, remotecontrolling

irrigation system.

2. Practical values

Users can interact with VNIMS on WebGIS interface, making it more convenient for users

to use the system. This system will change the operation method for irrigation system.

Users at anywhere can use smartphones, tablets, or laptops (with Internet connection) to

access the system via Web browsers following this address: http://vnims.vn to manage and

operate irrigation systems.

The thesis‘ research results can be applied in practice for projects investing in developing

SCADA systems currently implementing by MARD such as: WB7, ADB6, JAICA 2

projects in order to improve the structure’s investment effectiveness.

Xem tại đây:

Tóm tắt luận văn tiến sỹ

Toàn văn luận án tiến sỹ

 

 
 
Các bài liên quan
 Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện của NCS. Nguyễn Chí Thanh (15/05/2017)
 Trích yếu luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS Nguyễn Quốc Huy (09/05/2017)
 Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Xuân Lâm (08/05/2017)
 Lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Vượng (29/04/2017)
 Lễ bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh Lê Văn Tuấn (24/04/2017)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 121
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,081,150
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR