Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ hai 25/05/2020 14:45:33   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Thị Kim Dung)
 
 

Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu - Áp dụng cho hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước; Mã số: 62 58 02 12. Tên tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung. Người hướng dẫn: GVHD 01:PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt;  GVHD 02: PGS.TS.Nguyễn Quang Trung.

 

1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

1.1. Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng được các luận cứ khoa học và phương pháp xác định dòng chảy tối thiếu (DCTT) cho dòng sông/đoạn sông có xét đến tác động điều tiết của các công trình khai thác nước phía thượng nguồn, đảm bảo hài hòa nhu cầu sử dụng nước;

- Áp dụng kết quả nghiên cứu tính toán cho hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn để làm cơ sở cho công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo hướng bền vững.

1.2. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu về DCTT (số lượng, chất lượng) cho dòng sông/đoạn sông chịu tác động bởi các công trình khai thác nước phía thượng nguồn bảo đảm sự phát triển bình thường của các hệ sinh thái thủy sinh và cấp nước tối thiếu cho  khai thác sử dụng tài nguyên nước;

- Phạm vi nghiên cứu: Vùng hạ du lưu vực sông nơi tập trung các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt trên lưu vực đồng thời là nơi chịu tác động trực tiếp từ các hoạt động khai thác nước phía thượng nguồn. Áp dụng kết quả nghiên cứu tính toán cho hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đoạn từ Thành Mỹ đến Cửa Hàn (sông Vu Gia), từ Nông Sơn đến Cửa Đại (sông Thu Bồn).

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

- Phương pháp kế thừa;

- Phương pháp khảo sát thực địa;

- Phương pháp mô hình toán thủy văn, thủy lực, chất lượng nước;

- Phương pháp phân tích thống kê;

- Phương pháp chuyên gia.

3. Các kết quả chính của luận án:

3.1. Ý nghĩa khoa học:

Việc xây dựng được phương pháp và các công cụ xác định DCTT theo cách tiếp cận tổng hợp các phương pháp thủy văn, thủy lực và sinh thái đã bổ sung vào hệ thống các cơ sở lý thuyết, lý luận phục vụ cho công việc nghiên cứu, tính toán, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước một cách hiệu quả và bền vững.

3.2. Ý nghĩa thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận án về quy định lưu lượng, mực nước tại các điểm khống chế trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn là cơ sở để xây dựng quy trình vận hành các hồ chứa thượng lưu, các phương án khai thác, quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực bảo đảm sự hài hòa về lợi ích của các hộ dùng nước như thủy điện, tưới tiêu và các mục đích khác và bảo đảm phát triển bền vững vùng hạ lưu.

4. Đóng góp mới của luận án:

(1) Góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học và phương pháp xác định DCTT cho dòng sông/đoạn sông chịu tác động bởi các công trình khai thác nước phía thượng nguồn trên cơ sở tiếp cận tổng hợp các yếu tố thủy văn, thủy lực và sinh thái;

(2) Áp dụng thành công phương pháp tính DCTT cho hệ thống sông VG-TB, làm cơ sở cho việc quản lý tổng hợp lưu vực sông hiệu quả và bền vững, kết quả của luận án cũng có thể tham khảo, ứng dụng cho các hệ thống sông khác.


 

ABSTRACT OF THE DOCTORAL THESIS

1. Author’s name:Nguyen Thi Kim Dung

2. Thesis title:Study on developing a methodology for identifying the minimum flows - Applying to the Vu Gia – Thu Bon river system

3. Specialization:Water resources engineering; Code: 62 58 02 12

4. Supervisors:

The first supervisor: Assoc.Prof.Nguyen Vu Viet

The second supervisor: Assoc.Prof.Nguyen Quang Trung

5. Academic training organization:Vietnam Academy for Water Resources

6. Research purpose, objective, and scope of the thesis:

6.1. The research purpose of the thesis:

- Developing a scientific basis and methodology to determine the minimum flows(DCTT) for any river/river sectionsthat is affected byregulatory activities of the upstream water resource exploitation facilities in orderto harmonize benefits between the water users.

- Applying for the calculation of minimum flows of the Vu Gia- Thu Bonriver system.

6.2. The researchobjective and scope of the thesis:

- The research objective of the thesis: Researching on the DCTT (water flow, water quality) for any river/river sectionsthat is affected by the upstream water resource exploitation facilities ensuring the normal development of aquatic ecology and the minimumsupplying level for water resource exploitation activitiesof the water users.

- The research scope of the thesis: The thesis will focus on researching the downstream of the river basin, where concentrated the most water resource exploitation activities for agriculture, industry and domestic use in the basin, which also is directly affected by the regulatory activities of upstream reservoirs. Applying research results to calculate the minimum flows of the Vu Gia – Thu Bon river system for segments from Thanh My to Cua Han  (of Vu Gia river), and from Nong Son to Cua Dai (of Thu Bon river).

7. Research methodology:

- Inheritance historical method;

- Field survey method;

- Method using hydrological, hydraulic, and water quality modeling;

- Statistical analysis method;and

- Expert panel method.

8. Main results of the thesis:

8.1. Scientific significance:

The development ofthe method for determining the minimum flow following an integrated approach of hydrological, hydraulic and ecological methods will complementarily contribute to the system of theoretical foundations using for the research and calculation activities, as well as the integrated use of water resources in an effective and substainable way.

8.2. Practical significance:

The results of the thesis on the determination ofriver flows and water levels at the control points in the Vu Gia - Thu Bon river systemare the scientific basis for developing the operational process of the upstream reservoirs, the exploitation plans and theintegrated water resources management in the river basin in response to harmonize benefits between water users including hydropower, irrigation and other purposes and for ensuring the sustainable development in downstream areas

9. New contributions of the thesis:

(1) The thesiswill complementarily contribute to the scientific basis and methodologyfor determining the DCTT of any river/river sectionsthat affected by the upstream water resource exploitation facilities based on based on the integrated approach of hydrological, hydraulic and ecological factors;

(2) The successful application of the method for determining the DCTTofthe VG-TB river systemwill contribute to the scientific basis for the integrated management of the river basinin an effective and sustainableway, the results of the thesis can also be refered and applied for other river systems.


Xem chi tiết luận án tại đây:

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án (Tiếng việt)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

 
 
Các bài liên quan
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Phạm Văn Tùng) (25/01/2018)
 Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Đỗ Ngọc Ánh (01/12/2017)
 Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Văn Lợi (29/11/2017)
 Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Đỗ Ngọc Ánh) (30/09/2017)
 Thông tin luận án Tiến sỹ kỹ thuật (NCS. Nguyễn Văn Lợi) (26/09/2017)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 104
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,081,443
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR