Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ tư 27/05/2020 06:40:36   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đào tạo  
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đỗ Thế Quynh)
 
 
Tên luận án: Nghiên cứu hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ.Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng; Mã số: 62 58 02 11. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt; PGS.TS. Phùng Vĩnh An. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
 

1. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

1.1. Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu xác định hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ. 

Mục tiêu cụ thể: (i) Nghiên cứu ứng suất, biến dạng của móng khối nêm đặt trên nền đất yếu, qua đó xác định hình dạng hợp lý của khối nêm để làm móng đê biển Nam Bộ; (ii) Nghiên cứu thiết lập công thức tính ứng suất đáy móng khối nêm phù hợp với đê biển Nam Bộ. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu: 

Ứng suất, biến dạng của móng khối nêm đặt trên nền đất yếu trong xây dựng đê biển bằng vật liệu tại chỗ ở đồng bằng Nam Bộ. 

1.3. Phạm vi nghiên cứu: 

- Ứng suất, biến dạng của móng khối nêm trong xây dựng đê biển bằng vật liệu tại chỗ có chiều cao từ 2 m đến 3 m ở đồng bằng Nam Bộ.

- Tải trọng đứng lên móng được giả thiết phân bố đều (tương ứng với khu vực giữa đỉnh đê). Tải trọng xe trên đỉnh đê không quá H10;

- Nền đê thuộc loại sét yếu có một số chỉ tiêu tương tự nền đê ở đồng bằng Nam Bộ;

- Khối nêm có mặt vát được làm từ đất yếu trộn với xi măng và phụ gia, trong nghiên cứu giả thiết khối nêm là một cố thể. 

2. Các phương pháp nghiên cứu: 

- Nghiên cứu lý thuyết;

- Nghiên cứu thực nghiệm;

- Phương pháp chuyên gia. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

- Luận án góp phần làm rõ cơ chế phân bố ứng suất đáy móng bằng các khối nêm trên nền đất yếu;

- Đưa ra một loại móng nông có kết cấu mới, vật liệu mới có tác dụng làm giảm ứng suất đáy móng trên nền đất yếu nhằm mục tiêu xây dựng đê biển vùng Nam bộ. 

4. Những đóng góp mới của luận án: 

- Luận án đã đề xuất được khối nêm bằng đất tại chỗ trộn với xi măng có phụ gia để làm móng đê biển Nam bộ, có tác dụng phân phối lại ứng suất đáy móng theo hướng đảm bảo an toàn hơn cho công trình và giảm giá thành;

- Từ kết quả thu được trên mô hình vật lý và mô hình số, luận án đã so sánh, phân tích để lựa chọn mô hình đất yếu phù hợp (mô hình HS) trong phần mềm Plaxis dùng để nghiên cứu ứng suất, biến dạng móng khối nêm;

- Bằng nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm và mô hình số, luận án đã làm rõ cơ chế truyền tải và hiệu quả của móng khối nêm về mặt làm giảm ứng suất đáy móng từ 10 % đến 30 % và chỉ ra được góc vát khối nêm bằng 450 cho phân bố ứng suất có lợi nhất về cố kết và khả năng vượt tải;

- Luận án đã nghiên cứu thiết lập được công thức giải tích (4.7) để tính ứng suất đáy móng khối nêm có hình dạng hợp lý đã xác định, chọn dùng để làm móng cho đê biển ở đồng bằng Nam Bộ.


ABSTRACT OF THE DOCTORAL DISSERTATION

1. Name of PhD candidate: Do The Quynh

2. Dissertation title: Reasearch on finding reasonable shape of wedge blocks used for foundations of sea dykes in Mekong river delta.

3. Speciality: Geotechnical engineering; Code: 62 58 02 11

4. Scientific supervisors: 1. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Vu Viet

                      2. Assoc.Prof. Dr. Phung Vinh An

5. Academic training organization: Vietnam Academy for Water resources

6. Study objective, subject and scopes of the dissertation

6.1. Study objective

General objective: The study of finding the reasonble shape of wedge block used for the foundation for the Mekong river delta sea dykes.

Specified objectives: (i) The study of stress and strain of the wedge shape block on soft ground to find the reasonable shape of the wedge block used for foundation of the Mekong river delta sea dykes; (ii) The establishment of formula for calculating wedge shape block foundation bottom stress.

6.2. Study subject

Stress, strain of wedge block foundation on soft ground used for building in place material sea dykes in Mekong river delta.

6.3. Study scopes

- Stress, strain of wedge block foundation used for building in place material sea dykes with the height from 2 m to 3 m in Mekong river delta.

- The loading on the foundation is assumed to be uniform. The vehicle is not bigger than H10 on the crest of the dykes.

- Soft gound is the kind of clayed ground with some properties similar to those in Mekong river delta.

- Wedge block with oblique surface which is asumed to be a geometric solid made from soft soil mixed with cement and additives.

7. Study methods

- Theoretic method;

- Physical model test method;

- Expert method.

8. The scientific and practical meanings of dissertation

- Clearing of stress distribution modes at the bottom of wedge block foundation on soft ground;

- Creation of a new foundation with new materials to reduce the foundation bottom stress in order to build sea dykes in Mekong river delta

9. The new results of the dissertation

- Creation of wedge block made from in place soft soil mixed with cement and additive to use for Mekong river delta sea dykes, which redistributes foundation bottom stress to make dykes more stable, also reduces building cost.

- Basing on the results from physical model, numerical model, the dissertation has found the best material model (HS) in plaxis3D software and used it for studying the stress and strain of the wedge block foundation;

- Basing on the documents study method, physical model test, the dissertation has clarified the modes of distributing the load on foundation and the effectiveness of wedge block foundation in decreasing the foundation bottom stress of from 10 % to 30 % and found the angle of 450 the most useful in consolidation as well bearing capacity;

- The dissertation has established the formula (4.7) to calculate the stress at the bottom of the reasonable shape wedge block foundation used for Mekong river delta sea dykes.


Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Đỗ Thế Quynh)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Đỗ Thế Quynh)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Đỗ Thế Quynh)

 
 
Các bài liên quan
 NCS. Vũ Ngọc Bình bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ cấp Viện (05/07/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS.Dương Quốc Huy) (27/06/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Đoàn Thị Minh Yến) (27/06/2018)
 Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Thị Kim Dung (08/06/2018)
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Vũ Ngọc Bình) (04/05/2018)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 61
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,110,024
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR