Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ năm 09/07/2020 09:17:54   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Đào tạo & Hợp tác quốc tế  
Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Quang An)
 
 

Họ và tên NCS: Nguyễn Quang An. Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng bài toán tối ưu vận hành trữ nước tưới để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán tới sản xuất nông nghiệp vùng hạ du sông Cả- Nghiên cứu điển hình tại hệ thống thủy lợi Lê Xuân Đào.

 

1.     Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước;       Mã số: 9 58 02 12

2.     Người hướng dẫn khoa học:  1. PGS. TS. Nguyễn Tùng Phong

                                                      2. PGS. TS. Trần Chí Trung

3.     Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

4.     Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu

      4.1. Mục tiêu nghiên cứu

        v  Xác định đươc nhu cầu và khả năng cấp nước của hệ thống tưới trong mùa kiệt và đề xuất giải pháp thu trữ nước hợp lý phục vụ sản xuất nông nghiệp.

v  Ứng dụng bài toán tối ưu xây dựng kế hoạch vận hành theo thời gian thực cho giải pháp được đề xuất bảo đảm cung cấp đủ nước tưới trong mùa kiệt, tiết kiệm chi phí trong vận hành hệ thống.

 

4.2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Luận án tập trung nghiên cứu giải pháp thu trữ nước, và xây dựng thuật toán vận hành tối ưu điều tiết nước theo thời gian thực cho vùng 9 xã thuộc kênh Lê Xuân Đào, hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An là một trong những vùng bị hạn hán nặng nhất trong hệ thống.

5.     Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu; Phương pháp kế thừa; Phương pháp (xác suất) thống kê; Phương pháp mô hình toán; Phương pháp tối ưu hóa trong quản lý vận hành hệ thống.

6.     Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nghiên cứu

Ý nghĩa khoa học: Xây dựng được phương pháp luận và các thuật toán tối ưu để vận hành hệ thống tưới trong mùa kiệt bằng biện pháp thu trữ nước.Trong nghiên cứu về vận hành hệ thống, thuật toán tìm kiếm giải pháp tối ưu đã được lập bằng ngôn ngữ lập trình Matlab. Thuật toán này lấy thuật toán di truyền sắp xếp các nghiệm không trội NSGA II (Deb 2000) làm cơ sở, bài toán được chuyển về tìm tham số của một dạng hàm vận hành đã được đề xuất với mục tiêu tối ưu hóa 2 chỉ tiêu về tổng lượng tiêu và lượng nước thiếu hụt mà luôn mâu thuẫn nhau trong thực tế.

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án đề xuất được giải pháp và kế hoạch vận hành tối ưu cho hệ thống kênh phục vụ tưới cho mùa khô vùng 9 xã phía Đông Nam của huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Giải pháp này có thể ứng dụng cho các vùng khác có điều kiện tự nhiên tương tự.  

7.     Những đóng góp mới của luận án

1.     Đã xây dựng được bài toán tối ưu hỗ trợ ra quyết định vận hành trữ nước tưới để giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán tới sản xuất nông nghiệp.

2.     Đề xuất được giải pháp và kế hoạch vận hành tối ưu cho hệ thống thủy lợi Lê Xuân Đào trong mùa kiệt.


ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION

1.     Name of PhD candidate: Nguyen Quang An

2.     Dissertation title: Study on building the optimal solution of irrigation water storage to minimize the effect of drought on agricultural production in downstream Ca River - Case study in Le Xuan Dao irrigation system

3.     Specialty: Water resources engineering; Code: 9 58 02 12

4.     Scientific supervisors:

            1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Tung Phong

            2. Assoc. Prof. Dr. Tran Chi Trung

5.     Academic training organization: Vietnam Academy for water resources

6.     Study objective, subject and scope of dissertation

6.1. Study objective:

- Determine the water supply needs and capacity of the irrigation system in the dry season and propose appropriate solutions for water storage in service of agricultural production.

- Apply the optimal solution to develop a real-time operation plan for the proposed solution, to ensure sufficient water supply during dry season, and to save costs in operating the system

6.2. Study subject scope of dissertation

The thesis focuses on water storage solutions and develops optimal operating algorithms for water regulation in real time in nine communes of Le Xuan Dao canal. The southern Nghe An irrigation system is one of the worst drought areas.

7.     Study methods

Method of survey and data collection; Inheritance method; Statistical (probability) method; Mathematical modeling method; Optimization method in system operation management

8.     Scientific and practical significance of dissertation

Scientific significance: Develop the methodology and optimal algorithms to operate the irrigation system in dry season by water storage. In the study of system operation, the optimal search algorithm was set up in the Matlab programming language. This algorithm obtains the non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II)(Deb 2000) as the basis.

Practical significance: The thesis proposes the optimal solution and plan for the irrigation system for dry season in 9 communes in the southeast of Hung Nguyen district, Nghe An province. This solution can be applied to other areas with similar natural conditions.  

9.     New contributions of the thesis

1.    The optimal solution has been developed to support decision making on irrigation water storage and to minimize the impact of drought on agricultural production.

2.     The optimal solution and plan are proposed for irrigation system Le Xuan Dao in dry season.


 

 Xem chi tiết tại đây:

- Toàn văn Luận án (NCS. Nguyễn Quang An)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Việt) (NCS. Nguyễn Quang An)

- Tóm tắt luận án (Tiếng Anh) (NCS. Nguyễn Quang An)

 

 
 
Các bài liên quan
 Thông tin Luận án Tiến sỹ Kỹ thuật (NCS. Nguyễn Xuân Lâm) (21/09/2018)
 Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2018 (12/09/2018)
 Lễ bảo vệ luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện - NCS. Đỗ Thế Quynh (25/08/2018)
 Tọa đàm với Đoàn công tác của GS. Patrick Willems - Trường Đại học KU Lueven - Vương Quốc Bỉ (20/08/2018)
 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tiếp và làm việc chuyên gia Hà Lan về phòng chống thiên tai (16/08/2018)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 190
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,977,524
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR