Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 04/07/2020 21:40:42   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Phần mềm Quản lý KHCN  
Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
 
 

Ngày 11/3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức buổi lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 

Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên).


Trong hai năm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2017-2019, tập thể Viện đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, được tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đó, đồng thời thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước trong năm 2019 và đặc biệt hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (1959-2019), Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện và Công đoàn Viện tổ chức buổi lễ phát động và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

 

Trưởng Ban Tổ chức Hành chính PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu tại buổi lễ

 

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa- Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; lãnh đạo các Ban chức năng; lãnh đạo và các cán bộ phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra còn có Ban chấp hành công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên Viện.

Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong phát biểu tại buổi lễ

 

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy-Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện thực hiện phong trào thi đua năm 2019 đó là “Phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 tiếp nối truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam”, thời gian thực hiện từ tháng 1/2019 - 12/2019 với các nội dung chính đó là yêu cầu thi đua, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tổ chức tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng.

 

Mục tiêu thi đua là Tuyên truyền phát huy truyền thống anh hùng của Viện nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện về vị trí, vai trò của các tập thể và cá nhân đối với sự phát triển của ngành, đất nước và của Viện nhân kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;  Gắn với kiện toàn và phát triển đơn vị tạo không khí thi đua sôi nổi thiết thực trong toàn Viện; Tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đề ra

 

08 chỉ tiêu cụ thể

 

Một là tập trung thi đua thực hiện 1 số nhiệm vụ cụ thể, thực hiện chỉ tiêu phát triển chiến lược Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đến 2020.

 

Hai là, trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,  tập trung trí tuệ, sức mạnh, sáng tạo, đẩy nhanh tiến độ các công trình nghiên cứu, ứng dụng các đề tài dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

 

Ba là, năm 2019 mỗi đơn vị trực thuộc Viện được công nhận ít nhất 1-2 sáng kiến cấp Bộ, Nhà nước; có ít nhất 02 bài báo khoa học được đăng trên Tạp chí khoa học thông tin trong nước và 01 bài báo được đăng trên Tạp chí Quốc tế và các kỷ yếu hội thảo quốc tế.

 

Bốn là, hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể Viện.

Năm là, hoàn thiện phòng truyền thống của Viện.

 

Sáu là, tổ chức thành công các hội thảo trong nước và hội thảo quốc tế.

 

Bảy là, tập trung các nguồn lực để tổ chức thành công lễ kỷ niệm 60 xây dựng và phát triển Viện.

 

Tám là, bình xét thi đua trong năm.

Về cá nhân, có trên 95% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, công đoàn Viện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 30% trở lên, không có người vi phạm kỷ luật.

Về tập thể, 100% các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 70% đơn vị trực thuộc vượt mức chỉ tiêu kế hoạch từ 10% trở lên.

Về bình xét cuối năm, có từ 80% đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 03 đơn vị đề nghị được tặng cờ thi đua của Bộ, 01 đơn vị được đề nghị tặng cờ thi đua chính phủ. Các tổ chức công đoàn cơ sở, chi đoàn, đoàn thanh niên trong Viện có 70% trở lên đạt tiêu chuẩn vững mạnh; Tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh, có ít nhất 02 công đoàn cơ sở được đề nghị tặng cờ thi đua công đoàn ngành, tập thể công đoàn Viện được đề nghị tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Đảng bộ Viện đạt trong sạch vững mạnh, toàn diện, phấn đấu tập thể Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong năm 2019 xứng đáng được tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh

 

06 biện pháp trọng tâm

 

Gắn kết chặt chẽ, nêu cao vai trò vị trí của các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, tổ chức công đoàn đoàn thanh niên Viện về thực hiện các biện pháp:

 

Một là, tuyên truyền sâu rộng và tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện.

 

Hai là, tổ chức thực hiện phong trào thi đua cần bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, của Viện và của từng đơn vị.

 

Ba là, tổ chức cho các tập thể cá nhân đăng ký thi đua khen thưởng, đăng ký các công trình nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện theo mẫu của Viện và Công đoàn Viện.

 

Bốn là, tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đảng, chính quyền, công đoàn và đoàn thanh niên thực hiện các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị

 

Năm là, tổ chức hoạt động các phong trào thể thao, văn nghệ, hội thảo khoa học tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ của Viện.

 

Sáu là, tổ chức tổng kết bình chọn gương điển hình, mô hình mới, nhân tố mới nhân rộng trên phạm vi toàn Viện, gắn thành tích thi đua làm cơ sở để khen thưởng trong năm 2019.

 

Cuối cùng, thay mặt cho Đảng ủy-Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện, Đoàn Thanh niên Viện và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện hưởng ứng, tuyên truyền phổ biến sâu rộng, triển khai thực hiện hiệu quả, đạt kết quả cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. 

 

Phó Giám đốc Viện GS.TS. Trần Đình Hòa phát biểu tại buổi lễ

 

Tiếp theo đó, GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã phát động phong trào thi đua về khoa học công nghệ hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện với 02 nội dung chính  đó là về hoạt động khoa học công nghệ và Hội thi ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ trẻ.

 

Mục đích và ý nghĩa đó là phát động thi đua về hoạt động khoa học giữa các đơn vị, chuyên môn, cá nhân trong toàn Viện; Tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học.

 

08 tiêu chí về khoa học công nghệ phát động các đơn vị trong Viện đăng ký thi đua

 

Một là, các công bố trong và ngoài nước.

 

Hai là, các bản quyền tác giả, giải pháp hữu ích, tiến bộ kỹ thuật được công bố hoặc chấp nhận đơn.

 

Ba là, các công trình khoa học được nhận giải thưởng.

 

Bốn là, sách, ấn phẩm khoa học được phát hành.

 

Năm là, đề tài, dự án nghiệm thu đạt mức xuất sắc.

 

Sáu là, công nghệ được chuyển giao vào thực tiễn đạt hiệu quả cao được địa phương, doanh nghiệp xác nhận, đánh giá tốt.

 

Bảy là, tham gia vào hoạt động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

 

Tám là, các quy trình công nghệ được Bộ ban hành áp dụng.

 

Thời gian tổ chức thi đua từ ngày 11/3 đến ngày tổ chức kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện.

 

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Viện sẽ thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn các đơn vị thi đua để lựa chọn đơn vị xuất sắc. Các kết quả này sẽ bổ sung vào căn cứ xét thi đua các đơn vị cuối năm.

 

Bên cạnh đó,  theo GS.TS. Trần Đình Hòa, năm 2019 là năm đầu tiên Viện tổ chức Hội thi ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ trẻ cho các cán bộ nghiên cứu dưới 35 tuổi ở tất cả các đơn vị trực thuộc Viện, các nội dung đề xuất chỉ cần ở mức các ý tưởng, vấn đề nghiên cứu với mong muốn khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ các cán bộ khoa học trẻ trong nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học; tạo sân chơi hoạt động cho các nhà khoa học trẻ của Viện trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

 

Các ý tưởng đề xuất của các cán bộ khoa học trẻ sẽ được Viện thành lập hội đồng đánh giá và các kết quả này sẽ được bổ sung vào căn cứ xét thi đua cá nhân cuối năm. Các ý tưởng có giá trị, đạt giải cao sẽ được Viện bảo trợ hình thành các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và sẽ hỗ trợ cho cá nhân nếu gặp khó khăn giai đoạn đầu thực hiện ngay dưới dạng đề tài cấp cơ sở.

 

Hội thi ý tưởng sáng tạo khoa học trẻ này sẽ có thể trở thành hội thi thường niên của Viện, có thể 1 năm hoặc 2 năm một lần nhằm tạo sân chơi về khoa học công nghệ cho các nhà khoa học trẻ có những ý tưởng sáng tạo tốt, có giá trị thực tiễn cao, GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết thêm.  

 

Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Đồng chí Ngô Cảnh  Tùng phát biểu tại buổi lễ

 

 

Quang cảnh buổi lễ

 

 

PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện mong muốn phong trào thi đua này cần đi vào thực chất, lan tỏa rộng lớn và phát huy mạnh mẽ ở tất cả các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Viện.

 

Giám đốc Viện cho biết từ đầu năm đến nay, Viện đã có các hoạt động cụ thể nhằm hướng tới ngày lễ kỷ niệm như xây dựng lại hội trường, sân Viện, các công tác chuẩn bị cho Hội trường kỷ niệm 60 năm của Viện tại Hòa Lạc, ra mắt cuốn lịch sử phát triển Viện vào tháng 06/2019…

 

Giám đốc Viện cũng đánh giá rất cao các tiêu chí phát động thi đua của PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong và GS.TS. Trần Đình Hòa đưa ra, đồng thời cũng biểu dương đồng chí Ngô Cảnh Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Viện và đồng chí PGS.TS. Trần Bá Hoằng - Viện trưởng Viện Khoa học  Thủy lợi Miền Nam đã có những chương trình hoạt động và kế hoạch cụ thể hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của Viện.

 

Giám đốc Viện hy vọng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện sẽ phấn đấu, cố gắng nỗ lực, không ngừng đổi mới tư duy, sáng tạo, lập được nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
 

 
 
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 143
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,892,054
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR