Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 30/05/2020 21:19:22   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đề tài dự án các năm  
Thống kê đề tài dự án năm 2004
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định

Chủ nhiệm

Thời gian

TT

Tên đề tài, dự án

giao nhiệm vụ

Đơn vị

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

6

I

Đề tài Nhà nước

 

 

 

 

1

KC 07-04 Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông, lâm, thuỷ sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường.

 

Th.S Hoàng Văn Thắng – Phó Viện trưởng

2001

2003

2

KC 07-06 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại các vùng sinh thái khác nhau

06/2001/HĐ-ĐTCT-KC-07, ngày 30/10/2001

TS. Hà Lương Thuần TT TNN-MT

2001

2003

3

KC 07-07 Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để xử lý chất thải trong các vùng chế biến  nông, thuỷ sản.

 

TS. Nguyễn Thế Truyền- TT TNN– MT

2001

2003

4

KC 08-04 Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực sông Đà

04/2001/HĐ-ĐTCT-KC-08, ngày 26/10/2001

TS.Nguyễn Quang Trung-

TT TNN-MT

2001

2003

5

KC 08-11 Nghiên cứu dự báo xói lở, bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông vùng đồng bằng Bắc Bộ.

11/2001/HĐ-ĐTCT-KC-08,

ngày 24/10/2001

PGS.TS. Trần Xuân Thái – TT Sông

2001

2003

6

KC 07DA-06 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp đặt các tổ máy thuỷ điện công suất  dưới 200KW và hệ thống máy phát điện và bơm nước công suất nhỏ sử dụng năng lượng gió

2585/QĐ-BKHCN  ngày 30/12/2003

ThS. Hoàng Văn Thắng – Phó Viện trưởng

2004

2005

7

KC 07-28 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng, kỹ thuật nông ngjhiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH

2585/QĐ-BKHCN  ngày 30/12/2003

TS. Hà Lương Thuần – GĐ TT Tài nguyên nước và Môi trường

2004

2005

8

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Nghiên cứu sạt lở và giải pháp phòng chống sạt lở, bảo vệ các sông biên giới phía Bắc Việt Nam

 

PGS.TS Trần Đình Hợi – Phó Viện trưởng

2002

2005

9

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

ĐTĐL- 2002/11: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để sửa chữa nâng cấp cống dưới đê thuộc sông Hồng và sông Thái Bình

11/2002/HĐ-ĐTĐL ngày 21/11/2002

TS.Nguyễn Quốc Dũng- Ban công tác chuyên môn Hoà Lạc

2002

2005

10

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

ĐTĐL- 2003/19: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ chống sa bồi ổn định lòng dẫn cửa Định An phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hoá

 

ÃPGS.TS Trịnh Việt An – Trung tâm động lực cửa sông ven biển và HĐ

2003

2005

11

Dự án SXTN: DAĐL - 2003/08

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm vi nấm Metarhizium có hoạt lực cao để phòng trừ mối

 

Th.S Trịnh Văn Hạnh – GĐ TT nghiên cứu phòng trừ mối

2003

2004

12

Dự án SXTN độc lập cấp NN

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công thảm sét địa kỹ thuật chống thấm trong công trình thuỷ lợi, giao thông và xây dựng.

1292/KHCN ngày 26/3/2004

TS. Nguyễn Văn Minh – PGĐ TT Miền Trung Tây Nguyên

2004

2005

13

Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công quản lý vận hành đập xà lan di động áp dụng cho vùng triều phục vụ các công trình ngăn sông vùng ven biển

1292/KHCN ngày 26/32004

GS. Trương Đình Dụ – Trung tâm Thuỷ công

2004

2005

II

Đề tài thuộc chương trình thuỷ lợi

 

 

 

 

 

Chương trình Nâng cấp và hiện đại hoá, đa dạng  hóa mục tiêu sử dụng các công trình thuỷ lợi

 

 

 

 

 

Đề tài mới (6 đề tài)

 

 

 

 

1

Nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các cống có cửa van tự động thuỷ lực vùng ảnh hưởng thuỷ triều ven biển phía Bắc

1292/KHCN ngày 26/3/2004

TS. Trần Đình Hoà - PGĐ Trung tâm Thuỷ công

2004

2005

2

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở đồng bằng sông Hồng.

1292/KHCN ngày 26/3/2004

TS. Đoàn Doãn Tuấn – PGĐ Trung tâm thuỷ nông cải tạo đất &CTN

2004

2005

3

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp KHCN, XD các công trình nhỏ trữ, dâng nước phục vụ cấp nước vùng đồi núi và trung du miền Bắc và Bắc Trung Bộ

1292/KHCN ngày 26/3/2004

PGS.TS Vũ Văn Thặng – Phó Viện trưởng

2004

2005

4

Nghiên cứu công nghệ xây dựng đê biển bằng vật liệu có hàm lượng cát cao ở miền Bắc Việt Nam

1292/KHCN ngày 26/3/2004

PGS.TS. Vũ Đình Hùng – GĐ Trung tâm thuỷ công

2004

2005

5

Giải pháp KHCN thuỷ lợi tiên tiến phục vụ cấp thoát nước nông thôn vùng ven thị xã và các thị trấn, thị tứ đồng bằng sông Hồng

1292/KHCN ngày 26/3/2004

Th.S Nguyễn Thị Kim Dung – Trung tâm tài nguyên nước và MT

 

2004

2005

6

Nghiên cứu cơ chế chính sách sử dụng hiệu quả quỹ đất từ các hệ thống thuỷ lợi đem lại

1292/KHCN ngày 26/3/2004

Cử nhân Lê Quang ảnh – Phó trưởng phòng HTQT

2004

2005

 

Đề tài chuyển tiếp

 

 

 

 

1

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ chế tạo, thi công cửa van bằng nhựa tổng hợp vùng chua mặn

1111/KHCN ngày 15/3/2002

GS.TS Trương Đình Dụ, TT Thuỷ công

2002

2003

2

Nghiên cứu  mô hình từng bước hiện đại hoá công tác quản lý công trình thuỷ lợi (hệ thống thuỷ lợi Đông Anh – Hà Nội)

1980/KHCN – TB ngày 24/5/2002

TS. Nguyễn Viết Chiến, GĐ TTCN Phần mềm Thuỷ lợi

2001

2003

3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong xây dựng hệ thống thông tin giám sát lũ lụt đồng bằng Bắc Bộ.

1111/KHCN ngày 15/3/2002

TSKH. Nguyễn Đăng Vỹ, Phó GĐ TT Công nghệ phần mềm thuỷ lợi

2002

2004

4

Nghiên cứu phát triển công nghệ tìm tổ mối, ẩn hoạ trong đê đập bằng Ra đa xuyên đất và xử lý bằng khoan phụt cải tiến

1111/KHCN ngày 15/3/2002

Th.S Trịnh Văn Hạnh – GĐ Trung tâm Mối

2001

2003

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới khoan bắn và khoan phụt vữa bê tông để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới công trình thuỷ lợi