Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 30/05/2020 22:02:40   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Lý lịch Khoa học các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 59 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) 
 
  Đề tài dự án các năm  
Thống kê đề tài dự án năm 2005
 
 

 

 

 

 


TT

 

Tên nhiệm vụ

Chủ nhiệm, cơ quan chủ trì

Thời gian

Bắt đầu

Kết thúc

A

Đề tài, dự án cấp Nhà nước

 

 

 

I-

Đề tài chuyển tiếp

 

 

 

1

KC 07DA-06 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và lắp đặt các tổ máy thuỷ điện công suất  dưới 200KW và hệ thống máy phát điện và bơm nước công suất nhỏ sử dụng năng lượng gió

ThS. Hoàng Văn Thắng - Phó Viện trưởng

2004

2005

2

KC 07-28 Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng, kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH-HĐH

TS. Hà Lương Thuần - GĐ TT Tài nguyên nước và Môi trường

2004

2005

3

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

Nghiên cứu sạt lở và giải pháp phòng chống sạt lở, bảo vệ các sông biên giới phía Bắc Việt Nam

PGS.TS Trần Đình Hợi - Phó Viện trưởng

2002

2005

4

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

ĐTĐL- 2002/11: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để sửa chữa nâng cấp cống dưới đê thuộc sông Hồng và sông Thái Bình

TS. Nguyễn Quốc Dũng - Ban công tác chuyên môn Hoà Lạc

2002

2005

5

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

ĐTĐL- 2003/19: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ chống sa bồi ổn định lòng dẫn cửa Định An phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hoá

PGS.TS Trịnh Việt An - Trung tâm động lực cửa sông ven biển và HĐ

2003

2005

6

Dự án SXTN độc lập cấp NN

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công thảm sét địa kỹ thuật chống thấm trong công trình thuỷ lợi, giao thông và xây dựng.

TS. Nguyễn Văn Minh – PGĐ TT Miền Trung Tây Nguyên

2004

2005

7

Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước

Hoàn thiện công nghệ thiết kế, thi công quản lý vận hành đập xà lan di động áp dụng cho vùng triều phục vụ các công trình ngăn sông vùng ven biển

GS. Trương Đình Dụ - Trung tâm Thuỷ công

2004

2005

II

Đề tài mới

 

 

 

1

Nghiên cứu dự báo xói lở hạ du Lô Gâm khi công trình Thuỷ điện Tuyên Quang đưa vào vận hành phát điện và chống lũ

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh-Viện trưởng Viện KHTL

2005

2006

2

Hoàn thiện công nghệ thiết kế chế tạo lắp đặt và vận hành thiết  bị bảo vệ trạm bơm tự động hệ xích để vớt chất thải trạm bơm công suất lớn

Nguyễn Hữu Quế- TT Bơm & MXD

2005

2006

3

Hợp tác nghiên cứu phát triển các giải pháp xử lý nước thải đô thị để tái sử dụng cho các mục đích nông nghiệp

PGS.TS Nguyễn Thế Quảng-Phó Viện trưởng

2005

2006

B

Đề tài cấp Bộ

 

 

 

I-

Đề tài thuộc Chương trình KHCN hiện đại hóa Thủy lợi

 

 

 

1

Nghiên cứu thiết kế và công nghệ thi công công trình xả lũ qua hồ chứa kiếu xi phông.

TS. Trần Quốc Thưởng - Phòng Thủy lực

2004

2005

2

Nghiên cứu cải tiến, nâng cấp các cống có cửa van tự động thuỷ lực vùng ảnh hưởng thuỷ triều phía Bắc.

TS. Trần Đình Hoà - Ban Chiến lược

2004

2005

3

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi nội đồng phục vụ một số mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất ở đồng bằng sông Hồng

TS. Đoàn Doãn Tuấn - Trung tâm PIM

2004

 

2005

4

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ, xây dựng các công trình nhỏ trữ, dâng nước phục vụ cấp nước vùng đồi núi và trung du miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

PGS.TS. Vũ Văn Thặng - Phó Viện trưởng

 

2004

 

 

2005

5

Nghiên cứu công nghệ xây dựng đê lấn biển bằng vật liệu có hàm lượng cát cao ở miền Bắc Việt Nam

PGS.TS. Vũ Đình Hùng - Trung tâm Thủy công

2004

2005

6

Giải pháp KHCN thủy lợi tiên tiến phục vụ cấp thoát n­ước nông thôn vùng ven đô và các thị trấn, thị tứ đồng bằng sông Hồng .

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung - TT Tài nguyên nước và MT

2004

2005

7

Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu tổng hợp đánh giá nhanh hiện trạng (cơ sở hạ tầng, quản lý vận hành) và hiệu quả KT-XH công trình thuỷ lợi, phục vụ nâng cấp, hiện đại hoá và đa dạng hoá mục tiêu sử dụng.

ThS. Nguyễn Tùng Phong - Phòng Hợp tác quốc tế

2003

2005

8

Nghiên cứu cơ chế chính sách sử dụng hiệu quả quỹ đất từ các hệ thống thuỷ lợi đem lại.

Lê Quang Ảnh -

Phòng Hợp tác quốc tế

2004

2005

9

Nghiên cứu giải pháp quản lý nước mặt ruộng để giảm thiểu phát thải khí mê tan trên ruộng lúa vùng đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Văn Tỉnh

-VP Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

2004

2005

II

Chương trình Tài nguyên MT và PCTT

 

 

 

1

Nghiên cứu giải pháp công nghệ trữ nước tại chỗ phục vụ canh tác bền vững trên đất dốc và bảo vệ đất chống xói mòn

TS. Lê Trung Tuân -

TT Tài nguyên nước và MT

2005

2006

III

Chương trình kinh tế chính sách

 

 

 

1

Đánh giá tác động ảnh hưởng của hệ thống ngăn mặn, ngăn lũ và hệ thống tưới ở đồng bằng sông Cửu Long đến phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và môi trường

TS. Đoàn Thế Lợi -  Trung tâm nghiên cứu Kinh tế

2004

2005

IV

Chương trình miền núi phía Bắc

 

 

 

1

Nghiên cứu các giải pháp tiên tiến khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nước ở một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

ThS. Dương Hải Sinh - TT Thuỷ nông

2003

2005

V

Chương trình Tây Nguyên

 

 

 

1

Nghiên cứu sử dụng tổng hợp nguồn nước phục vụ đa mục tiêu ở các tỉnh Tây Nguyên

TS. Nguyễn Văn Hạnh - TT Phần mềm Thủy lợi

2004

2006

VI

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

 

 

 

1

Nghiên cứu cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu thuỷ lợi ở đồng bằng sông Hồng để nâng cao hiệu quả sử dụng đa mục tiêu nguồn nước

NCS.Vũ Thế Hải - Trung tâm  Thủy nông

2003

2005

2

Nghiên cứu xói ngầm đất phục vụ XDCT Thuỷ lợi

NCS. Quách Hoàng Hải - Phòng Địa kỹ thuật

2004

2005

3

Nghiên cứu ứng dụng lưới thép không gian ba chiều (3D) trong BTCT công trình Thuỷ lợi

PGS.TS. Vũ Đình Hùng, TS. Nguyễn Thành Công - TT  Thuỷ Công

2005

2007

4

Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý lưu vực sông Hoàng Long

TS. Nguyễn Văn Hạnh - TT Phần mềm thủy lợi

2005

2007

5

Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và khả năng thoát lũ khi xây dựng cầu qua Sông hồng khu vực Hà Nội bằng mô hình 21C

ThS. Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trung tâm  Sông

2005

2007

6

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Bê tông tự đầm vào công trình Thuỷ lợi

TS. Hoàng Phó Uyên -

Phòng Vật Liệu

2005

2007

7

Nghiên cứu ứng dụng mô hình đấu thầu quản lý hệ thống Thuỷ nông

Đoàn Thế Lợi -

Trung tâm Kinh Tế

2005

2007

8

Biên soạn sổ tay kỹ thuật Thủy lợi

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Viện trưởng

2003

2005

VII

Nhiệm vụ bảo vệ Môi trường

 

 

 

1

Đánh giá thực trạng các mô hình làng kinh tế sinh thái đã có ở vùng đồng bằng Sông Hồng và miền núi phía Bắc, lựa chọ phương án tối ưu và xây dựng thí điểm mô hình trên vùng nghiên cứu

TS. Vũ Thị  Thanh Hương - TT  TNN và MT

2005

2007

2

Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình số 24 trong chiến lược bảo vệ môi trường “ Phục hồi các hệ sinh thái đặc thù bị suy thoái nghiêm trọng”

ThS. Nguyễn Hữu Huấn- TT TNN & Môi trường

 

2005

2005

3

Kiểm tra đánh giá các hoạt động môi trường, xây dựng báo cáo thực hiện kết quả 5 năm hoạt động MT

ThS. Hoàng Thị Thu Thủy- TT  TNN và MT

2005

2005

4

ứng dụng công nghệ phù hợp xử lý chất thải làng nghề chế biến tinh bột xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

ThS. Hoàng Thị Thu Thủy- TT  TNN và MT

2004

2006

VIII

Đề tài NCTX cấp cơ sở

 

 

 

1

Nghiên cứu xử lý môi trường nước các khu nuôi tôm

KS. Phạm Đức Hạnh - Trạm NC Hải Phòng

2004

2006

2

Nghiên cứu chế độ tưới, kỹ thuật tưới cho giống lúa siêu cao sản VN1 và DT 28

KS. Vũ Thị Phương Lan - Trạm NC Thường Tín - TT TN  cải  tạo đất

2004

2005

3

Nghiên cứu chế độ tưới, kỹ thuật tưới cho cây lạc, đậu tương và cây an quả trên vùng đất đồi

Hà Văn Thái -Trạm NC Việt Trì - TT TN  cải  tạo đất

2004

2005

4

Nghiên cứu vận hành thử nghiệm thiết bị máng tạo sóng

KS. Nguyễn Tuấn Kỳ - TT Biển

2005

2006

5

Nghiên cứu, tổng hợp công nghệ dự báo phòng chống sạt lở bờ biển

TS. Nguyễn Khắc Nghĩa - TT Biển

2005

2006

6

Nghiên cứu sinh thái loài mối gây hại cho công trình

ThS. Trịnh Văn Hạnh -TT Mối

2005

2006

IX

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

 

1

Hệ thống kênh tưới -Tiêu chuẩn thiết kế

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Ban Hoà Lạc

2004

2005

2

Quy chuẩn thiết kế đê biển

Nguyễn Sỹ Nuôi-Cục Thủy Lợi

2005

2006

3

Quy chuẩn tần suất chống lũ đồng bằng sông Hồng

Dương Văn Tiển -ĐHTL

2005

2006

4

Quy chuẩn tần suất lũ thiết kế và lũ kiểm tra công trình

Nguyễn Văn Tường-ĐHTL

2005

2006

5

Thiết bị đo lưu lượng nước trong công trình Thuỷ lợi - Định nghĩa và phân loại

ThS. Nguyễn Việt Anh - TT Thủy nông

2005

2006

6

Quy trình kỹ thuật khảo sát, phát hiện mối và các ẩn hoạ trong thân đê

ThS. Phạm Văn Động - TT. Nghiên cứu Mối

2005

2006

7

Thiết kế định hình đập dâng, cống lấy nước Miền núi

Vũ Đình Hùng - TT Thuỷ công

2005

2005

X

Nghiên cứu cơ bản

 

 

 

1

Phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp các lưu vực sông

TS. Nguyễn Quang Trung

2003

2005

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ quản lý nước mặt ruộng đến lượng phát thải khí Mêtan trên ruộng lúa vùng đồng bằng sông Hồng

TS. Nguyễn Văn Tỉnh

- VP Bộ Nông nghiệp & PTNT

 

2004

2005

3

Một vài đặc trưng của chế độ thủy lực dòng chảy qua công trình tháo nước ven sông về mùa lũ

TS. Trần Quốc Thưởng - Phòng Thủy lực

2004

2005

4

Nghiên cứu các phương pháp số mô phỏng dòng chảy vỡ đê, vỡ đập trong các lưu vực sông

TS. Nguyễn Văn Hạnh - TT Công nghệ phần mềm

2004

2005

C

Đề tài cấp Tỉnh

 

 

 

1

Nghiên cứu quy trình vận hành cống Mỹ Trung đảm bảo ngăn mặn, tiêu úng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

GS.TS Trần Đình Hợi - Phó Viện trưởng

2005

2007

2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm hút sâu để giải quyết nước tưới trong mùa cạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

TS. Trần Văn Long- Phòng Tự động hoá

2005

2006

3

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để phát hiện và xử lý tổ mối và các ẩn hoạ trong hệ thống đê, đập đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

ThS. Phạm Văn Động- TT Nghiên cứu phòng trừ mối

2004

2005

4

Nghiên cứu áp dụng công nghệ cửa van lấy nước phù sa nâng cao độ phì cho đất ở tỉnh Vĩnh Phúc

TS. Lê Văn Nghị - Phòng Thủy lực

2004

2005

5

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS xây dựng hệ thống thông tin giám sát tình hình và dự báo xu hướng lây lan dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

TSKH. Nguyễn Đăng Vỹ-TT Công nghệ phần mềm

2005

2006

6

Xây dựng mô hình bơm va, bơm thủy luân cấp nước tưới và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

KS. Nguyễn Thanh Tùng-TT Thủy điện

2004

2005

 

 
 
Các bài liên quan
 Thống kê đề tài dự án năm 2004 (04/11/2009)
 Thống kê đề tài dự án năm 2003 (04/11/2009)
 Thống kê đề tài dự án năm 2002 (04/11/2009)
 Thống kê đề tài dự án năm 2001 (04/11/2009)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 95
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,199,631
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR