Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ bảy 04/07/2020 00:37:07   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Các Tóm tắt kết quả NCKH  
Nghiên cứu giải pháp KHCN xây dựng đê biển chống được bão cấp 12, triều cường (Từ Quảng Ninh đến Ninh Bình). CN ĐT/DA: TS. Nguyễn Khắc Nghĩa

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp KHCN xây dựng đê biển chống được bão cấp 12, triều cường (Từ Quảng Ninh đến Ninh Bình)

Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian bắt đầu/ kết thúc: 2006/2008

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Khắc Nghĩa

Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Động lực Cửa sông Ven biển và Hải đảo – Phòng Thí nghiệm TĐQG về động lực học sông biển – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Mục tiêu:

- Đánh giá hiện trạng hệ thống đê biển, xây dựng cơ sở khoa học giải thích nguyên nhân về cơ chế xói lở bãi, phá hủy đê biển theo xu thế dài hạn và trong điều kiện bão lớn kết hợp triều cường cho khu vực ven biển Bắc Bộ.

- Đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng đê biển chống được bão cấp 12, triều cường.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:

Tiếp cận kế thừa các kinh nghiệm, các tài liệu và kết quả nghiên cứu đã có bao gồm: động địa hình bãi, các giải pháp xây dựng, chỉnh trị ổn định bờ, đê biển, các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng để xây dựng đê, kè biển trong nước và thành tựu KHCN hiện đại trên thế giới có điều kiện tự nhiên tương tự vùng biển nghiên cứu.

Nội dung:

- Tổng quan các kết quả nghiên cứu bảo vệ đê kè biển đã có trước đây trong dải ven biển Bắc Bộ , đánh giá hiện trạng, nguyên nhân xói lở bãi, phá hoại đê biển và quy luật diễn biến xói lở bãi, phá hoại đê biển khu vực ven biển Bắc Bộ

- Nghiên cứu mô phỏng trường động lực ven bờ tác động vào quá trình sạt lở bãi, phá hoại đê biển và dự báo xu thế diễn biến,mô phỏng về cơ chế sạt lở bãi, phá hoại đê biển và đánh giá lựa chọn các giải pháp KHCN xây dựng đê biển chống sóng lớn, triều cường  trên mô hình số và vật lý.

- Đề xuất giải pháp KHCN xây dựng để bảo vệ, ổn định hệ thống đê biển trong điều kiện bão cấp 12 kết hợp triều cường và các tổ hợp bão, triều khác

- Xây dựng báo cáo tiền khả thi biện pháp kỹ thuật chống xói lở bãi và bảo vệ đê biển đoạn Hải Hậu - Giao Thuỷ, Nam Định

 

Kết quả:

1. Tóm tắt các kết quả thực hiện chính, nêu rõ những kết quả KHCN mới

- Đã xây dựng sơ đồ hiện trạng xói lở bờ cho khu vực nghiên cứu từ Quảng Ninh đến Ninh Bình: Phần 1 từ Quảng Ninh đến Thái Bình, Phần 2 từ cửa sông Thái Bình đến Ninh Bình.

- Với kết quả tính toán biến động đường bờ đã đóng góp vào việc dự báo xu thế phát triển bờ  biển Nam Định dài hạn theo giai đoạn 5, 10 năm phục vụ xây dựng cơ sở khoa học cho việc định hướng giải pháp công trình bảo vệ bờ biển, qui hoạch phòng chống sạt lở phá hoại đê kè biển nói riêng và thiên tai nói chung cho khu vực nghiên cứu.

- Dựa vào kết quả nghiên cứu của đề tài đã xây dựng căn cứ khoa học để giải thích nguyên nhân về cơ chế xói lở bãi, phá hủy đê biển theo xu thế dài hạn và trong điều kiện bão lớn kết hợp triều cường cho khu vực ven biển Bắc Bộ và các trọng điểm sạt lở tỉnh Nam Định.

- Giải pháp thiết kế, nuôi trồng bảo vệ rừng ngập mặn giảm sóng, công trình phá sóng ngầm trước đê và biện pháp thay đổi mặt cắt mái kè biển như làm cơ đê ngoài nhằm giảm sóng leo và tràn. Việc phối hợp giữa công trình ngầm phá sóng trên bãi và giảm sóng leo bằng cơ đê ngoài đã phần nào khắc phục được sự bất cập hiện nay giữa yêu cầu chống được sóng lớn triều cường nhưng không tăng quá mức cao độ của hệ thống đê biển hiện tại.

2. Danh mục sản phẩm: Liệt kê tên sản phẩm, các chỉ tiêu kính tế, kỹ thuật (không liệt kê các bao cáo chuyên đề). So sanh đánh giá vời các sản phẩm tương tương tự trong và ngoài nước

Tiêu chuẩn, quy trình, phương pháp, sơ đồ:

- Lập sơ đồ hiện trạng xói lở tại các trọng điểm sạt lở và các điểm trọng yếu dễ bị biến động.

- Sơ đồ dự báo, cảnh báo sạt lở bờ biển tại một số trọng điểm trong đoạn bờ biển Hải Hậu- Giao thủy- Nam Định

- Sơ đồ phân tích kết quả tính toán trường sóng trong các kịch bản vỡ đê biển tuyến 1

Tài liệu dự báo:

- Tập tài liệu kết quả dự báo biến động đường bờ (Theo xói lở cấu trúc bờ bãi biển)

- Tài liệu dự báo, cảnh báo, vạch chỉ giới an toàn cho cư­ dân ven biển (Biện pháp phi công trình)

3. Địa điểm, quy mô, thời gian ứng dụng kết quả của đề tài

Từ Quảng Ninh đến Ninh Bình

4. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tế về các mặt : Kinh tế, Xã hội, Môi trường 

- Sản phẩm công nghệ dự kiến của Đề tài có chỉ tiêu kỹ thuật đạt tiêu chuẩn chống được tác động của bão có cường độ mạnh kết hợp với triều cường đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế về kinh tế – kỹ thuật của Việt Nam.

- Các kết quả nghiên cứu giải pháp KHCN xây dựng đê biển chống được bão cấp 12, triều cường  sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư của Chương trình nâng cấp đê biển trong dải ven biển nghiên cứu, mang lại hiệu ích kinh tế  phục vụ giảm nhẹ thiên tai và phát triển ổn định KTXH vùng đất ven biển.

5. Kiến nghị về những vấn đề cần nghiên cứu tiếp, phương thức chuyển giao kết quả vào thực tiễn

Các kết quả nghiên cứu cần được huyển giao thông qua các cơ quan quản lý: Cục và các Chi cục QLĐĐ và PCLB, Các Ban quản lý xây dựng công trình NN và PTNT và trực tiếp cho các công ty tư vấn xây dựng Thủy Lợi ở các địa phương.

Nhận xét của đơn vị tiếp nhận kết quả (nếu có):

- Tóm tắt ý kiến nhận xét đánh giá kết quả đề tài của các cơ quan chuyên môn và đơn vị tiếp nhận kết quả ( trích dẫn tên, số hiệu văn bản nếu có)

Đạt chất lượng tốt và có thể áp dụng được vào thực tế.

Bằng độc quyền sáng chế hoặc bảo hộ quyền sở hữu: - Giấy chứng nhận đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ -Số đăng ký: 2010-02-295/KQNC do Cục thông tin KH và CN Quốc gia cấp(Số7883/GCN-TTKHCN ngày 26/04/2010).

Xuất bản phẩm:

Liệt kê tên các ấn phẩm, bài báo, sách tham khảo ... xuất bản từ kết quả đề tài

1 - 2. Giải pháp KHCN làm giảm sóng tràn đê, bảo vệ mặt và mái đê biển  bắc bộ chống  sóng lớn triều cường và Kết quả nghiên cứu xác định mức độ giảm sóng của công trình giảm phá sóng bằng phương pháp mô phỏng trên mô hình số.( Tuyển tập KHCN 50 năm Xây dựng và phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2009)

3- Dự tính mực nước thuỷ triều ven bờ Vịnh Bắc Bộ bằng phần mềm Mike 21 HD(Tạp chí Khoa học Công nghệ Thuỷ lợi, số 3/10-2006).


 
 
Các bài liên quan
 “Ứng dụng các biện pháp công trình và phi công trình để cải tạo các vùng đất bị bỏ hóa ở duyên hải Nam Trung Bộ do đào ao nuôi trồng thủy sản không đúng kỹ thuật thành vùng canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản bền vững”. CN ĐT/DA: PGS.TS Lương Văn Thanh (20/09/2010)
 Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán quá trình phú dưỡng ở hồ chứa. CN ĐT/DA: TS. Nguyễn Thanh Hùng (20/09/2010)
 Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thuỷ lợi. CN ĐT/DA: ThS. Trương Đức Toàn (20/09/2010)
 Nghiên cứu giải pháp công nghệ, thiết bị trong hệ thống thủy lợi nhằm phân phối về số lượng nước hiệu quả. CN ĐT/DA: PGS.TS Võ Khắc Trí (20/09/2010)
 Nghiên cứu các giải pháp KHCN thủy lợi nhằm phát triển bền vững vùng chuyên canh cây ăn quả: cam, quýt, bưởi, nhãn ở đồng bằng sông Cửu Long. Chủ nhiệm ĐT/DA: ThS. Phan Thanh Hùng (20/09/2010)
Thông báo
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện (NCS. Trần Minh Thái) [24/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 137
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 42,876,205
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR