Trang chủ   Email   Sơ đồ site
Thứ sáu 14/08/2020 14:25:23   Tiếng việt   English  
 
Tin nổi bật
 Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 60 năm 2020 
 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2020 
 
  Phần mềm Quản lý KHCN  
Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phục vụ quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước. CN ĐT/DA: ThS. Đỗ Đắc Hải

Tên đề tài/dự án SXTN: Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4 phục vụ quản lý, khai thác sử dụng hợp lý và bền vững tài nguyên nước

Cấp quản lý /Tên chương trình: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Thời gian bắt đầu/ kết thúc: 2008 - 2009

Chủ nhiệm ĐT/DA: ThS. Đỗ Đắc Hải

Đơn vị thực hiện: Trung tâm NC Tài nguyên nước – Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam

Mục tiêu: Cơ sở khoa học cho việc xác định dòng chảy môi trường các đoạn sông sau nhà máy thủy điện, ứng dụng tính toán cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện Sông Bung 4.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu:
Cách tiếp cận:

- Tiếp cận toàn diện, hệ thống, thực tiễn và tổng hợp chung về lưu vực nghiên cứu

- Tiếp cận hệ sinh thái môi trường vùng nghiên cứu

- Tiếp cận kế thừa có chọn lọc kinh nghiệm, tri thức, cơ sở dữ liệu có liên quan đến đề tài và tiếp thu công nghệ.

Phương pháp nghiên cứu:

- Nhóm phương pháp kế thừa có chọn lọc kinh nghiêm nghiên cứu và các dữ liệu liên quan tới đề tài.

- Phương pháp tổng hợp chỉnh lý và xử lý số liệu

- Phương pháp giải tích và phương pháp mô hình hoá: trong công tác tính toán bài toán thuỷ văn, thuỷ lực.

- Phương pháp chuyên gia: Mời các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực thuỷ văn dòng chảy, môi trường tham gia hoặc đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện.

Nội dung:

- Thu thập các tài liệu khí tượng thủy văn, dân sinh kinh tế vùng nghiên cứu phục vụ công tác nghiên cứu của đề tài.

- Tính toán các đặc trưng thủy văn dòng chảy khu vực nghiên cứu

- Tính toán cân bằng nước đánh giá tình hình khai thác tài nguyên nước hiện trạng và các phương án quy hoạch tài nguyên nước vùng nghiên cứu.

- Khái quát tình hình nghiên cứu dòng chảy môi trường và các phương pháp đánh giá, xác định dòng chảy môi trường. Phân tích cơ sở lý thuyết và phương pháp xác định dòng chảy môi trường phù hợp cho vùng nghiên cứu.

- Tính toán xác định dòng chảy môi trường.

- Xây dựng cơ sở dự liệu (CSDL) cho vùng nghiên cứu: các số liệu dân sinh kinh tế, khí tượng thủy văn, kết quả nghiên cứu…

Kết quả:

1. Tóm tắt các kết quả thực hiện chính, nêu rõ những kết quả KHCN mới:

- Tính toán định lượng được dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện bằng việc áp dụng phương pháp và công thức tính hợp lý cho vùng nghiên cứu. Việc xác định được định lượng dòng chảy môi trường theo thời gian có ý nghĩa lớn trong công tác quản lý vận hành nhà máy thủy điện vì với kết quả này thì việc vận hành sẽ có kế hoạch tốt hơn và tính toán quy trình vận hành sao cho hiệu quả về kinh tế đồng thời vẫn đảm bảo được yêu cầu duy trì dòng chảy môi trường.

- Với các giá trị định lượng cụ thể về dòng chảy môi trường sẽ giúp cho việc phân tích về mặt kinh tế của dòng chảy môi trường tốt và chính xác hơn do đó giúp các nhà quản lý hiểu được chi phí cũng như lợi ích tính được của nó đối với môi trường và con người. Nhà quản lý và hoạch định chính sách và ra quyết định sẽ có những thông tin tốt hơn để đánh giá được tiềm năng của dòng chảy từ việc dùng nước ứng với các kịch bản quản lý.

2. Danh mục sản phẩm:

Sản phẩm theo đúng đề cương dự toán được phê duyệt và được hội đồng nghiệm thu chấp nhận: Báo cáo chính, báo cáo tóm tắt, các báo cáo chuyên đề, bài báo khoa học và bộ số liệu đã được biên tập xử lý.

3. Địa điểm, quy mô, thời gian ứng dụng kết quả của đề tài:

Ứng dụng cho tính toán đoạn sông sau nhà máy thủy điện sông Bung 4 – lưu vực Vu Gia – Thu Bồn.

4. Đánh giá hiệu quả của việc ứng dụng kết quả đề tài vào thực tế về các mặt:

- Mặc dù chỉ là kết quả nghiên cứu bước đầu nhưng có giá trị lớn về mặt khoa học và khả  năng ứng dụng thực tế vào việc tính toán dòng chảy môi trường cho các đoạn sông sau nhà máy thủy điện. Kết quả nghiên cứu phục vụ cho công tác tính toán thiết kế các nhà máy thủy điện sao cho đảm bảo về mặt kinh tế và kỹ thuậtt đồng thời đáp ứng yêu cầu duy trì môi trường sinh thái. Giúp cho các cơ quan quản lý, các hộ sử dụng nước và các cơ quan môi trường thống nhất được việc cần phải duy trì dòng chảy cho các nhà máy thủy điện (thủy điện kiểu xa đập) lượng xả dành cho môi trường phù hơp.

- Đề tài cũng có ý nghĩa lớn trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với cách tiếp cận nghiên cứu khoa học và các công cụ, phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu của đề tài, các cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên nước được làm quen với công tác nghiên cứu khoa học kết hợp thực tiễn và lý thuyết kết hợp với các cán bộ có kinh nghiệm và chủ động tự nghiên cứu.

5. Kiến nghị về những vấn đề cần nghiên cứu tiếp, phương thức chuyển giao kết quả vào thực tiễn:

Vấn đề nghiên cứu dòng chảy môi trường rộng và liên quan tới nhiều lĩnh vực do đó với quy mô của một đề tài cấp cơ sở nhóm nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu tuy nhiên còn một số vấn đề cần nghiên cứu thêm như: Đánh giá mối tương quan giữa kinh tế và vấn đế môi trường (sản lượng điện và lượng nước xả hạ du), dòng chảy mùa lũ sau khi có thủy điện và vần đề phù sa dưới hạ du bổ sung đồ phì cho đất, đập dâng ngăn nước và hệ thủy sinh thái thượng hạ du…

Xuất bản phẩm: Bài báo Nghiên cứu tính toán dòng chảy môi trường cho đoạn sông sau nhà máy thủy điện sông Bung 4.

 
 
Thông báo
 Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 tại HĐ GSCS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam [29/07/2020]
 Giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHTLVN năm 2020 [29/04/2020]
 Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2020 [28/04/2020]
 
Văn bản pháp quy
 
 
VIDEO
Xem tiếpxemtiep
 
 
LIÊN KẾT
 
 
THÔNG TIN HỮU ÍCH

Thời tiết 
 
 
© Cơ quan chủ quản: VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAMSố người đang online: 185
Địa chỉ: 171 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại: 84.43.8522086, Fax: 84.43.5632827 Tổng số người truy cập: 43,812,828
Giấy phép xuất bản số: 200/GP - BC, Cục Báo chí - BVHTT, cấp ngày 02/11/2005  
Ghi rõ nguồn 'Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam' hoặc 'VAWR.ORG.VN' khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.
® Powered by VAWR