TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Âu thuyền kết hợp khoang xả cân bằng nước trong vận hành các công trình dâng nước xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ

11/01/2022

Đập trụ đỡ là công nghệ được áp dụng ngày càng phổ biến. Nhiều sông lớn của miền trung Việt Nam hiện nay đã bắt buộc phải xây dựng công trình để ngăn mặn kết hợp giữ ngọt và dâng nước. Đập trụ đỡ là một công nghệ xây dựng ưu việt không chỉ về kết cấu mà còn đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ trong quá trình xây dựng.

Để xây dựng đập dâng nước trên sông thì một vấn đề rất quan trọng là tiêu năng cho công trình khi vận hành cửa van. Trong quá trình giữ nước, mực nước thượng lưu luôn cao hơn rất nhiều so với hạ lưu do vậy nếu mở cửa van trong những trường hợp này sẽ gây xói lở hạ lưu vì gia cố chống xói cho công trình vẫn chỉ cần kết cấu đơn giản như rọ đá hoặc tấm bê tông lắp ghép.

Trong những công trình có âu thuyền thì giải pháp thiết kế âu thuyền kết hợp cửa cân bằng nước thượng hạ lưu đập vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm được vốn đầu tư.

Kết quả nghiên cứu kết cấu âu thuyền dạng này đã được áp dụng trong thiết kế đập dâng hạ lưu sông Dinh tỉnh Ninh Thuận để hạ mực nước thượng lưu từ +2.50 xuống cân bằng với mực nước hạ lưu trong thời gian đủ để vận hành mở cửa an toàn cho các cửa van chính của công trình

1. ĐẶT VẤN ĐỀ                                                      

2. TÍNH TOÁN BỐ TRÍ ÂU THUYỀN KẾT HỢP KHOANG XẢ CÂN BẰNG NƯỚC

2.1. Trình tự các bước tính toán quy mô và kích thước âu thuyền

2.2. Tính toán thủy lực tiêu năng qua âu thuyền

3. THIẾT KẾ CỤ THỂ CHO ÂU THUYỀN ĐẬP HẠ LƯU SÔNG DINH, TỈNH NINH THUẬN

3.1. Đặc điểm vận hành đập hạ lưu Sông Dinh

3.2. Bố trí kết cấu âu thuyền

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hồ sơ thiết kế BVTC công trình đập hạ lưu Sông Dinh tỉnh Ninh Thuận.

[2] Đập trụ đỡ - GS.TS Trương Đình Dụ - Nhà xuất bản Nông nghiệp 2014.

[3] TCVN 9144:2012 - Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế âu tàu.

[4] Trương Đình Dụ, Trần Đình Hòa, Trần Văn Thái, Thái Quốc Hiền "Các công nghệ mới trong xây dựng cống ngăn sông". Tạp chí KHCN Thủy lợi số 02/2005.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Âu thuyền kết hợp khoang xả cân bằng nước trong vận hành các công trình dâng nước xây dựng theo công nghệ đập trụ đỡ

Thái Quốc Hiền, Ngô Thế Hưng, Bùi Cao Cường
Viện Thủy Công

 

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: