TextBody

, 07/12/2022

Huy chương 2

Bảo vệ luận án Tiến sĩ

04/05/2022

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Hoàng Nam Bình  về đề tài: “Một số đặc trưng thủy động lực học của dòng biến lượng không ổn định trong máng tràn bên”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 9 58 02 02

Thời gian: 08 giờ 30, thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Ý kiến góp ý: