TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Bảo vệ luận án TSKT cấp Viện

20/05/2022

Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Phạm Văn Ban  về đề tài: “Nghiên cứu chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu vùng Tây nguyên”.

Ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 9 58 02 12

Thời gian:  08 giờ 30, thứ hai, ngày 06 tháng 6 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các cán bộ khoa học quan tâm tới dự./.

Ý kiến góp ý: