TextBody

, 05/12/2023

Huy chương 2

Bồi dưỡng chuyên môn về quản lý an toàn đập, hồ chứa

22/05/2023

Vừa qua, từ ngày 15/5/2023 - 19/5/2023 tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã chủ trì phối hợp với Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn về quản lý an toàn đập, hồ chứa cho hơn 30 học viên là các cán bộ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và giám sát công tác quan trắc an toàn hồ đập, thuỷ điện.

Mục tiêu của lớp đào tạo là Bồi dưỡng kiến thức về quản lý an toàn đập, hồ chứa theo quy trình vận hành; lập, điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa và giám sát việc thực hiện vận hành hồ chứa; kiểm tra đánh giá an toàn đập; phương án ứng phó tình huống khẩn cấp cho người làm công tác Kiểm tra và giám sát an toàn hồ đập Thuỷ điện theo Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Các học viên đã được nghe các giảng viên đến từ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Hội đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam truyền đạt 04 chuyên đề. Bên cạnh đó, các giảng viên và các học viên cũng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận liên quan đến 04 chuyên đề như thảo luận một số tồn tại, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định 114/2018 về quản lý an toàn đập; Giới thiệu phương pháp đánh giá an toàn đập dựa trên thông tin rủi ro…

Lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn về quản lý an toàn đập và hồ chứa đã thành công.

Đào tạo nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cá nhân trực tiếp quản lý khai thác công trình là nhiệm vụ quan trọng của các chủ sở hữu công trình quy định tại Điều 56 Luật Thuỷ lợi 2017 và Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Khung chương trình đào tạo (ban hành theo Quyết định số 3754/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

P.H

Ý kiến góp ý: