TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Các tham luận trình bày tại Hội thảo

21/09/2023

CÁC THAM LUẬN TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO

TT

Tên bài trình bày

Diễn giả

Đơn vị

Download

1 BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC HỘI THẢO Thứ trưởng Phùng Đức Tiến Bộ Nông nghiệp và PTNT

  BÁO CÁO PHIÊN TOÀN THỂ      
2 Kết quả nghiên cứu giai đoạn 2013-2023, định hướng nghiên cứu giai đoạn 2024 - 2030 lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai GS.TS. Trần Đình Hòa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

3

Hiện trạng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển thủy lợi giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

  Cục Thủy lợi

4 Khoa học công nghệ trong quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai ThS. Nguyễn Thanh Tùng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai

5 Ứng dụng tư vấn cây trồng NETAFIM   Công ty cổ phần công nghệ tưới Khang Thịnh

6 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành - Giải pháp kỹ thuật vận hành hồ chứa và kiểm soát lũ   Công ty cổ phần giải pháp thời tiết Weatherplus

7 Ứng dụng của Ống nhựa trong sản xuất nông nghiệp hiện đại   Công ty Cổ phần Tập đoàn DEKKO

8 Hơn 80 năm cung cấp giải pháp tưới thông minh toàn cầu   Rivulis

9 Ứng dụng Khoa học công nghệ phục vụ cảnh báo mưa lớn - ngập lụt ThS. Văn Phú Chính WATEC

10 Ứng dụng thiết bị thông minh, mạng lưới quan trắc và tự động hóa hệ thống thủy lợi   Rynan Technologies

I

TIỂU BAN QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

 

 

 

1

Hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là năm đầu của chu kỳ hạn TS. Tô Quang Toản Viện KHTLMN - VAWR

2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám nhằm kiểm đếm, giám sát nguồn nước Ths. Hà Thanh Lân Viện Quy hoạch Thủy lợi

3

Công nghệ phục hồi và khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước dinh hoạt cho vùng khan hiếm nước TS. Phạm Thế Vinh Viện KHTLMN- VAWR

4

Chính sách phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước khi chuyển đổi từ lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Con đường phía trước TS. Nguyễn Tuấn Anh Viện Kinh tế và QLTL- VAWR

5 Nghiên cứu kịch bản phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước trong mùa cạn ThS. Phạm Công Thành Viện Quy hoạch Thủy lợi

6

Đánh giá phân bố xói mòn đất và vận chuyển bùn cát trên lưu vực hồ chứa Pleikrong, tỉnh Kon Tum TS. Đỗ Xuân Khánh Trường Đại học Thủy lợi

7 Đồng hồ hệ thống thiết bị phục vụ tưới thông minh TS. Nguyễn Xuân Lâm Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - VAWR

II

TIỂU BAN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

 

 

 

1

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé nhằm phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long ThS. Lê Anh Đức Viện Thủy công - VAWR

2

Phân tích độ tin cậy tuyến đê sông Luộc tỉnh Hưng Yên theo phương pháp Monte Carlo TS. Nguyễn Lan Phương Trường Đại học Thủy Lợi

3

Một số ý kiến góp ý sửa đổi Nghị định 114/2018 về quản lý an toàn đập GS.TS Nguyễn Quốc Dũng Hội Đập lớn và PTNN

4

Công nghệ giải pháp nâng dung tích hồ chứa, chống tràn đê, khu vực cửa khẩu TS. Nguyễn Chí Thanh Viện Thủy công - VAWR

5

Xây dựng phương pháp phân tích đa tiêu chí (MCA) ứng dụng trong lựa chọn công nghệ xử lý nền đất yếu khi xây dựng đê ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ TS Bùi Quang Cường Trường Đại học Thủy Lợi

6 Mô hình vật lý trong xây dựng công trình – Nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím Piano TS. Đoàn Thị Minh Yến Phòng Thí nghiệm TĐQG về ĐLHSB - VAWR

7 Lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở, sạt lờ: Thực trạng và định hướng giải pháp TS. Vũ Bá Thao Viện Thủy công - VAWR

III

TIỂU BAN PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

 

 

 

1

Giải pháp phòng chống sạt lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long ThS. Lê Thanh Chương Viện Khoa học TLMN-VAWR

2 Kết quả nghiên cứu một số giải pháp mềm bảo vệ bờ sông, bờ biển ThS Lê Ngọc Cương Viện Sinh thái và BVCT- VAWR

3

Vấn đề thả rạn nhân tạo phòng chống sạt lở bảo vệ bờ biển và phát triển nguồn lợi thủy sản TS. Lê Anh Tuấn Viện Kỹ thuật Biển - VAWR

4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận TS. Bùi Tuấn Hải Viện Quy hoạch Thủy lợi

5

Hệ thống cảnh báo thiên tai trong quản lý rủi ro thiên tai ThS. NCS Lê Văn Thìn Phòng Thí nghiệm TĐQG về ĐLHSB - VAWR

6 Một số vấn đề về nguy cơ sự cố môi trường do thiên tai gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam TS. Tạ Đăng Thuân Trường Đại học Thủy Lợi

7 Các giải pháp quản lý thông minh an toàn hồ đập TS. Nguyễn Quốc Hiệp Trung tâm CNPM Thủy lợi - VAWR

 

Ý kiến góp ý: