TextBody

, 24/02/2024

Huy chương 2

Chương trình Hội thảo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo lĩnh vực Thủy lợi - Phòng chống thiên tai

30/09/2023

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

LĨNH VỰC THỦY LỢI - PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Thời gian:  Ngày 2 ÷ 3/10/2023

Địa điểm: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Ngày 2/10/2023: Lắp đặt và hoàn thiện gian hàng Triển lãm tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (VAWR) - Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội

Ngày 3/10/2023: Phiên toàn thể (Hội trường lớn) của VAWR - Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội

7h30-8h00

Đón tiếp đại biểu/khai mạc triển lãm

Ban tổ chức

8h00-8h15

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

8h15-8h25

Phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

8h25-8h40

Báo cáo tổng hợp về kết quả hoạt động khoa học công nghệ lĩnh vực Thủy lợi và Phòng chống thiên tai

GS.TS Trần Đình Hòa

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

8h40-8h55

Báo cáo của Cục Thủy lợi

Cục Thủy lợi

8h55-9h10

Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và PCTT

ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Cục QLĐĐ và PCTT

9h10-9h20

Ứng dụng và tư vấn cây trồng NETAFIM

Công ty cổ phần công nghệ tưới Khang Thịnh

9h20-9h30

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành - Giải pháp kỹ thuật vận hành hồ chứa và kiểm soát lũ

Công ty cổ phần giải pháp thời tiết Weatherplus

9h30-9g40

Ứng dụng của ống nhựa trong sản xuất nông nghiệp hiện đại

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn DEKKO

9h40

Tham quan gian hàng Triển lãm và chuyển sang các Tiểu ban

10g30- 11g30

Phiên họp các Tiểu ban

 

 

Tiểu ban Xây dựng và Bảo vệ công trình

Phòng 301, tầng 3 Khu giảng đường

 

Tiểu ban Quản lý công trình thủy lợi

Hội trường lớn

 

Tiểu ban Phòng chống thiên tai

Phòng 306, tầng 3 Khu giảng đường

11g30

Ăn trưa tại khu vực Hội thảo

 

13g30-15g30

Phiên họp các Tiểu ban (tiếp tục)

 

15g30-17g30

Phiên bế mạc

Hội trường lớn

15g30-16g00

Báo cáo kết quả Hội thảo của các Tiểu ban: Xây dựng và Bảo vệ công trình, Quản lý hệ thống công trình thủy lợi, Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai; khen thưởng các báo cáo tiêu biểu

Trưởng các Tiểu ban

16g00-16g45

Phát biểu tham luận các đại biểu: Đề xuất các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ để chuyển giao vào sản xuất

Ban Tổ chức

16g45-17g00

Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng/ Thứ trưởng chuyên ngành và Thứ trưởng Phụ trách về KHCN

Ban Tổ chức

17g00-17g30

Tiếp thu các ý kiến và Kết luận

Ban Tổ chức

17h30

Mời các đại biểu ăn tối tại địa điểm tổ chức hội thảo

 


CHƯƠNG TRÌNH

TIỂU BAN QUẢN LÝ HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Thời gian: Từ 10g30 ngày 3/10/2023

Địa điểm: Hội trường tại Hòa Lạc của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội)

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

10h30-10h45

Hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt là năm đầu của chu kỳ hạn

TS. Tô Quang Toản, Viện KHTLMN - VAWR

10h45-11h00

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám nhằm kiểm đếm, giám sát nguồn nước

ThS. Hà Thanh Lân, Viện Quy hoạch Thủy lợi

11h00-11h15

Công nghệ phục hồi và khai thác nước dưới đất phục vụ cấp nước dinh hoạt cho vùng khan hiếm nước

TS. Phạm Thế Vinh, Viện KHTLMN- VAWR

11h15-11h30

Chính sách phát triển thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước khi chuyển đổi từ lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Con đường phía trước

TS. Nguyễn Tuấn Anh, Viện Kinh tế và QLTL- VAWR

11h30

Nghỉ ăn trưa tại địa điểm họp

 

13h30-13h45

Nghiên cứu kịch bản phối hợp vận hành điều tiết nước hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Cả phục vụ cấp nước trong mùa cạn

ThS. Phạm Công Thành, Viện Quy hoạch Thủy lợi

13h45-14h00

Đánh giá phân bố xói mòn đất và vận chuyển bùn cát trên lưu vực hồ chứa Pleikrong, tỉnh Kon Tum

TS. Đỗ Xuân Khánh, Trường Đại học Thủy lợi

14h00-14h15

Đồng bộ hệ thống thiết bị phục vụ tưới thông minh

TS. Nguyễn Xuân Lâm, Viện nước tưới tiêu và Môi trường – VAWR

14h15-15h00

Thảo luận/Kết luận của Tiểu Ban

Trưởng Tiểu ban


 

CHƯƠNG TRÌNH

TIỂU BAN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH

Thời gian: Từ 10g30 ngày 3/10/2023

Địa điểm: Phòng 301, Giảng đường Khu đào tạo tại Hòa Lạc của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội)

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

10h30-10h45

Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho hệ thống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé nhằm phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Lê Anh Đức, Viện Thủy công - VAWR

10h45-11h00

Phân tích độ tin cậy tuyến đê sông Luộc tỉnh Hưng Yên theo phương pháp Monte Carlo

TS. Nguyễn Lan Phương, Trường Đại học Thủy Lợi

11h00-11h15

Một số ý kiến góp ý sửa đổi Nghị định 114/2018 về quản lý an toàn đập

GS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Hội Đập lớn và PTNN

11h15-11h30

Các giải pháp công nghệ mới nâng dung tích hồ chứa; chống tràn đê và khu vực cửa khẩu

TS. Nguyễn Chí Thanh, Viện Thủy công - VAWR

11h30

Nghỉ ăn trưa tại địa điểm họp

 

13h30-13h45

Xây dựng phương pháp phân tích đa tiêu chí (MCA) ứng dụng trong lựa chọn công nghệ xử lý nền đất yếu khi xây dựng đê ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ

TS Bùi Quang Cường, Trường Đại học Thủy Lợi

13h45-14h00

Mô hình vật lý trong xây dựng công trình – Nghiên cứu giải pháp tăng khả năng tháo bằng tràn kiểu phím Piano

TS. Đoàn Thị Minh Yến, Phòng Thí nghiệm TĐQG về ĐLHSB - VAWR

14h00-14h15

Lũ quét, lũ bùn đá, trượt lở, sạt lờ: Thực trạng và định hướng giải pháp

TS. Vũ Bá Thao, Viện Thủy công - VAWR

14h15-15h00

Thảo luận/Kết luận của Tiểu Ban

Trưởng Tiểu ban


CHƯƠNG TRÌNH

TIỂU BAN PHÒNG CHỐNG VÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI

Thời gian: Từ 10g30 ngày 3/10/2023

Địa điểm: Phòng 306, Giảng đường Khu đào tạo tại Hòa Lạc của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (Xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Tp Hà Nội)

Thời gian

Nội dung

Chịu trách nhiệm

10h30-10h45

Giải pháp phòng chống sạt lở bờ biển đồng bằng sông Cửu Long

ThS. Lê Thanh Chương, Viện Khoa học TLMN-VAWR

10h45-11h00

Kết quả nghiên cứu một số giải pháp mềm bảo vệ bờ sông, bờ biển

ThS. Lê Ngọc Cương, Viện Sinh thái và BVCT- VAWR

11h00-11h15

Vấn đề thả rạn nhân tạo phòng chống sạt lở bảo vệ bờ biển và phát triển nguồn lợi thủy sản

TS. Lê Anh Tuấn - Viện Kỹ thuật Biển - VAWR

11h15-11h30

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận

TS. Bùi Tuấn Hải, Viện Quy hoạch Thủy lợi

11h30

Nghỉ ăn trưa tại địa điểm họp

 

13h30-13h45

Hệ thống cảnh báo thiên tai trong quản lý rủi ro thiên tai

ThS. NCS Lê Văn Thìn, Phòng Thí nghiệm TĐQG về ĐLHSB - VAWR

13h45-14h00

Một số vấn đề về nguy cơ sự cố môi trường do thiên tai gây ra trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam

TS. Tạ Đăng Thuân, Trường Đại học Thủy Lợi

14h00-14h15

Các giải pháp quản lý thông minh an toàn hồ đập

TS. Nguyễn Quốc Hiệp, Trung tâm CNPM Thủy lợi - VAWR

14h15-15h00

Thảo luận/Kết luận của Tiểu Ban

Trưởng Tiểu ban

 

 

Ý kiến góp ý: