TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Công bố các quyết định chuẩn y các chức danh trong Đảng ủy Viện

15/12/2021

Sáng ngày 14/12, Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định chuẩn y các chức danh trong Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Được sự ủy quyền của Quận Ủy Đống Đa, Đồng chí Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên thường vụ Đảng ủy Viện đã công bố và trao các quyết định chuẩn y chức danh kiện toàn Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tại Quyết định số 719-QĐ/QU ngày 08/12/2021 chuẩn y đồng chí Trần Đình Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quyết định số 720-QĐ/QU ngày 08/12/2021 chuẩn y đồng chí Nguyễn Tùng Phong - Ủy viên Thường vụ, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết định số 721-QĐ/QU ngày 08/12/2021 chuẩn y đồng chí Nguyễn Tiếp Tân, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quyết định số 709-QĐ/QU ngày 26/11/2021 chỉ định đồng chí Trần Văn Đạt - Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện tặng hoa chúc mừng Tân Bí thư Đảng ủy Viện đồng chí Trần Đình Hòa

Tân Bí thư Đảng ủy Viện đồng chí Trần Đình Hòa và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Viện chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiếp Tân và đồng chí Trần Văn Đạt

Ý kiến góp ý: