TextBody

, 04/10/2022

Huy chương 2

Công nghệ cửa van cao su bản mặt - Thí nghiệm mô hình vật lý đánh giá khả năng vận hành và áp dụng tại Việt Nam

06/09/2022

Đập và hồ chứa là một loại hình công trình thuỷ lợi quan trọng ở nước ta. Hiện nay, có khoảng 5.500 hồ chứa đã được xây dựng và đưa vào sử dụng, với tổng dung tích trữ nước trên 35,8 tỷ m3. Do ảnh hưởng bất lợi của hiện tượng biến đổi khí hậu và những tác động khó kiểm soát từ phía thượng lưu, một yêu cầu cấp thiết hiện nay đó là phải nâng cấp các đập hiện có để tăng khả năng trữ nước và điều tiết lũ của hồ chứa. Do đó, có nhiều giải pháp đã được nghiên cứu và ứng dụng để nâng cao cột nước trữ. Bài báo này giới thiệu một giải pháp khả thi, đó là giải pháp áp dụng loại hình cửa van cao su bản mặt. Bài báo trình bày nghiên cứu thí nghiệm mô hình của loại hình cửa van này nhằm đánh giá khả năng ứng dụng của nó trong điều kiện kinh tế và xã hội của Việt Nam. Đây là giải pháp đã được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, đã chứng minh được tính hiệu quả của nó. Các ưu điểm của loại hình công trình này đó là có cấu tạo đơn giản, thời gian thi công nhanh, dễ quản lý và vận hành, đặc biệt rất hiệu quả trong việc tăng khả năng trữ nước của hồ chứa cũng như khả năng xả nước khi có yêu cầu.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC VÀ NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VẬT LIỆU CHẾ TẠO

2.1. Nguyên lý làm việc của cửa van CSBM

2.2. Lựa chọn vật liệu chế tạo cửa van CSBM

3. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH VẬT LÝ

3.1. Kịch bản thí nghiệm

3.2. Phân tích kết quả thí nghiệm

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Báo Đảng Cộng Sản Việt Nam, “Cả nước còn 1.200 hồ chứa thủy lợi xuống cấp,” 2020. https://dangcongsan.vn/xa-hoi/ca-nuoc-con-1200-ho-chua-thuy-loi-xuong-cap-559731.html.

[2] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ các giai đoạn 1989-1994, 1994-1999, 1999-2000. Hà Nội: Nhà xuất bản Nông nghiệp.

[3] G. Thư, “Nghiên cứu giải pháp đập bản lật tự động áp dụng cho công trình đập dâng miền núi phía Bắc,” 2017.

[4] H. Obermeyer and R. Eckman, “Spillway Crest Gate System and Inflatable Bladder Therefor,” US5713699A, 1998.

[5] TCVN 8299:2009 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế cửa van, khe van bằng thép. 2009.

[6] TCVN 10407:2015 Công trình thủy lợi - Cửa van composite cống vùng triều - Yêu cầu kỹ thuật. 2015.

[7] T. C. Khidir, B. M. Qasim, and A. A. Abduljabbar, “Design and analysis of pneumatic bag air jack,” Journal of Mechanical Engineering Research and Developments. 2019, doi: 10.26480/jmerd.01.2019.61. 63.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Công nghệ cửa van cao su bản mặt - Thí nghiệm mô hình vật lý đánh giá khả năng vận hành và áp dụng tại Việt Nam

Nguyễn Văn Thanh, Vũ Lê Minh, Trần Thị Nga, Vũ Văn Xiêm
Viện Thủy Công, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 

Ý kiến góp ý: