TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Cung cấp, lắp đặt hệ thống vớt rác tự động trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa -  Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Chủ đầu tư: Ban duy tu các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tổng mức đầu tư: 72 tỷ đồng

Giải pháp công nghệ của Viện: Hệ thống vớt rác tự động

Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa) là công trình đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống úng ngập cho Hà Nội.

Cung cấp, lắp đặt Hệ thống vớt rác tự động của trạm bơm tiêu gồm có 14 máy vớt rác lắp đặt vào 14 khoang của công trình xây dựng vớt rác,  kích thước BxH = 4,3m x 7,5m, tim công trình vớt rác cách tim nhà máy 115m đảm bảo tự động vớt rác trước bể hút một cách tuần hoàn khi máy bơm vận hành.

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo được loại thiết bị tự động vớt rác và tự động di chuyển (sau đây gọi là thiết bị vớt rác di động) là nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị có khả năng tự động di chuyển để vớt rác cho nhiều cửa lấy nước nhằm thay thế cho nhiểu tổ loại TBVRTĐ  lắp cố định trên cửa lấy nước miễn là năng suất vớt rác của thiết bị đủ để vớt lượng rác đến số cửa lấy nước mà nó đảm nhận. Mặt khác với thiết bị này ngoài việc giảm đáng kể số tổ máy TBVR mà không cần bố trí thiết bị ra xa bể hút nên không phải thi công phần thuỷ công để lắp đặt thiết bị, chỉ phải chỉnh sửa kết cấu phần cửa lấy nước một cách phù hợp, điều này làm giảm chi phí đầu tư, giữ được kiến trúc, cảnh quan công trình.

Đây là loại thiết bị vớt rác tự động di chuyển, được tích hợp của kết quả nghiên cứu của TBVR tự động nâng hạ được, của thiết bị Trạm bơm di chuyên trên ray một cách độc đáo, sáng tạo, được tự động hóa cao đầu tiên ở nước ta, khả năng ứng dụng thực tiễn cao khi nó có thể thay thế nhiều tổ TBVR loại lắp cố định đang được ứng dụng phổ biến hiện nay với chi phí chỉ bằng 20 ÷ 30%.