TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Đại hội chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp

29/08/2022

Chiều ngày 26/8/2022, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Đại hội Chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp nhiệm kỳ 2022- 2025.

Về dự Đại hội có Đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy Giám đốc Viện; Đồng chí TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; Bí thư chi bộ 02 Ban tham mưu: Ban Tổ chức Hành chính và Ban Tài chính Kế toán; và toàn thể các Đảng viên thuộc chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Kế hoạch Tổng hợp, Đồng chí PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 vừa qua, Chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp đã tập trung vào chỉ đạo xây dựng định hướng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ban. Cụ thể đó là  tham mưu xây dựng quy chế hoạt động của hội đồng KHCN Viện; Sửa đổi bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động của đơn vị; Xây dựng ban hành kế hoạch chuyển đổi số; Hoàn thiện các quy trình ISO về quản lý KHCN, HĐKT

Chủ động tham mưu cho Ban giám đốc Viện trong việc xây dựng các định hướng KHCN mũi nhọn, bám sát các chủ trương, chính sách của Nhà nước, các chương trình, đề án, chiến lược của Bộ, ngành; Tham mưu cho Ban GĐ tiếp tục mở mới các cụm nhóm nhiệm vụ KHCN quan trọng như cụm đề tài khai thác nước ngầm giai đoạn 2, Cụm đề tài lũ quét, sạt lở đất; Kiểm soát tốt tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ KHCN.

Hỗ trợ các đơn vị trong việc chuẩn bị hồ sơ đấu thầu thực hiện các hợp đồng dịch vụ tư vấn, chuyển giao thông qua việc cập nhật hồ sơ pháp lý thường xuyên, cung cấp thông tin, điều phối các đơn vị tham gia thực hiện.

Đẩy mạnh hoạt động tiếp cận địa phương với cách tiếp cận toàn diện và tổng thể hơn, thông qua đó bước đầu đã phát triển được công việc mới tại các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Ninh Bình.

Quan tâm chỉ đạo các hoạt động thông tin tuyên truyền  như: phát hành sách, ấn phẩm, hỗ trợ công tác đăng bài báo quốc tế, tổ chức hội thảo quốc tế, hội thảo chuyên môn của các đề tài,…

Hỗ trợ đơn vị trong công tác đăng ký bản quyền tác giả, TBKT ; Tổ chức tập huấn cho cán bộ của Viện về công tác đăng ký bản quyền tác giả và kiến nghị khen thưởng cho các cá nhân có bản quyền sở hữu trí tuệ, TBKT được công nhận.

Tham mưu cho lãnh đạo Viện thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Viện trình Giám đốc Viện Ban hành, đang từng bước triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch được phân công như : Xây dựng phần mềm quản lý KHCN, HĐKT; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chuyên môn … ; Duy trì, cải tiến thường xuyên và có hiệu quả các quy trình quản lý ISO, tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ thường xuyên…

Về công tác đào tạo ngắn hạn, Chi bộ Ban trong nhiệm kỳ vừa qua đã và đang từng bước hoàn thiện khung chương trình và tài liệu đào tạo, hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn và đội ngũ giảng viên, chiến lược, kế hoạch tiếp cận địa phương, doanh nghiệp và đã tổ chức được một số lớp cho các địa phương, các công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi đạt kết quả tốt.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể đảng viên; Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong Chi bộ; Hàng năm, đảng viên trong chi bộ đều đạt danh hiệu đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ…

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tiếp theo được Chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp đề ra đó là tiếp tục duy trì và phát triển Chi bộ Ban KHTH là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, có đủ năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy và Ban giám đốc Viện giao. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, năng động, có tư duy đổi mới, sáng tạo, thích ứng kịp thời với mô hình tổ chức hoạt động mới của Viện theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện - Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ đã đánh giá cao các kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua; Chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp đã bám sát vào các nội dung của Nghị quyết trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra; Đã thực hiện rất tốt, nhanh chóng, kịp thời những nội dung, yêu cầu, chỉ đạo của Ban Giám đốc Viện.

Về phương hướng, kế hoạch triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025, GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị Chi bộ Ban Kế hoạch Tổng hợp xem xét họp Chi bộ thường xuyên 1 tháng/1 lần nhằm kiểm điểm, đánh giá các mặt công tác, hoạt động của Ban; Tham mưu cho Ban Giám đốc Viện trong việc xác định các mũi nhọn giúp các đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy; Rà soát, sắp xếp lại nhiệm vụ của các đồng chí trong Ban; Xây dựng quy chế, cơ chế phối hợp triển khai thực hiện với các đơn vị trong Viện và các Ban tham mưu; Tăng cường nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn sâu; Nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho các cán bộ trong Ban.

Ý kiến góp ý: