TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp

10/10/2023

Ngày 8 - 9/10, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong không khí trang trọng và thành công tốt đẹp.

Ra mắt BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội VI Công đoàn NN&PTNT Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ đoàn viên và cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CB, CC, VCLĐ) ngành NN&PTNT hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Đại hội được tiến hành với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh đến vai trò trụ đỡ của nền kinh tế đã được khẳng định bởi các nhà lạnh đạo Đảng và Nhà nước ta, chắc chắn trong đó là trầm tích qua nhiều thế hệ, nhiều kỳ đại hội. Bộ trưởng bày tỏ sự trân quý đối với thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua của công đoàn ngành NN&PTNT cho sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bộ trưởng đã gợi mở 5 vấn đề, 5 hướng đi mà ngành NN&PTNT cần tập trung trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, vấn đề đầu tiên là thống nhất, quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động về nhiệm vụ chính trị của ngành NN&PTNT, với chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030 – 2045 mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xem đây là kim chỉ nam cho hoạt động trong thời gian tới.

Bộ trưởng mong rằng BCH Công đoàn NN&PTNT nhiệm kỳ mới tổ chức được nhiều diễn đàn mang hơi thở của thời đai mới mà các Nghị quyết của Đảng đang có sự thay đổi lớn về tư duy đối với nông nghiệp, về một nền nông nghiệp đang chuyển đổi.

“Tôi mong rằng tất cả cán bộ công đoàn của ngành NN&PTNT dù ở cương vị nào hãy đều dốc hết sức vì ngành nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắn nhủ.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra BCH Công đoàn NN&PTNT khóa VI nhiệm kỳ 2023-2028

Tiếp đến, Đại hội đã tiến hành bầu cử BCH Công đoàn NN&PTNT khóa VI và bầu Ban Thường vụ, với tổng số đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu là 248 đại biểu. Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam, danh sách trúng cử BCH Công đoàn NN&PTNT khóa VI bao gồm 35 đồng chí và  Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hà Xuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ NN&PTNT được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Hà Xuyên thay mặt BCH nhiệm kỳ đã hứa quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ, ngành và của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới./.

Theo NLA/mard.gov.vn

 

 

Ý kiến góp ý: