TextBody

, 20/09/2021

Huy chương 2

Đánh giá diễn biến bồi lắng hồ Yên Lập - tỉnh Quảng Ninh

01/09/2021

Hồ Yên Lập tỉnh Quảng Ninh là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất miền bắc Việt Nam thời kỳ những năm 1970. Với mục tiêu chính là cấp nước tưới và chống lũ (chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, lũ muộn và giảm lũ chính vụ), ngoài ra công trình này còn có nhiệm vụ cấp nước cho công nghiệp, nông thôn, dân sinh và nuôi trồng thủy sản. Trải qua thời gian gần 40 năm hoạt động, dưới tác động của các điều kiện tự nhiên và hoạt động kinh tế xã hội đã gây ra nhiều biến động trên lưu vực. Lượng bùn cát và chất thải đổ về hồ hàng năm gia tăng gây bồi lắng lòng hồ và suy giảm chất lượng nước hồ, ảnh hưởng lớn đến khả năng chống lũ, cấp nước và cảnh quan môi trường sinh thái, đặc biệt là ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình. Bài báo trình các kết quả nghiên cứu đánh giá diễn biến bồi lắng lòng hồ, xác định các nguyên nhân gây bồi lắng và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến hồ.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ*

2. PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Phạm vi nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.3. Tài liệu, số liệu sử dụng

3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN LÒNG HỒ

3.1. Diễn biến địa hình lòng hồ theo thời gian

3.2. Diễn biến diện tích mặt hồ theo không gian

3.3. Tính toán mức độ bồi lắng lòng hồ Yên Lập

3.4. Xác định nguyên nhân gây bồi lắng lòng hồ

3.5. Tác động của quá trình bồi lắng bùn cát và các biện pháp giảm

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. TS. Hồ Việt Cường (2016), Báo cáo tính toán, phân tích và đánh giá diễn biến xói lở, bồi lắng lòng Hồ Yên Lập - Tỉnh Quảng Ninh.

[2]. Nguyễn Thị Hồng Chiên (2015), Nghiên cứu diễn biến bồi lắng lòng hồ Hòa Bình và phân tích một số nguyên nhân gây bồi lắng làm cơ sở khoa học cho việc quản lý bền vững hồ, Luận văn thạc sỹ.

[3]. TS. Vũ Hữu Hải, Áp dụng mô hình Hec-6 tính toán nước dềnh và bồi lắng hồ chứa thuỷ điện Sơn La phục vụ công tác di dân tái định cư - Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng số 01-9/2007.

[4]. TS. Ngô Lê Long, Đánh giá sự bồi lắng lòng hồ Núi Cốc, đề xuất giải pháp bảo vệ và sử dụng bền vững.

[5]. Hồ sơ dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Yên Lập, Quảng Ninh năm 2001.

[6]. Tài liệu vận hành hồ Yên Lập từ năm 2000-2016.
——————————————————————————————————————————

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đánh giá diễn biến bồi lắng hồ Yên Lập - tỉnh Quảng Ninh

Hồ Việt Cường
Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về Động lực học Sông biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI