TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Danh sách tạp chí ISI ngành tài nguyên nước mới nhất 2022

22/07/2022

 Hệ số ảnh hưởng Impact Factor (IF) của năm 2021 cho các tạp chí thuộc danh mục ISI vừa mới được Web of Science cập nhật vào cuối tháng 6/2022. Theo đó, trong ngành TÀI NGUYÊN NƯỚC có 103 tạp chí lọt vào danh sách này. Tạp chí WATER RESEARCH của NXB Pergamon-Elsevier (thuộc vương quốc Anh), đứng đầu bảng xếp hạng với chỉ số ảnh hưởng IF lên tới 13.400. Top 25 tạp chí đứng đầu nằm trong Q1 của ngành tài nguyên nước có chỉ số IF nằm trong khoảng 4.295 - 13.400. Các tạp chí thuộc Q2 có IF từ 3.050 - 4.206; Q3 có IF nằm trong khoảng 2.000 - 3.007 và 103 tạp chí nằm trong Q4 có IF < 1.977.

Sau đây là danh sách toàn bộ 103 tạp chí ISI ngành tài nguyên nước theo công bố của Clarivate:

Nguồn: H.D.V, jcr.clarivate.com

Ý kiến góp ý: