TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2
21/02/2020

Thông tin luận án TSKT NCS. Trần Minh Thái

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp xi măng đất gia cố mặt nền đến sức chịu tải ngang của cọc đứng, ứng dụng cho Đập trụ đỡ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02

11/12/2019

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Tô Việt Thắng

Ngày 09/12/2019, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Tô Việt Thắng với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước. Mã số: 9 58 02 12.

22/11/2019

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phạm Đình Văn

Ngày 22/11/2019, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Phạm Đình Văn với đề tài “Nghiên cứu hiệu quả hệ thống nêm cát thu lọc nước thấm trong nâng cấp sửa chữa đập đất vừa và nhỏ”. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02.

14/11/2019

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Hà

Ngày 13/11/2019, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Hải Hà với Đề tài “Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà lan vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Chuyên ngành kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 958 02 02.

09/10/2019

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Thảo

Ngày 14/9/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Phương Thảo với tên đề tài: "Nghiên cứu cơ chế thủy động lực và vận chuyển bùn cát cho khu vực bờ biển tỉnh Trà Vinh, đề xuất giải pháp chỉnh trị”.

09/10/2019

Thông tin luận án TSKT NCS. Phạm Đình Văn

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu hiệu quả hệ thống nêm cát thu lọc nước thấm trong nâng cấp sửa chữa đập đất vừa và nhỏ. Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02

27/09/2019

Thông tin luận án TSKT NCS. Nguyễn Hải Hà

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu xây dựng đường bao tải trọng giới hạn của nền đập Xà lan vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. s: 958 02 02

27/09/2019

Thông tin luận án TSKT NCS. Tô Việt Thắng

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân bổ nguồn nước và vận hành hợp lý hệ thống hồ chứa lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn trong mùa cạn. Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước.  s: 958 02 12

12/09/2019

Lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS. Nguyễn Công Oanh

Ngày 24/8/2019 Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ kỹ thuật cấp Viện cho NCS Nguyễn Công Oanh với tên đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng một số thông số trong thí nghiệm cố kết tốc độ biến dạng không đổi CRS vào phân tích bài toán cố kết có sử dụng bấc thấm trong điều kiện Việt Nam".