TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2
01/07/2020

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Tiến Long

Sáng ngày 01/7/2020, Cơ sở Đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án tiến sỹ kỹ thuật của NCS. Nguyễn Tiến Long với đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường nuôi tôm tập trung tại tỉnh Quảng Ninh”. Mã số 9 44 03 03.

11/05/2020

Họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Minh Thái

Vừa qua, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS. Trần Minh Thái với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp xi măng đất gia cố mặt nền đến sức chịu tải ngang của cọc đứng, ứng dụng cho Đập trụ đỡ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy.

21/02/2020

Thông tin luận án TSKT NCS. Trần Minh Thái

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp xi măng đất gia cố mặt nền đến sức chịu tải ngang của cọc đứng, ứng dụng cho Đập trụ đỡ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02