TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Đề xuất giải pháp kết cấu đê giảm sóng di động bảo vệ bờ biển

20/10/2023

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu và nước biển dâng diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường, đã tác động trực tiếp đến tài nguyên, đời sống và sản xuất của người dân. Trong đó vấn đề sạt lở bờ biển, bờ sông có xu thế gia tăng ở nước ta, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để khắc phục thực trạng này, bên cạnh các giải pháp đã có cần phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và ứng dụng đa dạng các giải pháp bảo vệ khác để phát huy tối đa nhiệm vụ công trình. Trên cơ sở phân tích, đánh giá các giải pháp hiện nay, bài báo đã đề xuất giải pháp kết cấu đê giảm sóng di động còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Tình trạng sạt lở bờ biển

1.2. Các giải pháp công trình bảo vệ

1.3. Môt số hạn chế, khắc phục và hướng nghiên cứu cải thiện

2. ĐỀ XUẤT KẾT CẤU ĐÊ GIẢM SÓNG DI ĐỘNG BẢO VỆ BỜ BIỂN

2.1. Hình thức, kết cấu đề xuất

2.2. Nguyên lý làm việc

3. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ CHỨC NĂNG GIẢM SÓNG CỦA GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

4. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bruce L. McCartney, M. ASCE Floating breakwater design. J. Waterway, Port, Coastal, Ocean Eng. 1985.111:304-318;

[2] Jian Dai, Chien Ming Wang, Tomoaki Utsunomiya, Wenhui Duan 2018. Review of recent research and developments on floating breakwaters. Ocean Engineering 158 (2018) 132–151;

[3] Nguyễn Trung Anh (2007), Nghiên cứu ứng dụng dạng thùng chìm bê tông cốt thép có buồng tiêu sóng trong xây dựng công trình biển ở Việt Nam. Luận án Tiến sĩ;

[4] Nguyễn Viết Thanh (2014), Áp lực sóng tác dụng lên đê bán nguyệt. Tạp chí giao thông vận tải. Số tháng 12-2014;

[5] Hồ Hồng Sao, Nguyễn Văn Dũng (2016), Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của đê chắn sóng nổi hình hộp cho khu trú bão tầu thuyền trên mô hình vật lý;

[6] Trần văn Thái, Nguyễn Hải Hà (2018) Nghiên cứu ổn định đê trụ rỗng trên nền đất yếu chịu tải trọng phức tạp đứng, ngang và mô men. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy lợi, Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Số 45 ISSN:1859-4255, 07-2018;

[7] Thiều Quang Tuấn, Đinh Công Sản, Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương (2018) Nghiên cứu hiệu quả giảm sóng của đê kết cấu rỗng trên mô hình máng sóng. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy Lợi Việt Nam. Số 49 ISSN:1859-4255, 11-2018;

[8] Nguyễn Anh Tiến, Trịnh Công Dân, Thiều Quang Tuấn, Tô Văn Thanh (2018) Cơ sở khoa học xây dựng phương pháp tính toán hệ số truyền sóng qua đê ngầm cọc phức hợp. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy lợi, Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Số 46 ISSN:1859-4255, 09-2018;

[9] Báo cáo kết quả dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp tổng thể phòng chống sạt lở cấp bách bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long” Viện KHTLMN, 2018;

[10] Lê Xuân Tú, Đỗ Văn Dương, Lương Thanh Tùng (2020), Đánh giá tình hình sạt lở, hệ thống bảo vệ bờ biển ở đồng bằng sông Cửu Long và định hướng giải pháp bảo vệ. Tạp chí khoa học và công nghệ Thủy Lợi, Viện khoa học Thủy lợi Việt Nam. Số 58 ISSN:1859-4255, 02-2020.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Đề xuất giải pháp kết cấu đê giảm sóng di động bảo vệ bờ biển

Phan Đình Tuấn, Phạm Đức Hưng,
Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Duy Ngọc

Viện Thủy Công

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

 

Ý kiến góp ý: