TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Giải pháp công nghệ tiêu giảm sóng gây bồi bảo vệ bờ biển

03/06/2021

Công nghệ Đê trụ rỗng

Nguyên lý tiêu giảm sóng:

Sóng vào các lỗ rỗng có hướng tâm chúng va đập vào nhau trong buồng tiêu sóng để triệt tiêu bớt năng lượng.

Nguyên lý ổn định:

Tiêu sóng, giảm lực tác động vào công trình

+ Chống trượt: Bằng ma sát đáy

+ Chống lật: Dùng trọng lượng

Nguyên lý gây bồi:

GIảm sóng, tạo vùng nước lặng để gây bồi

Công nghệ Đê cọc rỗng

Nguyên lý tiêu giảm sóng:

Sóng đến bị phân tán và chui vào các lỗ có hướng tâm, chúng va đập vào nhau tiêu hao phần lớn năng lượng.

Nguyên lý ổn định:

- Dùng các lỗ rỗng để giảm sóng phản xạ, giảm lực tác dụng vào cọc rỗng.

- Chuyển một phần lực ngang thành lực nén cùng phương, ngược chiều nên triệt tiêu, phần còn lại tạo thành lực ngang truyền vào đất nền.

Nguyên lý gây bồi:

Tiêu sóng, tạo vùng nước lặng

Ý kiến góp ý: