TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Giải pháp khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi ở Việt Nam

20/09/2023

Trong những năm gần đây, các đê, đập thủy lợi lâu năm, các hệ thống dẫn cổng xã đang dần xuống cấp. Một thách thức lớn phải đối mặt với tất cả các cơ sở thủy lợi là thực hiện kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp các hệ thống đê, đập và hồ chứa hằng năm. Với cách sử dụng thợ lặn và các thiết bị thực hiện các nhiệm vụ dưới nước thường đòi hỏi nhiều công sức và nguy hiểm cho nhân viên thực hiện công việc. Kinh phí còn hạn chế nên việc duy tu bảo dưỡng công trình còn chậm. Do đó, trong tình hình hiện nay, nhu cầu các thiết bị trợ giúp các hoạt động dưới nước là rất lớn. Việc sử dụng thiết bị điều khiển từ xa dưới nước (Remotely Operated Vehicle - ROV) tại các công trình thủy lợi có thể cung cấp một giải pháp thay thế hiệu quả để thực hiện công việc kiểm tra hoặc bảo trì, cũng như sửa chữa cần thiết. Một số nhiệm vụ này giờ đây có thể dễ dàng thực hiện mà không có thợ lặn, với ROV, cảm biến sonar cho hình ảnh 3D, camera ghi hình và cảm biến khác được điều khiển từ xa tạo ra sự an toàn hơn so với thực hiện các nhiệm vụ tương tự với thợ lặn. Đây là một lĩnh vực còn khá mới trong nước, mang nhiều ý nghĩa đối với các dự án đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước. Do đó, bài báo sẽ đề cập đến giải pháp ứng dụng ROV cho nhiệm vụ khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi trong nước.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

2. KHÁI NIỆM ROV VÀ ỨNG DỤNG CHO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

3. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ ROV

4. ỨNG DỤNG VIAM-ROV600 QUAN SÁT VÀ KHẢO SÁT VẾ NỨT HỒ, ĐẬP THỦY LỢI

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Minh Thuận (2018), “Công trình hồ đập thuỷ điện ở Việt Nam: Những nguy cơ tiềm ẩn”

[2] Nguyễn Lan Châu (2018), “Công tác quan trắc khí tượng thủy văn phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện”

[3] Gregory B. Poindexter (2015) “Venezuela uses a ROV to inspect Guri Reservoir infrastructure amidst water level decline”

[4] Robert Romocki(2015) “ROV Inspection of the Intake Gate Shaft at Lower Baker”

[5] Alireza Marzbanrad (2011)“Design, Construction And Control Of A Remotely Operated Vehicle (Rov )” Proceedings of the ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition.

[6] Marzbanrad, Alireza & Sharafi, Jalil & Eghtesad, M & Kamali, R. (2011). “Design, Construction and Control of a Remotely Operated Vehicle (ROV)”. ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress and Exposition, IMECE 2011. 7.

10.1115/IMECE2011-65645.

[7] Capocci, Romano & Dooly, Gerard & Omerdic, Edin & Coleman, Joseph & Newe, Thomas & Toal, Daniel. (2017). “Inspection-Class Remotely Operated Vehicles—A Review”. Journal of Marine Science and Engineering. 5. 13. 10.3390/jmse5010013.

________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Giải pháp khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi ở Việt Nam

Trần Ngọc Huy, Tôn Thiện Phương
Trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh
Phan Mạnh Hùng
Viện Kỹ thuật Biển

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: