TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

28/12/2021

Dưới tác động của BĐKH, xói lở bờ biển và các hoạt động khai thác vùng ven biển dẫn đến xu thế mất rừng ngập mặn đã uy hiếp mạnh đến hệ thống đê điều ở vùng ĐBSCL. Xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, mô hình tổ chức quản lý đê điều hiệu quả là một giải pháp có tính bền vững. Dựa trên kết quả điều tra, phát hiện các bất cập về quản lý đê biển hiện nay, bài báo này giới thiệu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống đê biển cho vùng ĐBSCL. Các giải pháp được đề xuất là thành lập, kiện toàn tổ chức chuyên trách quản lý đê điều, tổ chức quản lý đê nhân dân và một số cơ chê, công cụ chính sách quản lý đê điều phù hợp cho vùng ĐBSCL

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÙNG ĐBSCL

2.1. Hiện trạng đê biển và xói lở bờ biển

2.2.Tổ chức quản lý hệ thống đê điều vùng ĐBSCL

2.3. Các bất cập trong quản lý đê điều ở vùng ĐBSCL

3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN VÙNG ĐBSCL

3.1. Giải pháp về tổ chức quản lý đê điều

3.2. Giải pháp về cơ chế, công cụ chính sách quản lý đê điều

4. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2017). Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý cơ sở hạ tầng vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long- Đề tài “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển ĐBSCL”.

[2] Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam (2015). Báo cáo kêt quả đánh giá thực trạng xói lở bờ biển vùng ven biển ĐBSCL.

[3] Chi cục thủy lợi các tỉnh Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang (2017). Báo cáo tình hình sạt sở bờ sông, bờ biển trên địa bàn các tỉnh.

[4] UBND tỉnh Bạc Liêu (2017). Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

_________________________________________________________________________________________________

Chi tiết bài báo xem tại đây: Giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Đinh Vũ Thùy, Trần Chí Trung
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Lương Kiều Oanh
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 135

 

TẠP CHÍ KH&CN THỦY LỢI

Ý kiến góp ý: