TextBody

, 07/12/2022

Huy chương 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong đánh giá rủi ro do lũ, ngập lụt cho các đô thị miền núi phía Bắc

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám trong đánh giá rủi ro do lũ, ngập lụt cho các đô thị miền núi phía Bắc

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước sạch nông thôn vùng miền núi phía Bắc trong điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước sạch nông thôn vùng miền núi phía Bắc trong điều kiện biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới

Nâng cao chất lượng quy hoạch thuỷ lợi góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Nâng cao chất lượng quy hoạch thuỷ lợi góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ứng dụng mô hình nhiệt động lực học để thiết kế hỗn hợp đất gia cố

Ứng dụng mô hình nhiệt động lực học để thiết kế hỗn hợp đất gia cố

Nghiên cứu, đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt theo các cấp độ mưa lớn và thượng nguồn cho thành phố yên bái và khu vực lân cận

Nghiên cứu, đánh giá rủi ro lũ, ngập lụt theo các cấp độ mưa lớn và thượng nguồn cho thành phố yên bái và khu vực lân cận

Sử dụng mô hình số để đánh giá hoạt tính của Pozzolan tự nhiên trong quá trình gia cố đất

Sử dụng mô hình số để đánh giá hoạt tính của Pozzolan tự nhiên trong quá trình gia cố đất