TextBody

, 03/08/2021

Huy chương 2

Hệ thống cấp, thoát nước cho nuôi tôm thẻ chân trắng vùng ven biển

Hệ thống cấp, thoát nước cho nuôi tôm thẻ chân trắng vùng ven biển

Quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) vùng đồng bằng sông Hồng

Quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính (CH4, N2O) vùng đồng bằng sông Hồng

Tưới tiết kiệm nước kết hợp canh tác tiên tiến - giải pháp hiệu quả cho cây trồng chủ lực vùng khan hiếm nước trong, điều kiện biến đổi khí hậu

Tưới tiết kiệm nước kết hợp canh tác tiên tiến - giải pháp hiệu quả cho cây trồng chủ lực vùng khan hiếm nước trong, điều kiện biến đổi khí hậu

Phương pháp xác định năng suất nước tưới

Phương pháp xác định năng suất nước tưới

Xây dựng hệ thống giám sát hạn nông nghiệp bằng dữ liệu vệ tinh, thí điểm tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Xây dựng hệ thống giám sát hạn nông nghiệp bằng dữ liệu vệ tinh, thí điểm tại tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam

Nghiên cứu hiện trạng và một số định hướng về quản lý môi trường nước trong hệ thống thủy lợi

Nghiên cứu hiện trạng và một số định hướng về quản lý môi trường nước trong hệ thống thủy lợi