TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Nghiên cứu lưu lượng tối thiểu để giảm thiểu ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Nghiên cứu lưu lượng tối thiểu để giảm thiểu ô nhiễm nước trong các hệ thống thủy lợi vùng đồng bằng sông Hồng

Thiết kế và xây dựng robot VIAM-ROV600 phục vụ khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi

Thiết kế và xây dựng robot VIAM-ROV600 phục vụ khảo sát đánh giá chất lượng công trình hồ, đập thủy lợi

Mô hình vật lý đánh giá hiệu quả của một số dạng kết cấu đê giảm sóng

Mô hình vật lý đánh giá hiệu quả của một số dạng kết cấu đê giảm sóng

Phương pháp vận hành kiểm soát lũ hồ chứa trong tình huống khẩn cấp - Áp dụng cho hồ chứa thủy điện Bản Chát

Phương pháp vận hành kiểm soát lũ hồ chứa trong tình huống khẩn cấp - Áp dụng cho hồ chứa thủy điện Bản Chát

Tác động của mất cân bằng bùn cát đến dự báo diễn biến hình thái và đặc trưng thủy văn trên sông Hồng, sông Đuống

Tác động của mất cân bằng bùn cát đến dự báo diễn biến hình thái và đặc trưng thủy văn trên sông Hồng, sông Đuống

Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực và xu thế biến động xói lở - bồi tụ khu vực cửa sông Lạch Trường, tỉnh Thanh Hoá

Nghiên cứu chế độ thuỷ động lực và xu thế biến động xói lở - bồi tụ khu vực cửa sông Lạch Trường, tỉnh Thanh Hoá