TextBody

, 20/10/2021

Huy chương 2

Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều tỉnh bắc ninh đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều tỉnh bắc ninh đảm bảo an toàn phòng, chống lũ và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Xác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sông

Xác định phạm vi và vai trò các khu vực trên bãi sông trong không gian thoát lũ trên sông

Đánh giá hiệu quả phát thải khí nhà kính (CH4 N20) trong canh tác lúa tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (2015-2017)

Đánh giá hiệu quả phát thải khí nhà kính (CH4 N20) trong canh tác lúa tại xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên (2015-2017)

Nghiên cứu tiêu chuẩn chọn mực nước chết cho trạm thủy điện khi tham gia thị trường điện

Nghiên cứu tiêu chuẩn chọn mực nước chết cho trạm thủy điện khi tham gia thị trường điện

Phương pháp thực nghiệm xác định hệ số ma sát cối quay cửa van cung

Phương pháp thực nghiệm xác định hệ số ma sát cối quay cửa van cung

Đánh giá trữ lượng có thể khai thác nguồn nước dưới đất làm cơ sở cho việc khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng bán đảo Cà Mau

Đánh giá trữ lượng có thể khai thác nguồn nước dưới đất làm cơ sở cho việc khai thác phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng bán đảo Cà Mau