TextBody

, 31/03/2023

Huy chương 2

Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến về nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm chức danh Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

15/07/2021

Sáng ngày 14/7/2021, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của Viện về nhân sự được giới thiệu để xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, về phía Đoàn công tác của Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Đồng chí Nguyễn Thành Lệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Đồng chí Đỗ Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Quản lý CCVC

Ban Giám đốc Viện; Đảng ủy Viện; Chủ tịch Công đoàn Viện; Bí thư Đoàn TNCS HCM Viện; Cấp trưởng, cấp phó của 03 Ban tham mưu; Cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Viện.

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 nên Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 03 điểm cầu (Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Trung và Tây Nguyên, Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam).

Hội nghị do Đồng chí Nguyễn Thành Lệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đồng chủ trì.

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính - Thư ký hành chính Hội nghị tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu nội dung của Chương trình Hội nghị.

Hội nghị bao gồm các nội dung chính: (1) Trao đổi, thảo luận về yêu cầu bổ nhiệm, điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với chức danh bổ nhiệm là Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. (2) Thông báo phương án giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo tại cuộc họp bước 3; Tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng và khả năng phát triển dự kiến trong công tác nếu được bổ nhiệm. (3) Người được giới thiệu, bổ nhiệm trình bày ý kiến về chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm; trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu tham dự Hội nghị và các vấn đề có liên quan. (4) Ban kiểm phiếu sẽ ghi phiếu lấy ý kiến của các đại biểu về nhân sự dự kiến bổ nhiệm chức danh Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam theo phương thức bỏ phiếu kín.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã chia sẻ về các quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và cho biết các quy trình đều bám theo các Quyết định số 1886 và 1888 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

GS.TS. Nguyễn Vũ Việt khẳng định Viện đang triển khai thực hiện chính xác các quy trình đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch của công tác nhân sự theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thành Lệ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu mục đích, yêu cầu của Hội nghị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bổ nhiệm cán bộ; tiêu chuẩn, thời hạn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm

Tiếp theo đó, Hội nghị đã được nghe GS.TS. Trần Đình Hòa - Phó Giám đốc Viện - nhân sự được giới thiệu trình bày nội dung chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nếu được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Viện. Trong đó tập trung vào các vấn đề chính đó là: Sự hiểu biết sâu sắc về mục tiêu, nhiệm vụ của Viện; Cách nhìn nhận về những thành tựu Viện đã đạt được trong giai đoan vừa qua; Xác định quan điểm, cách tiếp cận và những định hướng phát triển Viện trong thời gian tới; Những nhiệm vụ ưu tiên thực hiện nếu được bổ nhiệm Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Đồng thời, GS.TS. Trần Đình Hòa cũng đã trả lời các câu hỏi chất vấn của các đại biểu tham dự Hội nghị về một số vấn đề như giải pháp để tạo sự kết nối, liên kết, hợp tác giữa Viện vùng, các Viện chuyên đề, các Trung tâm trong toàn Viện để tạo ra sức mạnh tổng hợp thực hiện được nhiệm vụ lớn của ngành, đất nước đưa Viện phát triển và ngang tầm khu vực; cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị; làm rõ về giải pháp để cụ thể hóa để phát triển khoa học công nghệ và phòng chống thiên tai cho khu vực miền Trung và Tây Nguyên và các mũi nhọn cần tập trung trong thời gian tới; giải pháp về nguồn nhân lực trong lĩnh vực thủy lợi và phòng chống thiên tai để thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong chiến lược; nhiệm vụ đặc thù của đơn vị.

PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính - Thư ký hành chính Hội nghị phổ biến mẫu phiếu, cách điền phiếu, phương thức bỏ phiếu tại 03 điểm cầu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, khách quan, dân chủ và bảo mật thông tin

Ý kiến góp ý: