TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

31/07/2023

Chiều ngày 28/7/2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện; Lãnh đạo các Ban chức năng; Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân (TT. PIM)

Bên cạnh đó còn có đại diện Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường; Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế; Các chuyên gia và các nhà khoa học đã từng gắn bó với Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường và Trung tâm PIM.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính đã công bố Quyết định số 324/QĐ-VKHTLVN ngày 30/5/2023 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc Ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/8/2023 và công bố Quyết định số 555/QĐ-VKHTLVN ngày 28/7/2023 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc giao Ông Đặng Minh Tuyến - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam kể từ ngày 01/8/2023.

Thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện và toàn thể cán bộ viên chức người lao động Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện đã gửi lời cảm ơn, tri ân những đóng góp của PGS.TS. Trần Chí Trung trong sự phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của Trung tâm Tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân. Đồng thời gửi lời cảm ơn PGS.TS. Trần Chí Trung đã có nhiều đóng góp có giá trị trong đường lối, chiến lược, đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ… trong suốt sự nghiệp hoạt động khoa học của mình. GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn PGS.TS. Trần Chí Trung sẽ tiếp tục duy trì niềm say mê nghiên cứu khoa học của mình, đồng hành, gắn bó cùng với Trung tâm PIM và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong các hoạt động khoa học công nghệ và các hoạt động khác trong giai đoạn sắp tới.

Đối với ThS. Đặng Minh Tuyến - Tân Phó Giám đốc phụ trách TT. PIM, GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết: Đồng chí được giao phụ trách Trung tâm trong bối cảnh Trung tâm PIM đang gặp khó khăn trong tổng thể những khó khăn chung của Viện và trong bối cảnh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết 19 về việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ. Đặc biệt theo Nghị quyết của Đảng ủy Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Trung tâm PIM và Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường sẽ hợp nhất lại để tạo nên sức mạnh trong việc thực hiện những nhiệm vụ, do vậy GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí Đặng Minh Tuyến thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị Đồng chí Đặng Minh Tuyến sẽ tiếp tục giữ vững được sự đoàn kết, ổn định của Trung tâm PIM để thực hiện những nhiệm vụ của Trung tâm PIM đã đề ra; Phối hợp với Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện, Ban Tổ chức Hành chính, Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường và Ban lãnh đạo Trung tâm thực hiện tốt nhất Nghị quyết của Đảng ủy về việc hợp nhất 02 đơn vị trong đó cần lưu ý về cơ cấu tổ chức, quy chế, cơ chế tạo động lực phù hợp với những yêu cầu và nhiệm vụ sắp tới, bám sát vào chiến lược phát triển của Viện.

Bên cạnh đó, giai đoạn chưa hợp nhất cho đến lúc hợp nhất với Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Ban Giám đốc Trung tâm và toàn thể cán bộ Trung tâm cần đoàn kết, đồng lòng để triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã, đang chuẩn bị triển khai, tiếp tục đề xuất những vấn đề mới; chủ động trong việc xây dựng quy chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Trung tâm để đáp ứng được những yêu cầu trong giai đoạn tới.

GS.TS. Trần Đình Hòa tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm PIM, đồng chí Đặng Minh Tuyến sẽ tiếp tục đưa Trung tâm PIM ổn định và phát triển trong giai đoạn tới. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ luôn luôn tạo điều kiện và hỗ trợ các đơn vị trong Viện phát triển chủ động, sáng tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Chí Trung đã chia sẻ chặng đường công tác của mình từ năm 1985 đến nay tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Đồng chí đã bày tỏ lời cảm ơn đến Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện, lãnh đạo các Ban chức năng; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện đã hỗ trợ, tạo điều kiện; các đối tác trong và ngoài Viện đã chia sẻ, hợp tác trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ; toàn thể cán bộ viên chức người lao động của Trung tâm PIM đã gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ trong suốt quá trình đồng chí công tác tại Trung tâm PIM. Đồng thời, Đồng chí gửi lời chúc đồng chí Đặng Minh Tuyến trên cương vị mới là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm với năng lực, trình độ và kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm đưa Trung tâm PIM phát triển hơn nữa.

Đồng chí Đặng Minh Tuyến - Tân Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã bày tỏ sự biết ơn đến Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho cá nhân đồng chí; gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các Ban chức năng đã quan tâm, giúp đỡ và gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động Trung tâm PIM đã hỗ trợ, tạo mọi điều kiện trong hơn 15 năm đồng chí công tác tại Trung tâm. Tân Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm khẳng định và bày tỏ sự quyết tâm cùng với Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ Trung tâm đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ý kiến góp ý: