TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của VNWP

25/01/2024

Ngày 25/01/2024, tại Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam, Đối tác Nước Việt Nam (VNWP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị do GS.TS Trần Đình Hoà - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và TS. Lê Minh - Chủ tịch VNWP đồng chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2023, dưới sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như UNEP-GWP, GWPO, UNECE, ADB, FAO ..., VNWP đã thực hiện các công việc nhằm thúc đẩy các nguyên tắc Quản lý nước tổng hợp của Việt Nam với sự tham gia của các các tổ chức, viện chuyên ngành, cơ quản quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban sông Mê Kông.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, VNWP sẽ tập trung một số hoạt động chính như: Xây dựng năng lực quản lý nước tổng hợp trong lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp; Gắn kết các hoạt động về quản lý nước tổng hợp trên cơ sở luật nước 2023; Lập chương trình hành động ưu tiên về thực hiện IWRM ở Việt Nam; Xây dựng chương trình hợp tác với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Đại diện Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Việt Nam, GS. TS Trần Đình Hoà - Giám đốc Viện đã đánh giá cao các hoạt động trong năm 2023 của VNWP và đề nghị thúc đẩy sự phối hợp giữa Viện và VNWP thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý nước tổng hợp và an ninh nước.

H.H.D

 

Ý kiến góp ý: