TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Hội thảo khoa học góp ý cho luận án của NCS. Đinh Văn Đạo

26/01/2022

Sáng ngày 25/1/2022, Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho luận án TS của NCS. Đinh Văn Đạo.

Tham dự buổi họp có PGS.TS. Trần Chí Trung - Chủ trì Hội thảo; các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện phụ trách nhiệm vụ đào tạo TS - thầy giáo hướng dẫn của NCS, PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính và bộ phận quản lý đào tạo của Viện.

Mở đầu Hội thảo, PGS.TS. Phạm Hồng Cường - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính cho biết NCS. Đinh Văn Đạo là NCS khóa 2018 của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Là NCS đầu tiên thực hiện theo quy chế đào tạo TS kèm theo Thông tư số 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua quá trình học tập và nghiên cứu, NCS đã hoàn thiện được bản dự thảo luận án tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Nguyễn Tùng Phong và TS. Trần Văn Đạt.

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Cơ sở đào taọ Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện đã thay mặt Viện cảm ơn các thầy, chuyên gia, nhà khoa học đã đến tham dự Hội thảo. PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong cho biết, sau một thời gian dài nghiên cứu, được sự giúp đỡ của các thầy giáo hướng dẫn, luận án của NCS. Đinh Văn Đạo đã hoàn thành. Hội thảo là buổi sinh hoạt học thuật để xin ý kiến các thầy, chuyên gia, nhà khoa học giúp NCS. Đinh Văn Đạo và thầy giáo hướng dẫn có thể chỉnh sửa, hoàn thiện luận án về mặt khoa học, thực tiễn, tính mới, nội dung luận án trước khi bảo vệ Hội đồng cấp cơ sở.

Báo cáo các kết quả của luận án đã đạt được tại Hội thảo, NCS. Đinh Văn Đạo cho biết vai trò của hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ này càng trở nên quan trọng, đặc biệt tại vùng đồng bằng sông Hồng. Ước tính toàn vùng có khoảng 9043 trạm bơm, trong đó 88,4% có quy mô nhỏ cấp nước tưới cho khoảng 84% diện tích đất nông nghiệp của vùng. Tuy nhiên, do tác động của biến đối khí hậu, thời tiết cực đoan và ảnh hưởng của phát triển hạ tầng xã hội dẫn đến hiệu quả vận hành các hệ thống tưới bị suy giảm.

Song song với đó là do thiếu hụt nguồn lực kinh phí quản lý vận hành cũng góp phần ảnh hưởng đến hiệu quả vận hành.

Xuất phát từ những lý do trên nghiên cứu sinh Đinh Văn Đạo đã lựa chọn và thực hiện nghiên cứu tác động của phân bổ chi phí quản lý vận hành đến hiệu quả quản lý các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ. Luận án đã xem xét và xác định được các chỉ số hiệu quả kinh tế kỹ thuật trong quản lý vận hành các hệ thống tưới.

Tại mỗi lớp hiệu quả, nghiên cứu đã đề xuất được các mức hiệu quả hao phí, chi phí và cơ cấu chi phí. Trên cơ sở đó xem xét những tác động khi phân bổ, sử dụng nguồn lực đầu vào đến hiệu quả quản lý vận hành các hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ.

Luận án đã được Hội đồng góp ý và nhất trí cho rằng Đề tài luận án phù hợp với chuyên ngành và mã số đào tạo; Nội dung luận án không trùng lặp với các công trình nghiên cứu khoa học, luận án đã công bố trong nước và quốc tế; Luận án có hàm lượng khoa học cao. Hội đồng đánh giá cao tính sáng tạo, cách lựa chọn thông minh về cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu mới để chỉ ra những đóng góp mới về cơ sở khoa học và tính ứng dụng thực tiễn cao của ngành trong bối cảnh chuyển đổi cơ chế quản lý thủy lợi hiện nay.

Luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học cho việc hình thành, hoàn thiện phương pháp phi tham số để đánh giá hiệu quả quản lý vận hành của các hệ thống quy mô nhỏ, các hệ thống tưới quy mô nhỏ và dựa vào lượng hao phí chi phí đầu vào thực tế. Kết quả của luận án có thể hỗ trợ cho các bên liên quan trong việc quản lý vận hành hệ thống tưới quy mô nhỏ.

Luận án đã có đóng góp mới đó là áp dụng thành công phương pháp phi tham số đường biên hiệu quả (công cụ) trong đánh giá hiệu quả hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ dựa trên các số liệu và dựa trên lượng hao phí, chi phí thực tế đầu vào trong quản lý vận hành.

Hội đồng đã thống nhất tán thành để nghiên cứu sinh hoàn thiện và bảo vệ cấp cơ sở.

Ý kiến góp ý: