TextBody

, 09/08/2022

Huy chương 2

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2021

01/12/2021

Sáng ngày 30/11, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra phiên họp Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021.

Phiên họp được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam.

Tham dự phiên họp có GS.TS. Trần Đình Hòa - Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành thủy lợi - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Tổ trưởng tổ thẩm định hồ sơ của ứng viên - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở; lãnh đạo Ban Tổ chức Hành chính và bộ phận quản lý đào tạo.

Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2021 do GS.TS. Nguyễn Vũ Việt làm chủ tịch.

GS.TS. Trần Đình Hòa - Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành thủy lợi - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam chia sẻ một số thông tin về tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên tại phiên họp

GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Tổ trưởng tổ thẩm định hồ sơ của ứng viên - Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ ứng viên

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện đã cùng nhau trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ về thẩm định hồ sơ của ứng viên Lê Xuân Quang như số giờ chuẩn giảng dạy; tính điểm số bài báo khoa học trong nước, quốc tế; sách, giáo trình giảng dạy, sáng chế hữu ích; Kiểm tra thẩm định trình độ ngoại ngữ của ứng viên.

Phát biểu tại phiên họp, GS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Chủ tịch Hội đồng cho biết qua các ý kiến trao đổi của các thành viên cũng như các ý kiến của bộ phận quản lý đào tạo, Hội đồng đánh giá cao hồ sơ của Ứng viên Lê Xuân Quang và ứng viên đủ điều kiện tiêu chuẩn để trình bày báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh.

Tiếp theo đó, Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện và Tổ thẩm định trình độ ngoại ngữ đã được nghe ứng viên Lê Xuân Quang đã trình bày báo cáo khoa học bằng tiếng Anh bao gồm những nội dung như giới thiệu, các hướng nghiên cứu, các thành tựu khoa học nổi bật, định hướng nghiên cứu trong thời gian tới, kết luận. Đồng thời đã đặt những câu hỏi để ứng viên trả lời về các vấn đề liên quan.

Thay mặt Tổ trưởng tổ kiểm phiếu, PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Tổ trưởng công bố kết quả bỏ phiếu. Theo đó 9/9 thành viên Hội đồng tham gia bỏ phiếu và kết quả về công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS đối với ứng viên Lê Xuân Quang như sau: Ứng viên Lê Xuân Quang - chức danh đăng ký là PGS, chuyên ngành thủy lợi, kỹ thuật và quản lý tài nguyên nước; số phiếu tín nhiệm/số phiếu hội đồng có mặt/tổng số thành viên Hội đồng là 9/9/9.

Ý kiến góp ý: