TextBody

, 26/09/2023

Huy chương 2

Họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

25/07/2022

Ngày 22/7/2022, Hội đồng Giáo sư Cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

Tham dự buổi họp có PGS.TS. Dương Nghĩa Bang - Phó Chánh văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước; GS.TS. Trần Đình Hòa - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở - Giám đốc Viện; GS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư cơ sở - Phó Giám đốc Viện; Các thành viên thuộc Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện; Ban Tổ chức hành chính.

Phát biểu tại buổi họp, thay mặt Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và cơ sở đào tạo, GS.TS. Trần Đình Hòa - Chủ tịch Hội đồng đã gửi lời cảm ơn Hội đồng Giáo sư Nhà nước trong giai đoạn vừa qua đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở đào tạo của Viện.

GS.TS. Trần Đình Hòa cho biết Hội đồng Giáo sư cơ sở có 12 thành viên theo các chuyên ngành, lĩnh vực đã đăng ký. Hội đồng đã làm việc công tâm, rõ ràng, minh bạch; rà soát cẩn thận  hồ sơ của các ứng viên.

Theo PGS.TS. Dương Nghĩa Bang, năm 2022 là năm thứ 4 thực hiện quyết định số 37 của Thủ tướng Chính Phủ và cũng là năm thứ 3 thực hiện quyết định số 25. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng Giáo sư cơ sở đã làm rõ những điểm chưa sáng tỏ và cụ thể hóa bằng những văn bản hướng dẫn như văn bản số 155 năm 2020, văn bản số 95 và 98 năm 2021 và văn bản số 82 năm 2022.

PGS.TS. Dương Nghĩa Bang đề nghị Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam bám sát các quyết định của Chính phủ và hướng dẫn của Hội đồng Giáo sư Nhà nước để thực hiện đúng quy trình và quy định.

Đồng thời, PGS.TS. Dương Nghĩa Bang cũng lưu ý đó là Hội đồng cần xem xét về chuyên môn học thuật, minh chứng khoa học cho các công trình khoa học của ứng viên; thẩm tra, thẩm định chất lượng của các bài báo, tạp chí đặc biệt là các tạp chí có ý kiến của xã hội.

Tiếp theo đó, Hội đồng đã tiến hành triển khai 05 nội dung bao gồm trao đổi những vấn đề chung; Thảo luận trao đổi về kết quả đọc, thẩm định hồ sơ của ứng viên; Thẩm định, đánh giá về báo cáo khoa học tổng quan của các ứng viên; Đánh giá năng lực ngoại ngữ; Thảo luận, đánh giá các ứng viên, thông qua danh sách các ứng viên đủ điều kiện và tổng kết rút kinh nghiệm; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu và công bố phiếu.

Ý kiến góp ý: