TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010

23/06/2009
284HD/KHCN
Tên văn bản: Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010
Số, ký hiệu văn bản: 284HD/KHCN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Sở Khoa học công nghệ tỉnh Ninh Bình
Người ký: Giám đốc Đinh Quốc Luật
Ngày ban hành: 23/06/2009
Hiệu lực thi hành: 23/06/2009
Trích yếu:

Hướng dẫn đề xuất các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong kế hoạch 2010

Văn bản đính kèm 284-HD-KHCN.pdf

Ý kiến góp ý: