TextBody

, 26/05/2024

Huy chương 2

Hướng dẫn Về việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng

12/01/2010
42/HD-VKHTLVN
Tên văn bản: Hướng dẫn Về việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng
Số, ký hiệu văn bản: 42/HD-VKHTLVN
Loại văn bản:  
Cơ quan ban hành: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
Người ký: Giám đốc Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 12/01/2010
Hiệu lực thi hành: 12/01/2010
Trích yếu:

Hướng dẫn Về  việc đánh giá cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng

Văn bản đính kèm HDDGCanbo2010.doc

 

Ý kiến góp ý: