TextBody

, 23/07/2024

Huy chương 2

Làm việc với Đoàn công tác OECD

18/06/2019

Ngày 30/11/2018, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) do bà Emily Gray phụ trách phân tích chính sách nông nghiệp và thương mại làm trưởng đoàn.

Cùng đi với Đoàn công tác còn có đại diện Vụ Hợp tác và Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường và Ban Kế hoạch Tổng hợp.

 

Tại buổi làm việc, Bà Emily Gray cho biết, Tổ chức OECD đã và đang triển khai nghiên cứu các chính sách, trong đó có các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp nằm mục đích tăng năng suất, phát triển bền vững cũng như áp dụng các sáng kiến đổi mới trong nông nghiệp. Do vậy, Bà mong muốn được trao đổi với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về các vấn đề về quản lý thủy lợi, quản lý tài nguyên thiên nhiên trong đó có quản lý tài nguyên nước.

 

Sau khi Đoàn công tác nghe TS. Tô Việt Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, hai bên đã tiến hành trao đổi các vấn đề liên quan như các hoạt động, chương trình Viện đang triển khai nghiên cứu; mối quan hệ của Viện với các cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam và quốc tế; sự phối hợp với các cơ quan xây dựng chính sách nông nghiệp, các lĩnh vực chính Viện phối hợp để lồng nghép trong quá trình xây dựng chính sách nông nghiệp; trao đổi các cơ quan liên quan trong vấn đề phát triển nông nghiệp công nghệ cao; mối quan hệ với người nông dân, truyền tải kết quả nghiên cứu của Viện đến người nông dân; hợp tác với khu vực tư nhân của các Công ty trong nước và quốc tế về những lĩnh vực hoạt động của Viện; nguồn lực của Viện đầu tư trong nghiên cứu, phục vụ cho ngành cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nghiên cứu. 

Ý kiến góp ý: