TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của nghiên cứu sinh Vũ Văn Hiếu

10/08/2022

Ngày 8/8/2022 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án Tiến sỹ cấp Viện cho NCS VŨ VĂN HIẾU với tên đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học và khả năng di chuyển của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) áp dụng cho đường di cư qua đập Phước Hoà”

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước; Mã số: 9 44 03 03

Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Vũ Cẩm Lương

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng

Tham dự buổi Lễ bảo vệ luận án có các đại biểu gồm:

- Các thành viên Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện theo Quyết định số 244/QĐ-VKHTLVN ngày 16/5/2022 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do GS.TS. Trần Đình Hòa - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi  Việt Nam: GS.TS. Trần Đình Hòa – Giám đốc Viện; PGS.TS. Phạm Hồng Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành chính phụ trách công tác đào tạo sau đại học.

- Đại diện Cơ sở đào tạo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, có PGS. TS  Trần Bá Hoằng -  Viện trưởng Viện KHTL miền Nam, PGS. TS Nguyễn Nghĩa Hùng Phó Viện trưởng Viện KHTL miền Nam, Lãnh đạo Phòng Tổ chức Hành chính.

- Đến dự có 2 thầy hướng dẫn của NCS, đại diện Hội đồng Khoa học Viện, các cán bộ chủ chốt của Viện, cán bộ khoa học, các nghiên cứu sinh của Viện; gia đình và đồng nghiệp của nghiên cứu sinh VŨ VĂN HIẾU.

Một số thông tin khoa học chính của luận án:

1. Ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và những đề nghị sử dụng các kết quả nghiên cứu của luận án.

Ý nghĩa khoa học:

Luận án đã hệ thống hóa và xây dựng phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về khả năng và tập tính di chuyển, bám giữ vị trí của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở các vận tốc dòng chảy khác nhau. Xây dựng cơ sở khoa học đánh giá về khả năng di chuyển ngược dòng nước của tôm càng xanh tương ứng với các trường hợp lưu tốc, độ sâu và độ dốc lòng dẫn khác nhau trong điều kiện vùng Đông Nam Bộ - Việt Nam. Đã bổ sung một cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đối với lĩnh vực chuyên ngành môi trường đất và nước cũng như lĩnh vực thủy sản.

Ý nghĩa thực tiễn:

Áp dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng sở lý luận và thực tiễn về đường di cư qua đập góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác cho hồ Phước Hòa.

  + Bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi TCX.

 + Các cơ quan quản lý nhà nước và Ban quản lý đập Phước Hòa có thể tham khảo, áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐDCQĐ.

+ Nâng cao sự hiểu biết, nhận thức cho các hộ ngư dân khai thác thủy sản trong vùng về vai trò của ĐDCQĐ trong việc phục hồi, phát triển nguồn lợi TCX nói riêng và thủy sản nói chung .

 + Là bài học và kinh nghiệm có giá trị trong việc đề xuất, tư vấn xây dựng các công trình ĐDCQĐ trên các hồ, đập ở Việt.

c. Những đề nghị sử dụng:

Các kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu có giá trị khoa học và thực tiễn, kiến nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có thể tham khảo vận dụng, áp dụng và sử dụng.

+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham khảo để tư vấn xây dựng các đường di cư thủy sản quan hồ, đập ;

- Công Ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa xem xét để áp dụng, sử dụng, vận dụng điều chỉnh quy trình vận hành, tổ chức quản lý khai thác hồ hợp lý và hiệu quả.

2. Những kết luận khoa học cơ bản, những điểm mới, đóng góp mới của luận án.

1) Xây dựng được các nghiệm thức thí nghiệm chuyên sâu về khả năng và tập tính di chuyển, bám giữ vị trí của tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii) ở các vận tốc dòng chảy khác nhau, và nghiên cứu khả năng di chuyển ngược dòng nước của tôm càng xanh tương ứng với 3 trường hợp cụ thể trong điều kiện vùng Đông Nam Bộ - Việt Nam.

 2) Đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác và vận hành đường di cư qua đập cho hồ Phước Hòa.

3. Cơ sở khoa học, độ tin cậy của những luận điểm và những kết luận nêu trong luận án.

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu thực nghiệm bảo đảm độ tin cậy, sử dụng các phương pháp nghiên cứu hợp lý và phù hợp với nội dung nghiên cứu, các kết luận và đóng góp mới hoàn toàn dựa trên kết quả nghiên cứu độc lập của luận án, có đầy đủ cơ sở khoa học minh chứng, tài liệu tham khảo tin cậy và có trích dẫn rõ ràng.

Luận án tiến sỹ có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Nội dung luận án đáp ứng được yêu cầu đối với luận án Tiến sỹ kỹ thuật chuyên ngành Môi trường đất và nước.

Kết quả bỏ phiếu đánh giá của Hội đồng: 6/6 phiếu tán thành (trong đó có 02 phiếu xếp loại xuất sắc) công nhận học vị tiến sĩ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh VŨ VĂN HIẾU.

Luận án của nghiên cứu sinh đáp ứng được các yêu cầu đối với luận án tiến sỹ kỹ thuật Chuyên ngành: Môi trường đất và nước; Mã số: 9 44 03 03

Hội đồng đánh giá luận án đã nhất trí đề nghị Cơ sở đào tạo sau đại học - Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm thủ tục đề nghị công nhận học vị tiến sỹ kỹ thuật cho nghiên cứu sinh VŨ VĂN HIẾU theo quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 (Xem thêm phần tóm tắt Luận án của NCS VŨ VĂN HIẾU tại địa chỉ www.siwrr.org.vn, mục Đào tạo).

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án:

Theo http://www.siwrr.org.vn

Ý kiến góp ý: