TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

05/09/2023

Sau 12 ngày nghiên cứu, học tập, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh  đối tượng 3 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo quy định.

Sáng ngày 31/8/2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Bế giảng khóa học và trao chứng chỉ cho các Học viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng KTQP&AN cho đối tượng 3.

Về dự lễ bế giảng có Đại tá Nguyễn Hồng Đăng  Phó Hiệu trưởng kiêm Phó giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu của cơ quan Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Cơ quan Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Quận Đống Đa. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính; ThS. Nguyễn Thái Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính.

Ngoài ra còn có các đại biểu đại diện cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường Quân sự, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, cùng các đồng chí Giảng viên Trường Quân sự và toàn thể 83 đồng chí học viên cán bộ đối tượng 3 tham gia khóa học.

Thay mặt Ban Quản lý lớp học, Đồng chí Trương Quý Sáng - Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã báo cáo đánh giá kết quả lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam năm 2023.

Theo báo cáo, qua chương trình khóa học các học viên đã được nghiên cứu các chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng, luyện tập bắn súng K54 bài 1; Xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời gian nghiên cứu, học tập; Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình học tập và quy chế của Ban tổ chức lớp học; Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tư duy, gắn lý luận với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan để liên hệ vào bài thu hoạch.

Đồng thời đã giúp cho học viên nhận thức một cách có hệ thống và nắm chắc hơn quan điểm đường lối quân sự quốc phòng-an ninh của Đảng; âm mưu và thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi nước ta đã và đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, các đồng chí đã phân tích liên hệ cụ thể và đưa ra những giải pháp, biện pháp khắc phục những điểm còn tồn tại ở cơ quan, đơn vị.

Nhiều học viên đã tập trung nghiên cứu học tập, đầu tư thời gian viết bài thu hoạch với tư liệu phong phú, luận giải nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, văn phong mạch lạc đạt kết quả xuất sắc.

Kết quả Khóa học có 83/83 học viên tham gia được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định, trong đó kết quả 100 % đạt khá, giỏi, tỷ lệ Giỏi là 21/83 học viên (25 %); Khá 62/83 học viên (75%).

Báo cáo cũng đề nghị các học viên trong công tác cần vận dụng linh hoạt những kiến thức được học và kinh nghiệm thực tế công tác để tham mưu có hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục, đào tạo đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước và quan tâm chỉ đạo để các đồng chí cán bộ, Đảng viên thuộc quyền được tham gia học tập đầy đủ các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do cơ quan, địa phương tổ chức.

Đồng chí PGS.TS Đặng Hoàng Thanh, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Hành chính - Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam công bố Quyết định và điều hành Lễ trao giấy chứng nhận cho cán bộ hoàn thành chương trình khóa học.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám hiệu Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Đại tá Lê Hồng Đăng  Phó hiệu trưởng kiêm Phó giám đốc Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh Trường quân sự đã đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Ban Tổ chức lớp học; sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí học viên tham dự lớp bồi dưỡng.

Đại tá Lê Hồng Đăng cho biết sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên cần xác định trách nhiệm quân sự quốc phòng là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị. Đại tá Lê Hồng Đăng mong muốn trên cơ sở các nội dung đã được truyền đạt trong lớp bồi dưỡng, các học viên vận dụng vào trong công tác của cơ quan, đơn vị mình trong việc tham mưu ban hành các chính sách liên quan đến công tác quân sự quốc phòng và trong phối hợp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện cho biết qua nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề trong khóa học đã giúp các đồng chí nâng cao về nhận thức, vai trò trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững niềm tin, tinh thần yêu nước. Đó là những nội dung rất cơ bản làm cơ sở để các đồng chí nghiên cứu vận dụng trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh theo cương vị chức trách được giao.

Với kết quả 25% các học viên đạt loại giỏi và 75% đạt loại khá cho thấy sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, các cơ quan chức năng của Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và sự phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong công tác tổ chức. Đồng thời thể hiện tính tích cực, chủ động của Ban tổ chức Lớp và sự nỗ lực, cố gắng của các giảng viên và học viên tham dự khóa học, TS. Nguyễn Tiếp Tân cho biết.

Thay mặt Đơn vị tổ chức lớp học, TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện gửi lời cảm ơn  sự quan tâm tạo điều kiện của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan Bộ Tư lệnh đã góp phần vào thành công của lớp học; gửi lời cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa - cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục Quốc phòng  và an ninh Quận.

Ngoài ra, TS. Nguyễn Tiếp Tân cũng gửi lời cảm ơn và tiếp thu những ý kiến phát biểu của Đại tá Lê Hồng Đăng - Phó Hiệu trưởng trường Quân sự và các ý kiến đóng góp của các đồng chí giảng viên, học viên tham dự khóa học làm cơ sở rút kinh nghiệm trong tổ chức các lớp học tiếp theo.

Ý kiến góp ý: