TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Lễ công bố các quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về công tác cán bộ

16/11/2022

Sáng ngày 16/11/2022 tại Hà Nội, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi lễ công bố các quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về công tác cán bộ.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Trần Đình Hòa  - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện; Lãnh đạo 03 Ban chức năng, Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế; toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của 03 chức năng và Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế.

Được sự ủy quyền của Giám đốc Viện, PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính đã công bố 03 quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm lại, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Ban chức năng và Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế.

Quyết định số 666/QĐ-VKHTLVN, ngày 14/11/2022 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Thanh Bằng tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Kế hoạch Tổng hợp trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 15/11/2022.

Quyết định số 679/QĐ-VKHTLVN, ngày 14/11/2022 về việc bổ nhiệm lại có thời hạn Bà Nguyễn Thị Thu tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 15/11/2022.

Quyết định số 678/QĐ-VKHTLVN, ngày 14/11/2022 về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Đỗ Hoài Nam - Trưởng phòng Quan hệ Quốc tế - Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế. Thời hạn bổ nhiệm lại là 05 năm, kể từ ngày 15/11/2022.

GS.TS. Trần Đình Hòa  - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Thường vụ Đảng Ủy - Phó Giám đốc Viện - Chủ tịch Công đoàn Viện trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng, Đồng chí Nguyễn Thị Thu và Đồng chí Đỗ Hoài Nam

Thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện GS.TS. Trần Đình Hòa đã gửi lời chúc mừng 03 đồng chí đã nhận được sự tín nhiệm cao từ Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Ban Kế hoạch Tổng hợp, Ban Tài chính Kế toán và Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc tế.

Theo GS.TS. Trần Đình Hòa, việc bổ nhiệm đồng chí Đỗ Hoài Nam giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm là sự bổ nhiệm cần thiết và kịp thời giúp cho Trung tâm đẩy mạnh hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ trong giai đoạn sắp tới. GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn đồng chí Đỗ Hoài Nam sẽ phối hợp với các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm tạo ra khối lãnh đạo đoàn kết, thống nhất trong việc chỉ đạo các hoạt động của Trung tâm; Thay đổi tư duy, cách tiếp cận, chủ động đề xuất các công việc của Trung tâm, đồng thời cần chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trong vấn đề hợp tác quốc tế và đào tạo giúp cho Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế ngày càng phát triển, đời sống cán bộ của Trung tâm ngày càng đi lên.

Bên cạnh việc tham gia điều hành trong Ban Giám đốc Trung tâm, đồng chí Đỗ Hoài Nam cần nỗ lực phấn đấu trở thành chuyên gia, lãnh đạo một trong những nhóm nghiên cứu mạnh để giúp cho Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Đối với việc bổ nhiệm lại 02 đồng chí lãnh đạo thuộc Ban Kế hoạch Tổng hợp và Ban Tài chính Kế toán, GS.TS. Trần Đình Hòa kỳ vọng và mong muốn 02 đồng chí tiếp tục phát huy những mặt mạnh, ưu điểm, những cống hiến rất có hiệu quả trong giai đoạn vừa qua đóng góp tốt hơn nữa, xuất sắc hơn nữa cho Ban Giám đốc Viện và cho sự phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Ý kiến góp ý: