TextBody

, 13/04/2024

Huy chương 2

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính

15/05/2023

Sáng ngày 15/5/2023, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính đối với đồng chí Nguyễn Thái Hưng.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện; TS. Nguyễn Tiếp Tân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Viện; các đồng chí lãnh đạo 02 Ban Kế hoạch Tổng hợp, Tài chính Kế toán và toàn thể cán bộ và người lao động của Ban Tổ chức, Hành chính.

Tại buổi lễ, Đồng chí Đặng Hoàng Thanh đã công bố quyết định của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính. Theo đó bổ nhiệm lại có thời hạn Ông Nguyễn Thái Hưng tiếp tục giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 15/5/2023 (Quyết định số 268/QĐ-VKHTLVN ngày 11/5/2023).

Thay mặt Đảng ủy - Giám đốc Viện, GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện phát biểu và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã đạt được phiếu tín nhiệm cao của các đồng chí được tham gia bỏ phiếu và ghi nhận đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình trong 05 năm vừa qua.

GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị đồng chí Nguyễn Thái Hưng trên cương vị là Phó Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính sẽ cùng với các đồng chí lãnh đạo của Ban Tổ chức, Hành chính thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của Ban trong giai đoạn săp tới.

"Đồng chí vừa giúp việc cho đồng chí Trưởng Ban, vừa chủ động tham mưu đề xuất vấn đề mới cho đồng chí Trưởng Ban để cùng với Ban Tổ chức Hành chính đề xuất, tham mưu tốt hơn cho Ban Giám đốc Viện; cùng với các đồng chí lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trong Ban tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, làm tốt chức trách và nhiệm vụ của Ban. Các Ban tham mưu cần phối hợp, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để tham mưu cho Ban Giám đốc Viện trong mọi hoạt động của Viện".

Bên cạnh cương vị là Phó Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Thái Hưng còn là Tổ trưởng Tổ công tác Hòa Lạc do vậy GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị đồng chí sẽ nỗ lực, quyết tâm, phối hợp với các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu đưa khu Hòa Lạc vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả trong thời gian sớm nhất theo yêu cầu của Viện cũng như theo sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng thời cũng đề nghị các đồng chí của 03 Ban tham mưu sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác cùng với  đồng chí Nguyễn Thái Hưng trong giai đoạn sắp tới.

Về phía Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để các hoạt động của Ban Tổ chức Hành chính nói riêng và các hoạt động tham mưu của Viện trong giai đoạn sắp tới tốt hơn.

GS.TS. Trần Đình Hòa tin tưởng đồng chí Nguyễn Thái Hưng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 05 năm tiếp theo.

Thay mặt Chi ủy - Lãnh đạo Ban Tổ chức Hành chính và toàn thể cán bộ viên chức và người lao động của Ban Tổ chức Hành chính, Đồng chí Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính đã gửi lời cảm ơn Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện đã tin tưởng, tiếp tục giao nhiệm vụ và bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thái Hưng tiếp tục giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính và cho biết việc kiện toàn và ổn định đội ngũ lãnh đạo của Ban Tổ chức Hành chính tiếp tục được duy trì.

Về phía Ban Tổ chức Hành chính sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Kế hoạch Tổng hợp và Ban Tài chính Kế toán thực hiện hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức, Hành chính nói chung và đồng chí Nguyễn Thái Hưng nói riêng sẽ cụ thể hóa kế hoạch, chương trình hành động để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Viện và cho sự phát triển chung của Viện.

Đồng chí hy vọng sang nhiệm kỳ tới trên cương vị là Phó Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính, đồng chí Nguyễn Thái Hưng sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Ban thực hiện công việc chung của Ban cũng như hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cụ thể đồng chí phụ trách trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ, Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã gửi lời cảm ơn Đảng ủy - Ban Giám đốc Viện đã tin tưởng, tín nhiệm bổ nhiệm lại. Đồng thời gửi lời cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí trong 03 Ban tham mưu nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí hứa sẽ quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ý kiến góp ý: