TextBody

, 14/07/2024

Huy chương 2

Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ năm 2022 tại Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam

11/08/2022

Ngày 8/8/2022 tại Cơ sở đào tạo sau đại học, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2022 cho 03 tân tiến sĩ: Phạm Trung (Quyết định 252/QĐ-VKHTLVN ngày 19/5/2022 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ); Nguyễn Văn Lanh (Quyết định 250/QĐ-VKHTLVN ngày 19/5/2022 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ) và Nguyễn Mạnh Tường (Quyết định 251/QĐ-VKHTLVN ngày 19/5/2022 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ).

NCS. Phạm Trung đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện ngày 21 tháng 01 năm 2022 với đề tài "Nghiên cứu diễn biến hình thái vùng ven biển Nam Trung Bộ trong điều kiện nước biển dâng do biến đổi khí hậu”; Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy. Mã số: 9 58 02 02. Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trịnh Công Vấn và TS. Trần Thu Tâm.

NCS. Nguyễn Văn Lanh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật (cấp Viện) ngày 10 tháng 12 năm 2021 với đề tài “Xây dựng mô hình vận hành hợp lý công trình thủy lợi Dầu Tiếng để phục vụ cấp nước và phòng lũ hạ du sông Sài Gòn”; Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước; Mã số: 9 58 02 12; Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Văn Dực

NCS. Nguyễn Mạnh Tường đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ kỹ thuật (cấp Viện) ngày 30 tháng 12 năm 2021 với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của các tải trọng tĩnh và động tới sức chịu tải của cọc khu vực Tp. Hồ Chí Minh”; Chuyên ngành: Địa Kỹ thuật Xây dựng; Mã số: 9 58 02 11. Luận án của NCS dưới sự hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Châu Ngọc Ẩn

Dự buổi Lễ có GS.TS. Trần Đình Hòa: Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, GS.TS Lê Mạnh Hùng: Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, nguyên Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; PGS.TS. Phạm Hồng Cường: Phó Trưởng ban Tổ chức Hành chính; PGS.TS. Trần Bá Hoằng - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam – Thủ trưởng cơ quan quản lý đào tạo sau đại học miền Nam; PGS.TS. Nguyễn Nghĩa Hùng và PGS.TS. Nguyễn Phú Quỳnh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; lãnh đạo các phòng chức năng, các đơn vị thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam.

 Đại diện gia đình 03 tân TS. Phạm Trung, TS. Nguyễn Văn Lanh và TS. Nguyễn Mạnh Tường đã tham dự buổi Lễ.

 PGS.TS. Phạm Hồng Cường: Phó Trưởng ban Tổ chức Hành chính đã công bố 03 Quyết định công nhận học vị tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh.

GS.TS. Trần Đình Hòa : Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thay mặt lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam trao Quyết định công nhận, Bằng Tiến sĩ kỹ thuật và phát biểu chúc mừng 3 tân TS.

PGS.TS. Trần Bá Hoằng: Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, đại diện cơ sở đào tạo sau đại học của Viện phát biểu chúc mừng và nêu lại quá trình phấn đấu học tập và nghiên cứu của 3 nghiên cứu sinh tại Viện.    

PGS.TS. Lê Văn Dực thay mặt cho các Giáo viên hướng dẫn khoa học phát biểu đánh giá quá trình học tập cố gắng, kiên trì của 3 tân Tiến sĩ và mong muốn các tân tiến sĩ phát huy thế mạnh để tham gia công tác nghiên cứu, đào tạo sau đại học.

Buổi lễ trao bằng Tiến sĩ đã được tổ chức với các nghi thức trang trọng, nghiêm túc, ý nghĩa./.

Một số hình ảnh tại  buổi lễ:

Theo http://www.siwrr.org.vn

Ý kiến góp ý: