TextBody

, 26/09/2023

Huy chương 2

Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2023

15/08/2023

Sáng ngày 14/8/2023, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đối tượng 3 tại Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam năm 2023.

Đồng chí Trương Quý Sáng - Ban Tổ chức Hành chính tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức cho cán bộ đối tượng 3 của Viện và một số cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn quận Đống Đa; Nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng-an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây là lớp thứ 3, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp tổ chức với Trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tham dự Lễ khai giảng có Đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thượng tá Nguyễn Cao Đoàn, Ủy viên thường vụ quận ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận, Chỉ huy trưởng BCHQS quận Đống Đa.

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện - Chỉ huy trưởng BCHQS Viện KHTLVN; TS. Nguyễn Tiếp Tân - Phó Giám đốc Viện; PGS.TS. Đặng Hoàng Thanh - Trưởng Ban Tổ chức Hành chính; ThS. Nguyễn Thái Hưng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hành chính

Ngoài ra còn có các đại biểu đại diện cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường Quân sự, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, cùng các đồng chí Giảng viên Trường Quân sự và toàn thể 84 đồng chí học viên là cán bộ đối tượng 3 đang công tác tại các đơn vị của Viện và một số cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn TP. Hà Nội.

PGS.TS Đặng Hoàng Thanh - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức, Hành chính Viện, Chính trị viên BCHQS Viện công bố Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đối tượng 3 tại Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam năm 2023

Phát biểu khai giảng, Đại tá Đỗ Hồng Thái, Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ tình hình quân sự, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên toàn thế giới, khu vực và Việt Nam thời gian vừa qua và cho rằng trước tình hình trên đặt ra yêu cầu mới về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thường xuyên cập nhật, bồi dưỡng kiến thức qua đó để nâng cao nhận thức trách nhiệm về quốc phòng an ninh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.

Đại tá Đỗ Hồng Thái đề nghị Ban Tổ chức lớp học phối hợp với Trường Quân sự tổ chức lớp học nghiêm túc, có cơ chế giám sát quản lý học tập trên tinh thần tự giác của học viên; Các đồng chí giảng viên cần sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp để các cán bộ học viên dễ dàng tiếp thu nội dung chương trình học tập; Các đồng chí học viên bố trí thu xếp công việc tham gia đầy đủ nội dung chương trình học tập, quản lý tài liệu học tập và các loại vũ khí trang bị trong quá trình học tập.

Thay mặt cho Đảng ủy - BGH của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đại tá Đại tá Đỗ Hồng Thái tuyên bố khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3

Phát biểu tại buổi khai giảng, GS.TS. Trần Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viện - Chỉ huy trưởng BCHQS Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho biết: Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tế sản xuất, công tác giáo dục quốc phòng an ninh là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ viên chức và người lao động của Viện. Việc học tập kiến thức quốc phòng không chỉ là tiêu chuẩn bắt buộc, một trong các tiêu chí để xem xét bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo quản lý mà còn qua đó tăng cường nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong năm 2020 vừa qua, cả nước gặp khó khăn do dịch bệnh COVID19 tuy nhiên Viện quyết tâm phối hợp với Trường Quân sự tổ chức thành công 2 lớp bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 tại Viện, gồm 164 cán bộ của Viện và một số đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Hà Nội, với kết quả 100% đạt khá giỏi. Năm 2023 Viện vinh dự tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Trường Quân sự quyết định cho Viện được tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 của Viện và một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Lớp học quy tụ nhiều học viên đến từ nhiều đơn vị ở trên địa bàn thành phố Hà Nội do vậy, GS.TS. Trần Đình Hòa mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa cơ quan của Bộ Tư lệnh, Trường Quân sự, BCH Quân sự quận Đống Đa. Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để lớp học đạt được kết quả và theo đúng nội dung, kế hoạch chương trình đã đề ra.

GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị Ban tổ chức lớp học phối hợp với Ban chỉ huy quân sự Viện và Ban Tổ chức, Hành chính Viện chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu học tập; thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ quân số tham gia học tập; chuẩn bị đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh TP. Hà Nội phê duyệt. Kết thúc khoá học đánh giá thực chất, khách quan kết quả lớp học, đồng thời tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, , Trường quân sự Bộ Tư lệnh cũng như cho Viện KHTLVN để tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức lớp sau tốt hơn.

Thời gian của khóa học ngắn, nội dung chương trình nhiều, trong khi yêu cầu đặt ra cao vì vậy GS.TS. Trần Đình Hòa đề nghị các đồng chí cán bộ học viên với tinh thần trách nhiệm, thu xếp thời gian tham gia học tập đầy đủ, tích cực nghiên cứu, tiếp thu nội dung và chấp hành tốt quy định chung của lớp học. Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, các học viên cần kịp thời phản ánh những nội dung tồn tại, các vấn đề phát sinh để Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam phối hợp chỉ đạo giải quyết nhằm bảo đảm cho lớp học thực hiện đúng nội dung, chương trình quy định và đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Toàn cảnh buổi lễ

Thượng tá ThS. Phi Văn Khánh - Giảng viên Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu

Đại diện học viên của lớp, Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn Anh phát biểu

Giảng viên Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giảng dạy chuyên đề về Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

Ý kiến góp ý: