TextBody

, 28/11/2023

Huy chương 2

Liên kết đào tạo thạc sĩ với CHLBB Đức sau 02 năm hoạt động

22/04/2011

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sỹ ngành "Quản lý Công nghệ và Tài nguyên" (TERMA) - chuyên ngành "Quản lý Tài nguyên nước" giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam & Trường Đại học Khoa học ứng dụng Cologne CHLB Đức đã khai giảng 02 khóa vào 9/2009 và tháng 9/2010. Hai khóa học này đã tuyển sinh được 40 học viên.

 

Đối với khóa 2009, đang học kỳ 2. Có 6 học viên được học bổng của DAAD trong đó có 2 học viên người myanmar và Philippin. Từ tháng 7 năm 2011, chương trình sẽ lựa chọn học viên sang Đức học tập và nghiên cứu từ 1 đến 2 học kỳ. Toàn bộ kinh phí do DAAD tài trợ. Hiện nay, các học viên đang học thêm khóa tiếng Đức.

 

Đối với khóa 2010, đang nghiên cứu và viết luận văn. Có 14 học viên được học bổng của DAAD trong đó có 6 học viên đang học tại Đức và 8 học viên học tại Việt Nam. Đồng thời chương trình cũng đón 3 học viên Đức sang học tại Việt Nam. Việc các sinh viên nước ngoài tham dự học tập trong chương trình khiến cho môi trường học tập thực sự mang tính quốc tế, tạo điều kiện cho các học viên giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nâng cao uy tín của chương trình trên phạm vi quốc tế.

Khóa tiếp theo của chương trình dự kiến khai giảng vào tháng 9/2011. Thời gian nhận hồ sơ từ 15/12/2010 đến 30/6/2011. Chi tiết có trên website

 

www.termavn-master.info

.

Nguồn Trung tâm Đào tạo & Hợp tác Quốc Tế

 

Ý kiến góp ý: