TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Nâng cao năng lực của các cán bộ trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

10/06/2024

Trong thời gian từ 4/6/2024 - 7/6/2024, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức các cuộc họp với các cơ quan đối tác của Nhật Bản nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác và thiết thực nhu cầu nâng cao năng lực của các cán bộ trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Đây là các cuộc họp nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản nhằm triển khai các chương trình nâng cao năng lực cán bộ thủy lợi các cấp nhằm bảo vệ công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai thuộc Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030"

Tham dự buổi làm việc có Đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản, Công ty tư vấn Pacific và các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Chi cục Thủy lợi Hà Nội, Chi cục Thủy lợi Đà Nẵng).

Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Thanh Bằng - Phó Giám đốc Viện,  PGS.TS. Đỗ Hoài Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế và chuyên viên của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác Quốc tế.

Sau 03 ngày làm việc, 02 bên đã thống nhất có 03 chủ đề chính cùng phối hợp đó là xây dựng bộ tài liệu đào tạo cho cán bộ cấp địa phương bao gồm khái niệm và kinh nghiệm của Nhật Bản trong phòng chống thiên tai; Giới thiệu công cụ hỗ trợ trong công tác phòng chống thiên tai; Nâng cao năng lực của cán bộ xây dựng các đề xuất, kế hoạch huy động và sử dụng nguồn tài chính (trong nước và quốc tế) cho công tác phòng chống thiên tai.

Bảo Ngọc

Ý kiến góp ý: