TextBody

, 18/06/2024

Huy chương 2

Ngành Nông nghiệp chung tay hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

19/09/2023

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn là sự kiện cấp Quốc gia tổ chức vào tuần thứ 3 của tháng 9 hàng năm; được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993. Kể từ lần đầu tiên được khởi xướng năm 1993 đến nay, chiến dịch đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 180 quốc gia trên toàn thế giới, trở thành phong trào rộng khắp tăng cường nhận thức và hành động của toàn nhân loại đối với các vấn đề môi trường. Việt Nam đã tích cực hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994 và đã tạo được sức lan tỏa và chuyển biến quan trọng tới cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, điển hình như các phong trào: Ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xanh, truyền thông tuyên truyền bảo vệ môi trường …

Năm 2023, với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”. Ngày 16 tháng 9, Lễ phát động Quốc gia về Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 đã được tổ chức tại Khu di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương (thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh). Chiến dịch nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích các hoạt động, phong trào cộng đồng vì môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả các cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT) những năm qua đã luôn hưởng ứng mạnh mẽ và tham gia tích cực bằng các hành động thiết thực như: treo pano, áp phích, băng rôn; tăng cường các tin bài tuyên truyền và tổ chức hội thảo, tọa đàm, mít tinh, ... Các cơ quan, đơn vị trong Bộ cùng chung tay hưởng ứng tổ chức các hoạt động quy mô lớn, nhỏ tùy theo điều kiện thực tế nhằm lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch.

Ảnh Pano tại Bộ NN và PTNT

Thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 7294/BTNMT-TTTT ngày 30/8/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 652/KHCN ngày 11/9/2023 của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ NN và PTNT, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã thiết kế các pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch (02 Pano với khẩu hiệu: Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn; 03 băng rôn và 11 áp phích với các nội dung: Hãy giữ gìn vệ sinh chung, nói không với xả rác bừa bãi; Ngừng xả rác vào công trình thủy lợi để bảo vệ nguồn nước; Ngành nông nghiệp cùng hành động để thay đổi thế giới; Phát triển nông nghiệp xanh góp phần làm sạch thế giới … ) và treo tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. Đây là hoạt động nằm trong nhiệm vụ: “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp”.

Ảnh các Băng rôn, Áp Phích trong khuôn viên Bộ NN và PTNT

Trần Hưng, Ngô Minh Đức, Vũ Thanh Trà - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

 

Ý kiến góp ý: